Perimenopauza

Ginekologija

Kolposkopija u menopauzi

Procjenjujući kolposkopske nalaze u menopauzi moramo imati u vidu dvije osobine vezane za to doba. Što se događa u menopauzi? Dolazi do prestanaka lučenja jajničkih hormona. Taj događaj ima veliki utjecaj na genitalni trakt žene. Epitel vrata maternice je atrofičan, osjetljiv i stanjen. Skvamokolumna granica (zona dodira dva epitela s vanjske i unutrašnje strane vrata […]

Ginekologija

Trebam li koristiti ovu terapiju kako bi mi započeo menstrualni ciklus?

Ginekologija

Minerali i tijelo žene

Minerali su esencijalni mikronutrijenti i za uredno funkcioniranje i zdravlje ženskog organizma potrebni su u malim količinama.

Psihijatrija

Perimenopauza i depresija

Vjerojatnost za razvoj velikog depresivnog poremećaja dva puta veća u perimenopauzi u odnosu na premenopauzu, a u postmenopauzi je rizik četiri puta veći u odnosu na premenopauzu.

Psihijatrija

Menopauza i klimakterij – koja je razlika?

Termini menopauza i klimakterij smatraju se sinonimima. Ipak, radi se o dva različita procesa. Menopauza se karakterizira prestankom menstruacije, a klimakterij je dugotrajni proces uzrokovan involucijom jajnika i smatra se da može trajati 10 godina prije i 10 godina poslije zadnje menstruacije.

Ginekologija

Kontracepcija u perimenomapuzi

Iako je fertilna sposobnost žene u perimenopauzi niža, mogućnost trudnoće ipak postoji. Zbog životne dobi, načina i stila života, te možda nekih drugih bolesti od kojih žena boluje, a koje su i inače češće u određenoj životnoj dobi.

Ginekologija

Prolaziti kroz promjenu…

Prolaziti kroz promjenu, biti u promjeni, prolaziti kroz menopauzu – sinonimi su za vremenski period u životu žene od oko 45-te do oko 55-te godine života.

Ginekologija

Je li moguće da sam prokrvarila zbog ovog pripravka, možda sam i u perimenopauzi. Možete mi dati mišljenje?