Shizofrenija

Shizofrenija je kronična i ozbiljna mentalna bolest koja uključuje skupinu poremećaja karakteriziranih promijenjenom percepcijom realiteta, a također uključuje prisustvo halucinacija, deluzija te promijenjeno mišljenje i ponašanje.

Shizofrenija je kronična i ozbiljna mentalna bolest koja uključuje skupinu poremećaja karakteriziranih promijenjenom percepcijom realiteta, a također uključuje prisustvo halucinacija, deluzija te promijenjeno mišljenje i ponašanje. Tijekom vremena oboljela osoba sve više gubi sposobnost normalnog funkcioniranja i brige o sebi. Često se pogrešno misli kako shizofrenija znači podvojenu ili višestruku ličnost. Pojam “shizofrenija” dolazi od grčke riječi “schizo” što znači “podijeliti, cijepati” i “phrenos” što znači “razum, duša”, što bi se moglo prevesti kao “rascjep duše” ili “podijeljeni razum”, a zapravo se odnosi na promjenu i oštećenje uobičajene ravnoteže osjećaja i razmišljanja.
Kod muškaraca shizofrenija se obično javlja u adolescenciji ili u 20-tim godinama, dok kod žena počinje u 20-tim ili ranim 30-tim godinama. Vrlo rijetko se javlja kod djece ili kod osoba starijih od 40 godina.
Simptomi shizofrenije mogu se podijeliti u tri osnovne skupine: pozitivni, negativni i kognitivni.

Pozitivni simptomi predstavljaju prenaglašenost ili distorziju normalnih funkcija. U ovu skupinu simptoma spadaju:

 • halucinacije (kada osoba čuje ili vidi stvari koje ne postoje, odnosno halucinacije mogu uključivati poremećaj unutar bilo kojeg osjeta. Kod shizofrenije su najčešće slušne halucinacije),
 • deluzije (vjerovanja koja nisu utemeljena na stvarnosti i obično uključuju krivu interpretaciju opaženog ili doživljenog),
 • poremećaj mišljenja (teškoće govora i organiziranja misli mogu dovesti do blokade u govoru ili nizanja beznačajnih riječi, što ponekad dovodi do tzv. “salate od riječi”),
 • dezorganizirano ponašanje (vidljivo je kroz čitav niz ponašanja, od djetinjaste neozbiljnosti do nepredvidljive uznemirenosti).

Negativni simptomi odnose se na smanjenje ili gubitak karakteristika normalnih funkcija. Mogu se javiti mjesecima ili godinama prije pojave pozitivnih simptoma.

Uključuju: 

 • gubitak interesa za svakodnevne aktivnosti,
 • dojam kao da osoba ima manjak osjećaja,
 • smanjenu sposobnost za planiranje ili provođenje aktivnosti,
 • zanemarivanje osobne higijene,
 • povlačenje iz socijalnih kontakata,
 • gubitak motivacije.

Kognitivni simptomi uključuju probleme u mišljenju. Ovi simptomi mogu najviše utjecati na pojavu problema u funkcioniranju kod osoba oboljelih od shizofrenije, jer utječu na sposobnost obavljanja svakodnevnih zadataka i obaveza. Ove osobe mogu imati kognitivne simptome od rođenja, ali se oni mogu i pogoršati kada se poremećaj javi.
Uključuju:

 • probleme s razumijevanjem informacija,
 • otežanu koncentraciju,
 • probleme s pamćenjem.

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika