Preporuke za tjelesnu aktivnost koronarnih bolesnika nekad i danas – 1. dio

Tjelesna neaktivnost povezana je s povećanim rizikom sveukupne smrtnosti koronarnih bolesnika. Što se tiče preporuka za tjelesnu aktivnost koronarnih bolesnika u prošlom stoljeću one su potpuno drugačije od sadašnjih preporuka…

Tjelesna neaktivnost povezana je s povećanim rizikom sveukupne smrtnosti koronarnih bolesnika. Što se tiče preporuka za tjelesnu aktivnost koronarnih bolesnika u prošlom stoljeću one su potpuno drugačije od sadašnjih preporuka.

Srčanožilne bolesti vodeći su uzrok globalnog morbiditeta i mortaliteta. U ovom desetljeću vidljivo je postupno smanjenje morbiditeta od srčanožilnih bolesti i u tranzicijskim zemljama. Doprinos tome ima značajan napredak u dijagnostičkim i terapijskim postupcima od farmakoterapije do suvremenih revaskularizacijskih procedura. Razvoj dijagnostičkih i terapijskih postupaka rezultirao je smanjenjem mortaliteta, sve više bolesnika preživljava srčanožilne događaje i skraćuje se trajanje bolničkog liječenja.

Dolazi do povećanja broja koronarnih bolesnika kojima je potrebna sekundarna prevencija. Stalni napredak u kardiologiji pati se unazad 100 godina. Međutim, koronarni bolesnici i dalje imaju visoki rizik za neželjene kardijalne događaje i otprilike 25% se ponovno hospitalizira unutar godine dana od akutnog koronarnog incidenta.

Preporuke za tjelesnu aktivnost bolesnika nakon IM početkom prošlog stoljeća

Kliničke karakteristike i mehanizam nastanka akutnog infarkta miokarda (IM) prvi put su opisani početkom prošloga stoljeća. U to vrijeme bile su skromne mogućnosti liječenja akutnog koronarnog incidenta.

Godine 1912. James Herrick utemeljio je mirovanje tj. ležanje u krevetu kao važan dio oporavka nakon infarkta miokarda. Prema tome, u prvoj polovici prošloga stoljeća bolesnici koji su preživjeli akutni infarkt miokarda trebali su ostati u krevetu tj. „prikovani za krevet“ oko 6 tjedana.

Bolesnici su također imali zabranu da sami uzimaju hranu u prva 2 tjedna bolesti tj. hranilo ih je medicinsko osoblje. I nakon otpusta iz bolnice bolesnicima nastavljeno je značajno ograničenje tjelesnih aktivnosti. Do godine dana nako optusta iz bolnice bolesnicima je bilo zabranjeno hodanje uz stube. Također, tijekom praćenja bolesnika uz medikamentu terapiju malo je bilo savjeta o tjelesnoj aktivnosti, prevladavanju stresa i edukaciji bolesnika.

Zbrinjavanje infarkta miokarda uz medikamentnu terapiju uključivalo je tjelesnu neaktivnost čak i duže od prve polovice prošloga stoljeća.

Preporuke za tjelesnu aktivnost bolesnika nakon IM od 1960. do 1970. godine

Godine 1950. bilo je poznato  da je IM glavni uzrok mortaliteta u razvijenim zemljama i glavni javnozdravstveni problem. Također je prepoznat rizik nastanka duboke venske tromboze, plućne embolije i značajnih promjena lokomotornog sustava zbog dugotrajnog ležanja u krevetu nakon akutnog IM. Godine 1952.

Levine i Lown prvi su otvorili pitanje o potrebi ležanja u krevetu i produžene tjelesne neaktivnosti, a preporučili su koncept sjedenja u naslonjaču engl. „armchair“ u tretmanu akutnog IM. Tretman u naslonjaču znači sjedenje u naslonjaču 1-2 sata dnevno. Takav novi pristup u zbrinjavanju IM shvaćen je kao radikalna promjena i izazvao je burnu raspravu u krugu medicinskih stručnjaka toga vremena. Ovim promjenama u zbrinjavanju akutnog IM bolesnik je imao barem mogućnost hodanja u bolesničkoj sobi između kreveta i naslonjača.

Rezultati provedenih studija iz 1960. godine pokazuju da tjelesna aktivnost u ranoj fazi IM nema štetne učinke, da je sigurna za bolesnike i da uklanja negativne učinke koji su povezani s dugotrajnim ležanjem u krevetu. Nakon ovih studija sve je više bilo istraživanja o korisnim učincima tjelesne aktivnosti nakon IM.

Između 1960. i 1970. godine rođen je koncept rehabilitacije srčanih bolesnika. Istraživanja kliničara pokazala su mogućnosti i sigurnost tjelesne aktivnosti za bolesnike nakon akutnog IM. Program rehabilitacije bolesnika nakon IM bio je  programirana i kontrolirana tjelesnu aktivnost blažeg stupnja koja zahtijeva manje potrebe za kisikom. Protokol rehabilitacije u tom vremenu imao je tri područja: stupnjevanje fizičkog treninga, aktivnosti u svakodnevnom životu i edukaciju.

Važnost programa rehabilitacije je u tome što je tjelesna aktivnost zamijenila mirovanje bolesnika nakon IM. Također, u to vrijeme identificiraju se čimbenici rizika i vodi se briga o prevenciji koronarne bolesti zahvaljujući rezultatima Framinghamske studije engl. Framingham Heart Study.

Cilj studije bio je ustanoviti čimbenike rizika ili čimbenike na koje možemo utjecati, a koji su odgovorni za nastanak koronarne bolesti srca. U studiju je bio uključen veliki broj ispitanika uz dugoročno praćenje. Nakon višegodišnjeg praćenja ispitanika ustanovljeni su glavni čimbenici rizika za koronarnu bolest srca. Koncept čimbenika rizika postao je integralni dio prevencije i liječenja koronarne bolesti srca

Sljedeći članak biti će o preporukama za tjelesnu aktivnost koronarnih bolesnika krajem prošlog stoljeća i o preporukama u 21. stoljeću.

 

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Povezane teme

Koronarne arterije

MSCT koronarografija – molim Vas mišljenje za nalaz

Koronarne arterije

Srce i proces starenja – 1. dio

Proces starenja uzrokuje strukturne promjene svih dijelova srca: koronarnih arterija, srčanog mišića, provodnog sustava srca, srčanih zalistaka, aorte. Starost je sama po sebi značajan čimbenik rizika nastanka kardiovaskularnih (KV) bolesti. Promjene koje nastaju tijekom života će biti izraženije i teže kod osoba koje su izložene i drugim čimbenicima rizika nastanka KV bolesti, a to su […]

kardiovaskularna prevencija

Pozitivni učinci tjelesne aktivnosti kod kardiovaskularnih bolesnika

Redovita tjelesna aktivnost ima važnu ulogu u primarnoj i sekundarnoj kardiovaskularnoj prevenciji. Umjerena redovita aerobna aktivnost u kombinaciji s vježbama snage utječe na poboljšanje kardiovaskularnog (KV) zdravlja. Sjedalački stil života povećava rizik od KV morbiditeta i mortaliteta, kao i ukupnog mortaliteta. Međutim dugotrajno izlaganje ekstremnim tjelesnim naporima (na primjer učestalo trčanje maratona) može povećati rizik […]

Dijabetes

Ravnoteža na tanjuru

Prehrana kod dijabetesa, uz samu medicinsku terapiju, je ključan kotačić održavanja ravnoteže u organizmu. Prehrana i medicinska terapija neodvojivo su povezane na putu liječenja dijabetesa. Ukoliko obroci na našem tanjuru nisu izbalansirani, to će se zasigurno dugoročno odraziti i na ravnotežu u životu i zdravlju. Prehranom možemo utjecati i na prevenciju pojave bolesti kao što […]

Šarlah

Treba li dijete biti oslobođeno tjelesnog odgoja zbog šarlaha?

Alkohol

Zdravstveni djelatnici i strategije nošenja sa stresom tijekom COVID-19 pandemije (2. dio)

Situacije u kojima smo direktno izloženi ili svjedočimo traumatskim događajima ili životnoj ugroženosti, na različite načine utječu na svakoga od nas. Ponekad je moguće posve uspješno nadvladati doživljeni stres kako bismo smanjili njegove negativne učinke na zdravlje i ponašanje. No, postoje slučajevi kada osoba može proživljavati klinički značajan distres ili psihičke smetnje koje se mogu […]

Iz iste kategorije

Kardiologija

UZV srca

Kardiologija

Smjernice za bolesnike u dijagnostici i liječenju šećerne bolesti tip 2 i pridružene srčanožilne bolesti

Bolesnici koji boluju od šećerne bolesti imaju veći rizik nastanka srčanožilnih bolesti (SŽB), bilo da se radi o aterosklerotskoj bolesti ili zatajenju srca. Također su u većem riziku nastanka kronične bubrežne bolesti (KBB) koja povećava srčanožilni (SŽ) rizik. Stoga je od ključne važnosti bolesnicima koji boluju od šećerne bolesti (ŠB) tip 2 ustanoviti postojanje SŽB […]

Kardiologija

Upravljanje akutnim koronarni sindromom – 10 glavnih preporuka Europskog kardiološkog društva

Akutni koronarni sindrom je hitno stanje nagle ishemije srčanog mišića (miokarda) koje ugrožava život bolesnika, a nastaje kao posljedica naglog smanjenja ili prekida protoka krvi u koronarnoj arteriji. Europsko kardiološko društvo istaknulo je deset ključnih načela upravljanja akutnim koronarnim sindromom (AKS) u sklopu smjernica dijagnostike i liječenja AKS: 1) Ovim terminom su obuhvaćena tri entiteta: […]

Kardiologija

Sport i prirođene srčane greške

Tjelesna aktivnost bi trebala biti dio svakodnevnog života svih osoba. Ona donosi mnoge tjelesne i emocionalne koristi, smanjuje rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti, šećerne bolesti, ali i smanjuje anksioznost, depresiju. Redovita tjelesna aktivnost za 35% smanjuje rizik kardiovaskularnog mortaliteta i za 33% ukupnog mortaliteta. Smjernice Europskog kardiološkog društva (EKD) preporučuju minimalno 150 minuta tjedno umjerenu tjelesnu […]

Kardiologija

Smjernice Europskog kardiološkog društva za bolesnike: Prevencija srčanožilnih bolesti – 2. dio

5. Odrasle osobe svih dobi trebale bi najmanje 150-300 minuta u tjednu primjenjivati umjerenu tjelesnu aktivnost ili 75-150 minuta u tjednu primjenjivati tjelesnu aktivnost visokog intenziteta. Ukoliko ne možete ove ciljeve postići, budite aktivni koliko možete, jer je bilo koja aktivnost bolja od neaktivnosti. 6. Temelj prevencije srčanožilnih bolesti su zdrave prehrambene navike: usvojite mediteranski […]

Kardiologija

Smjernice Europskog kardiološkog društva za bolesnike: Prevencija srčanožilnih bolesti – 1. dio

prestati pušiti, slijediti preporuke o zdravim životnim navikama, sistolički arterijski tlak < 160mmHg osobama bez poznate srčanožilne bolesti, osobama s poznatom srčanožilnom bolešću, osobama s posebnim zdravstvenim poteškoćama (prisutna šećerna bolest ili kronična bubrežna bolest) Procjenu srčanožilnog rizika obavlja liječnik koristeći određene modele i izračune uzimajući u obzir dob, visinu arterijskog tlaka, razinu kolesterola, pušenje, […]

Kardiologija

Bolesti srčanih zalistaka – 2. dio

Evaluaciju bolesnika s BSZ obuhvaća postavljanje dijagnoze bolesti, procjenu njezine težine i daljnju prognozu bolesti. O tome ovisi i daljnje terapijsko postupanje. Konačnu odluku o daljnjem konzervativnom ili invazivnom operativnom liječenju, odluku donosi kardiološki tim kojeg čine kardiolog, kardiokirurg, anesteziolog, te po potrebi i drugi specijalisti. Ovakvi timovi su neophodni kod visokorizičnih bolesnika ili onih […]

Kardiologija

Ateroskleroza – molim savjet