Mora li djevojka na kolposkopiju?

Nalaz Papa testa ASC us , napravljeni brisevi. Svi negativni HPV pozitivan visokog rizika. Prije dvije godine kondilomi, provedena th. krioterapija. Sada provedena th poliginax i Doxiciklin. Ginekolog preporučuje ponovno krioterapiju. Radi se o djevojci, 23 godina. Ne treba li prvo kolposkopija? Što vi preporucujete?

12.2.2022

Odgovara

Lovorka Vidović Gajger, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, subspec. fetalne medicine i opstetricije

Vaš ginekolog je dobro preporučio HPV tipizaciju i cervikalne obriske koji su bili negativni .Oobrisak na HPV je pozitivan i to viskog rizika. Ordinirao  je terapiju i nakon  toga treba ponoviti PAPA test za  6 mjeseci. Moguće je da će PAPA test nakon terapije biti uredan. Ukoliko PAPA test nakon terapije  opet ASC-US potrebno je učiniti kolposkopiju. Ukoliko je kolposkopija zadovoljavajuća i nađen je uredan kolposkopski nalaz potrebno je konzervativno pračenje, a to znači ponoviti PAPA test za 6 do 12 mjeseci i ponoviti HPV tipizaciju za 12 mjeseci.

Ukoliko kolposkopija nije zadovoljavajuća ili su nađene abnormalne kolposkopske promjene potrebna je histološka verifikacija ( bopsija tkiva vrata maternice )i ekskohleacija  kanalića vrata maternice.

Materijal dobiven biopsijom šalje se  na patohistološku analizu i nakon desetak dana  dobiva se stvarna dijagnoza. Dva mjeseca nakon  biopsije vrata meternice radi se kontrolni PAPA test. Ovisno o nalazu  PAPA testa slijede daljnji postupci i preporuke koje procjenje ginekolog.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika