Osobe rizične za razvoj depresije tijekom pandemije

Prema istraživanjima, osobe koje su već ranije imale depresiju, češće su ponovo razvile depresiju krajem 2020. godine. Istraživanje provedeno na više od 22.000 ispitanika u Kanadskoj longitudinalnoj studiji o starenju, osobe s poviješću 3.79 puta su češće imale depresiju tijekom pandemije, u odnosu na osobe koje nisu imale depresiju (studija je objavljena u International Journal of Environmental Research and Public Health).

Ispitanici su bili u dobi od 45 do 85 godina, a praćeni su tijekom 20 godina ili do svoje smrti. Podaci ispitanika su uzimani početno u periodu od 2012-2014 godine, tijekom faze praćenja 82015-2018) te u dva navrata tijekom pandemije (travanj-svibanj 2020 i rujan-prosinac 2020). Praćeni su sociodemografski čimbenici, varijable vezane uz zdravstveno stanje, socijalna iskustva i čimbenike te stresore vezane uz COVID-19, koji su mjereni u jesen 2020. godine.

Ne samo što su osobe koje su već ranije imale depresiju bile pod 4 puta većim rizikom za ponovnim razvojem depresije, već su češće imali depresiju oni koji su nedavno imali depresivnu epizodu. Također su pod većim rizikom bile osobe koje žive same.

Oko 13% ispitanika koji ranije nisu imali depresiju razvili su depresivni poremećaj tijekom pandemije. 45.2% ispitanika s poviješću depresije imalo je depresiju u vrijeme ispitivanja u jesen 2020. godine, kao i polovina ispitanika (58.2%) koji su nedavno imali depresivnu epizodu.

Žene su češće imale depresivnu epizodu u jesen 2020 godine, neovisno o tome da li su ranije imale depresiju ili ne. Među onima koji su imali povijest depresije, najmlađi (u dobi 50-59) i najstariji (u dobi 90-96) pacijenti bili su pod najvećim rizikom.

Izloženost bilo kojem od stresora vezanih uz COVID-19 (zdravlje, izvori prihoda, obiteljski konflikti, drugi obiteljski problemi i briga za zdravlje) bili su povezani s prisustvom depresije u jesen 2020. godine. Postojanje obiteljskog konflikta i depresije bili su najznačajniji i kod osoba bez povijesti ranije depresije i s ranijom depresijom.

Stoga se kao jednom od preporuka smatra praćenje i liječenje pacijenata koji su liječeni zbog depresije, kao i uključivanje u grupe podrške i veću socijalizaciju što bi smanjilo osjećaj usamljenosti i socijalne izolacije.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika