‘Rupica na srcu’ – defekt interventrikularnog septuma kod novorođenčeta

Kod djeteta u rodilištu je notiran VSD muscularis. Danas smo išli na kontrolu kardiologa, piše ovako.
Fizikalni nalaz dijete od 1 mjesec TM 4050 g na pregledu afebrilno,eupnoično, hibridno koža normokolorisana. Cor:akcija srca ritmička, tonovi jasni,šum sistolni nad aferom do ll/6 jetra i slezene u fiz. gr. Periferni pulsevi bo.sO2 98% puls 148 .
UZ srca. Situs solitus. Antrioventrikularna i ventrikuloarterijalna konekcija uredna. Venskoatrijalna drenaza uredna. Srčane šupljine urednik dimenzija. Tonus miokarda uredna. Interatrijalni septum intaaktan. Interventrikularni septum u samom apexu srca prisutan lijevo-desni šant muskularnog defekta velikih brzina . Av valjala uredne morfologija i pokreta. Blaga trikuspidalna regurgitacija. Plucna arterija urednog položaja prikazuju se obje grane urednik dimenzija urednog protoka nad valvulom. Nema znakova za DAP . Arena valvula trivijalna uredne koaptacije kupila, urednik dimenzija i brzine protoka. Aortni luk lijevo strani, urednog grananja, urednik brzina protoka nad istmusom. Perikard b.o protoka preko ostalih valvula uredni. Nisu mi ništa konkretno rekli na pregledu, rekli su samo da bi se ta rupica mogla spontano zatvoriti ali treba vremena i da se prati. Ako možete više da mi objasnite zabrinuta sam od danas.

19.5.2022

Odgovara

Maja Lemac, dr. med. spec. pedijatrije, subspec. dječje nefrologije

Poštovana,

Prema ovom nalazu se radi o malom muskularnom ventrikularnom septalnom defektu (VSDu) koji bi se mogao spontano zatvoriti. Dijete je prema ovom nalazu za sada dobro i osim čujnog šuma nema nikakvih znakova bolesti srca. Potrebne su redovite kontrole pedijatra i kardiologa kako je preporučeno.

Lijepi pozdrav.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika