GIHT

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Giht – učestala bolest – 6. dio

Promjena načina života Osim lijekova nam je važna i dijeta. Budući da je urična kiselina krajnji proizvod metabolizma purina (bjelančevine životinjskih i biljnih organizama), izbjegavanjem namirnica bogatim purinima možemo izbjeći stvaranje povećane koncentracije urične kiseline u krvi. Najvažnija preventivna mjera za giht je smanjenje unosa alkohola. U metabolizmu alkohola nastaje laktat koji kompetitivno koči izlučivanje […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Giht – učestala bolest – 5. dio

Liječenje gihta Ciljevi liječenja gihta su brzo ublažavanje boli i smirivanje akutnog napada bolesti, kao i sprječavanje budućih napada gihta i dugoročnih komplikacije, kao što su urički tofi i oštećenje bubrega. Prvo treba zaštititi zahvaćeni zglob od mogućih ozljeda i staviti hladan oblog. Nakon toga se obično uključuju lijekovi. Razlikujemo dvije skupine lijekova koje koristimo […]

Urologija

Giht i terapija – što mislite o tome?

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Giht – učestala bolest – 4. dio

Povezanost s bolestima bubrega. Poremećaj bubrežne funkcije u većini slučajeva dovodi do hiperuricemije i posljedično povećanog rizika od nastanka gihta, pa je stoga kronično zatajenje bubrega očito izrazito zastupljeno kod bolesnika s gihtom. Pokazalo se da visoke vrijednosti urata dovode do oštećenje bubrega. U bubregu dolazi do taloženjem kristala urata  s naknadnom upalom, ožiljcima i […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Giht – učestala bolest – 3. dio

Učestalost gihta. Giht je najčešća upalna bolest zglobova, a pojavnost u populaciji se izrazito povećava u Zapadnom svijetu. Pojavnost se povećava s godinama i veća je kod muškaraca nego kod žena u svim dobnih skupina. Kod muškaraca starijih od 70 godina učestalost gihta je preko 10 posto, što, uzimajući u obzir i druge bolesti i […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Giht – učestala bolest – 2. dio

Povišena razina urata. Povišena razina urata u krvi je preduvjet za pojavu kristalizacije urata i dovodi do nastanka gihta. No, sve osobe s povišenom razinom urata nemaju giht. Jedna studija je pokazala da samo 13 posto muškaraca i 18 posto žena s povišenom razinom urata tijekom razdoblja od oko 30 godina razvije giht. No zanimljivo […]

Obiteljska medicina

Bol u nožnom palcu – jesu li to gljivice?

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Giht – učestala bolest – 1. dio

Što je giht i kako nastaje? Urički artritis ili giht je kronična bolest uzrokovana naslagama kristala urata u zglobovima i mekim tkivima. Karakteriziraju ga nagli, teški napadi bola, crvenila i napetosti u zglobovima, i to često na bazi nožnog palca. Akutni napad gihta se obično javlja usred noći, budi bolesnika iz sna s osjećajem da […]

Kardiologija

Urički artritis ili giht

Definicija: Urički artritis ili giht je sistemska bolest koja se očituje nakupljanjem kristala monoatrij urata ( skr. MSU; eng. monosodium urate) u sinovijalnoj tekućini,na hijalinoj hrskavici zgloba, u tetivima i okolnim mekim tkivima što uzrokuje upalnu reakciju.Kao polsjedica taloženja i upale nastaju ireverzibilne strukturne promjene zgloba i trajne smetnje, tj. sekundarni osteoartritis a epizode akutizacije […]

Neurologija

Giht