Bol – 7. dio

Kod središnje neuropatske boli koja se javlja nakon moždanog udara, traumatskih ozljeda mozga ili kod multiple skleroze preporučeni su slijedeći lijekovi u liječenju neuropatske boli…

Kod središnje neuropatske boli koja se javlja nakon moždanog udara, traumatskih ozljeda mozga ili kod multiple skleroze preporučeni su slijedeći lijekovi u liječenju neuropatske boli, i to navedenim redoslijedom.

Neuropatska bol nakon moždanog udara

– prvi izbor: triciklički antidepresivi kao amitriptilin

drugi izbor: lijek za liječenje epilepsije lamotrigin

Neuropatska bol nakon ozljede leđne moždine

–  prvi izbor: lijekovi za liječenje epilepsije kao gabapentin ili pregabalin

Neuropatska bol kod multiple skleroze

– prvi izbor: triciklički antidepresivi kao amitriptilin

drugi izbor: lijekovi za liječenje epilepsije kao gabapentin i pregabalin

treći izbor: blagi opioidi kao tramadol

Fizikalna terapija

Od analgetskih procedura (procedure koje dovode do smanjenja bola) se koriste TENS (transkutana elektronervna stimulacija), kao i druge procedure elektroterapije. Prilikom provođenja terapije TENS-om je važno poznavati kontraindikacije za navedenu terapiju, a najvažnija je ipak prisutnost pacemakera. Cilj liječenja je smanjenje bola, kao i poboljšanje funkcije u vidu očuvanja ili povećanja postojećeg opsega pokreta zahvaćenog dijela tijela.

Također nam je važna i medicinska gimnastika (kineziterapija). Kineziterapija se provodi individualno za svakog bolesnika, poštujući pritom individualni rehabilitacijski plan, kojem je svrha pomoći pojedincu maksimalno ovisno o stupnju nesposobnosti, ali i potrebnoj funkciji za kvalitetu života i obavljanje posla.

Invazivne metode

Stimulacija perifernih živaca putem električnih impulsa i elektroda postavljenih u leđnoj moždini za tešku i refrakternu bol (bol koja ne odgovara na ostale terapijske postupke). Najčešće se koristi kod boli tijekom  ischiasa i nakon moždanog udara. Indikacije su bol nakon ozljede perifernog živca koja ne reagira na farmakološko liječenje, primjerice nakon operacijskih zahvata u koljenu ili prsnom košu, kao i kod oštećenja brahijalnog pleksusa.  

Intraduralna anestezija  koja se provodi putem katetera umetnutog u prostor leđne moždine kroz koji se daje anestetik (morfin) iz pumpe ugrađene u tijelo.  Navedena pumpa se već koristi u terapiji dijabetesa tip l, samo je sadržaj pumpe inzulin umjesto morfina.

Ukoliko se pojavi neuralgija trigemniusa koja ne odovara na bolove može se pokušati blokada živca  glicerolom, koju uglavnom izvode neurokirurzi.

Prilikom ovog tipa boli, pogotovo ukoliko traje duže vrijeme je moguća pojava i drugih simptoma kao: tjeskoba i depresija, koji uzrokuju poteškoće u psihosocijalnom funkcioniranju navedenih bolesnka. Multiprofesionalna rehabilitacija nakon ili uz farmakološko liječenje je dobar izbor za ove bolesnike.  Mjere liječenja bi trebale biti usmjerene na: poboljšanje funkcije, poticanje fizičke aktivnost, kao i učenje bolesnika da se nose s novonastalom životnom situacijom.

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika