Koronarna bolest

Psihijatrija

Koronarna bolest i demencija

Odrasle osobe kojima je dijagnosticirana koronarna bolest srca pod povećanim su rizikom za razvoj demencije, uključujući sve uzroke, Alzheimerovu bolest kao i vaskularnu demenciju, koja nosi najveći rizik od oko 36% — ako se javlja prije dobi od 45 godina. Navedeno pokazuju rezultati velike opservacijske studije. Studija je uključila 432,667 ispitanika iz Velike Britanije, prosječne […]

Kardiologija

Aortna stenoza i koronarna bolest srca u starijih osoba

Pretpostavlja se da je u razvijenim zemljama svijeta oko 3% osoba u dobi od 80 godina. Predviđa se da će za otprilike 15 godina taj broj biti oko 10%. Incidencija bolesti aortnog zaliska je oko 2-5% u osoba starijih od 75 godina.

Kardiologija

Trnci u udovima uz probadanje u prsima

Kardiologija

Preporuke za tjelesnu aktivnost koronarnih bolesnika nekad i danas – 1. dio

Tjelesna neaktivnost povezana je s povećanim rizikom sveukupne smrtnosti koronarnih bolesnika. Što se tiče preporuka za tjelesnu aktivnost koronarnih bolesnika u prošlom stoljeću one su potpuno drugačije od sadašnjih preporuka…

Kardiologija

Orašasti plodovi u prehrani i smanjenje rizika od koronarne bolesti srca

Koronarna bolest jedna je od najčešćih bolesti srca. Rezultati brojnih studija pokazuju da je koronarna bolest srca s više od 40% letalnih događaja, a očekuje se da će biti vodeći uzrok smrtnosti u svijetu do kraja 2020. godine…

Kardiologija

Nepovoljni kardiovaskularni događaji nakon premoštenja koronarnih arterija – 1. dio

U nepovoljne kardiovaskularne događaje ubrajamo smrt od koronarne bolesti srca, nefatani infarkt ili reinfarkt miokarda, zatajenje srca, ponovnu revaskularizaciju miokarda, fatalni i nefatalni moždani udar. Kirurško liječenje koronarne bolesti srca premoštenjem koronarnih arterija tijekom više od 50 godina rezultiralo je smanjenjem smrtnosti i poboljšanjem kvalitete života milijuna koronarnih bolesnika širom svijeta…

Kardiologija

Koronarna bolest – mogućnosti liječenja

Kardiovaskularne bolesti su bolesti srca i krvožilnog sustava i predstavljaju značajni javno zdravstveni problem diljem svijeta.

Kardiologija

Koronarna bolest