Pandemija

Psihijatrija

Osobe rizične za razvoj depresije tijekom pandemije

Prema istraživanjima, osobe koje su već ranije imale depresiju, češće su ponovo razvile depresiju krajem 2020. godine. Istraživanje provedeno na više od 22.000 ispitanika u Kanadskoj longitudinalnoj studiji o starenju, osobe s poviješću 3.79 puta su češće imale depresiju tijekom pandemije, u odnosu na osobe koje nisu imale depresiju (studija je objavljena u International Journal […]

Psihijatrija

Zdravstveni djelatnici i strategije nošenja sa stresom tijekom COVID-19 pandemije (1. dio)

Medicina kao poziv uključuje posvećivanje života poslu koji ima i osobni smisao i društveni značaj. Profesionalno sagorijevanje može narušiti osjećaj “poziva” kod zdravstvenih djelatnika. Iscrpljenost i sagorijevanje uključuju osjećaj emocionalne iscrpljenosti, depersonalizacije i snižen osjećaj postignuća. Općenito se može reći da zdravstveni djelatnici s više radnog iskustva bolje prepoznaju mogućnost razvoja sagorijevanja te su pronašli […]

Nutricionizam

Kako pravilno rukovati namirnicama u doba pandemije?

U trgovinama, najveći rizik kontaminacije je kontakt s drugim osobama i površinama koje se često dodiruju, poput vage, ručke kolica ili tipki dizala, iako mnoge trgovine poduzimaju mjere za dezinfekciju tih površina.

Psihijatrija

Problem sa trbuhom..

Epidemiologija

Bronhitis ili upala pluća?

Epidemiologija

Pandemija bolesti Covid-19

Pandemija bolesti Covid-19 do 13. travnja 2020. godine proširila se u 210 zemalja svijeta….

Dermatologija

Koža u vrijeme pandemije

Vrijeme pandemije je potpuno novonastala situacija za sve nas u kojoj smo neke promjene morali usvoji kako bismo očuvali svoje zdravlje i zdravlje drugih.