Zašto specijalist obiteljske medicine?

Riječi kao : danas, moderno ili suvremeno u kontekstu medicine ili liječenja , uvijek su korištene da bi se naglasilo različitost ovoga trenutka u odnosu na sve ranije, te da bi se ustvrdilo.

Riječi kao: danas, moderno ili suvremeno u kontekstu medicine ili liječenja , uvijek su korištene da bi se naglasilo različitost ovoga trenutka u odnosu na sve ranije, te da bi se ustvrdilo da se nešto ili sve promijenilo na bolje.
Što se dogodilo sa ulogom obiteljskog liječnika? Čemu izabrani liječnik koji nije ekspert u uskom području, a medicina teži sve većoj specijalizaciji ?
Tko su pacijenti koji danas dolaze u ordinaciju obiteljskog liječnika?
U odnosu na pred 40 – 50 godina, puno se toga promijenilo:  pojedinac, obitelj, društvo, okoliš …
Oduvijek je smisao postojanja obiteljskog liječnika  bio neposredna pomoć pojedincu i njegovoj obitelji u većini potreba,  te ih prema potrebi uputiti prema uže specijaliziranim stručnjacima ili ustanovama.
Danas kad medicina teži uskoj specijalizaciji u svim svojim segmentima, kad je tehnologija toliko napredovala da više nije u sferi dijagnostike ili potpore u vidu mehaničkih implantata, nego smo na putu ostvarenja scenarija iz SF filmova, kad je farmaceutska industrija toliko napredovala u pretvaranju gotovo svih neizlječivih u kronične bolesti, kad su informacije i njihovi izvori bezbrojni, kad smo zagušeni medijskim okružjem koje zbunjuje i nudi silu informacija, poluinformacija, zabluda, skrivenih interesa, sumnji na zavjere, katastrofičnih scenarija, još više je potreban obiteljski liječnik.
Kao što nam u pravnom sustavu treba odvjetnik, danas još više nam treba „odvjetnik za zdravlje“. Specijalist obiteljske medicine je stručnjak koji pojedinca vidi kao cjelokupnu osobu u svom okružju, bez obzira koje i koliko bolesti imao, bez obzira u kakvoj temeljnoj društvenoj zajednici živi, a mi je nazivamo obitelj. U svom djelovanju je upućen na medicinu zasnovanu na dokazima, pa tako i on traži dokaze. Sposoban je kritički filtrirati ponuđene informacije, a danas je to sve veći problem jer živimo u vremenu kad nas jedan klik dijeli od bezbroj odgovora na pitanje koje smo postavili na internetskoj tražilici.
Današnja mladež ali i ljudi koji u svom radnom vijeku nisu koristili  kompjutere, nalaze se pred izazovima ponuđenih informacija.
Možemo li očekivati da bilo koji liječnik može biti neiscrpni izvor informacija suprotstavljen internetu? Naravno da ne, ali svakako možemo očekivati saveznika kojemu vjerujemo. Stručnjaka koji će nam pomoći pojednostavniti izbor, ali ipak neće izabrati rješenje umjesto nas.
Uloga obiteljskog liječnika nije samo usmjeravanje i pomoć u liječenju bolesti, možda i više je potreban u traženju načina kako sačuvati zdravlje.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika