Može li maloljetna osoba napraviti pobačaj?

Može li maloljetna osoba bez odobrenja roditelja naparaviti postupak pobačaja, koji je najsigurniji, a koji najjeftiniji postupak? Koliko traje oporavak i ima li opasnih posljedica? Hvala unaprijed

22.5.2023

Odgovara

Lovorka Vidović Gajger, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, subspec. fetalne medicine i opstetricije

Poštovana,

uz zahtjev za prekid trudnoće koji podnosi maloljetnica koja nije navršila 16 godina života, potreban je pristanak roditelja ili staratelja.

U slučaju da se pobačajem može teže narušiti i zdravlje maloljetnice starije od 16 godina ili ako se zahtijeva prekid trudnoće nakon 10. tjedna od začeća, maloljetnica se kao i punoljetna žena upućuje na komisiju prvoga stupnja. O njezinom će se upućivanju na komisiju obavijestiti roditelji odnosno skrbnik, osim ako je maloljetnica udata. Obavijestiti o upućivanju ujedno ne znači i zahtijevati pristanak roditelja. Naknadne prosvjedne radnje roditelja ne utječu na pravo maloljetnice na pobačaj.
Maloljetnici se u ovome slučaju priznaje pravo na pobačaj samim time što joj se omogućava da podnese zahtjev za prekid trudnoće. Naknadnim obavještavanjem njezinih roditelja ili skrbnika ograničava se njezino pravo na privatnost, ali ne i pravo na pobačaj. Ukoliko dođe do situacije da je potrebna anestezija, pristanak na anesteziološkoj listi daje roditelj. Prekid trudnoće se vrši medikamentozno i mehanički (kiretaža). Pravo na pružanje usluga abortusa su one ustanove koje su licencirane za takvu djelatnost. Osim bolničkih ustanova u igri su i privatne zdravstvene ustanove. 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika