Rak prostate – od gotovo bezazlene do neizlječive bolesti

Iako je rak prostate generalno poznat kao jedna od sporo napredujućih malignih bolesti i ovdje se raditi o različitoj malignosti.

Čitav niz bolesti može poprimiti različite intenzitete svojih manifestacija. Tako, za primjer, kad govorimo o upalnim bolestima crijeva one se mogu manifestirati u spektru i mogu biti predstavljene tek blažim tegobama i katkad proljevom, ali mogu postojati i vrlo oblici bolesti s vrlo intenzivnim bolovima, krvarenjima iz debelog crijeva i gotovo neprestanim proljevima. Kad govorimo o malignim bolestima taj intenzitet najčešće mjerimo stupnjem malignosti odnosno prognozom bolesti ili preživljenjem.
Iako je rak prostate generalno poznat kao jedna od sporo napredujućih malignih bolesti i ovdje se raditi o različitoj malignosti. Već ranije smo pisali o stupnju diferenciranosti raka prostate kao vrlo bitnom parametru prognoze (odnosno preživljenja). Stupaj malignosti te bolesti kvantificira se „mjerom“ njegove diferenciranosti (zloćudnosti) – Gleason score (ili zbroj). Pri tome, što je diferenciranost tumorskog tkiva bolja, Gleason score je niži, a prognoza bolja (očekiano preživljenje dulje). Naravno, vrijedi i upravo obratno. Detaljnije podatke o određivanju i značenju Gleason scor-a čitatelj može naći u jednoj ranijoj kolumni.
Slijedom rečenog, dobro diferencirani rak prostate, npr. Gleason score 6 (3+3) ima vrlo dobru prognozu. Štoviše, ako je, k tome, i volumen tumora (na uzorcima biopsije) dovoljno mali, bolesnika nije neophodno odmah agresivno liječiti. Može se, u dogovoru s bolesnikom, primijeniti i strategija „aktivnog nadzora“, a agresivno liječenje (kirurški ili radioterapijom) tek u slučaju pojave pogoršanja toka inače indolentne bolesti.
Sve bolesnike s umjereno i loše diferenciranim rakom prostate (Gleason score 7 ili veći) potrebno je radikalni liječiti kirurški – radikalnom prostatektomijom ili radikalnom radioterapijom (zračenje). Najveća proporcija bolesnika ima srednje diferencirani rak prostate, dakle, Gleason score 7. Pri tome je važno naglasiti da je prognoza bolesti kod nalaza Gleason score 7 (3+4) načelno povoljnija od istog Gleason scora (7), ali obrnute varijante (zbroj gradusa 4+3). Ova potonja varijanta prognostički je mnogo sličnija (malignija) raku prostate Gleason score 8 (4+4) kojeg već smatramo loše diferenciranim rakom.
Bolesnici s još slabije diferenciranim tumorskim tkivom (Gleason score 9 ili 10) imaju vrlo lošu prognozu pa čak i unatoč provedenom multidisciplinarnom liječenju. Za ovu kategoriju bolesnika nikako ne vrijedi generalizirani stav da je rak prostate spora bolest niske malignosti. Upravo suprotno!
U donošenju prosudbe o liječenju nije bitan samo Gleason score već i mnogo dugih čimbenika od vrijednosti PSA, nalazu digitorektalne pretrage, u nekih bolesnika NMR i scintigrafija skeleta, a iznad svega sama dob bolesnika, njegovo opće stanje, motiviranost za liječenje i prateće bolesti u času postavljanja dijagnoze raka prostate i donošenja odluke o strategiji liječenja.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika