Bol – 7. dio

Kod središnje neuropatske boli koja se javlja nakon moždanog udara, traumatskih ozljeda mozga ili kod multiple skleroze preporučeni su slijedeći lijekovi u liječenju neuropatske boli…

Kod središnje neuropatske boli koja se javlja nakon moždanog udara, traumatskih ozljeda mozga ili kod multiple skleroze preporučeni su slijedeći lijekovi u liječenju neuropatske boli, i to navedenim redoslijedom.

Neuropatska bol nakon moždanog udara

– prvi izbor: triciklički antidepresivi kao amitriptilin

drugi izbor: lijek za liječenje epilepsije lamotrigin

Neuropatska bol nakon ozljede leđne moždine

–  prvi izbor: lijekovi za liječenje epilepsije kao gabapentin ili pregabalin

Neuropatska bol kod multiple skleroze

– prvi izbor: triciklički antidepresivi kao amitriptilin

drugi izbor: lijekovi za liječenje epilepsije kao gabapentin i pregabalin

treći izbor: blagi opioidi kao tramadol

Fizikalna terapija

Od analgetskih procedura (procedure koje dovode do smanjenja bola) se koriste TENS (transkutana elektronervna stimulacija), kao i druge procedure elektroterapije. Prilikom provođenja terapije TENS-om je važno poznavati kontraindikacije za navedenu terapiju, a najvažnija je ipak prisutnost pacemakera. Cilj liječenja je smanjenje bola, kao i poboljšanje funkcije u vidu očuvanja ili povećanja postojećeg opsega pokreta zahvaćenog dijela tijela.

Također nam je važna i medicinska gimnastika (kineziterapija). Kineziterapija se provodi individualno za svakog bolesnika, poštujući pritom individualni rehabilitacijski plan, kojem je svrha pomoći pojedincu maksimalno ovisno o stupnju nesposobnosti, ali i potrebnoj funkciji za kvalitetu života i obavljanje posla.

Invazivne metode

Stimulacija perifernih živaca putem električnih impulsa i elektroda postavljenih u leđnoj moždini za tešku i refrakternu bol (bol koja ne odgovara na ostale terapijske postupke). Najčešće se koristi kod boli tijekom  ischiasa i nakon moždanog udara. Indikacije su bol nakon ozljede perifernog živca koja ne reagira na farmakološko liječenje, primjerice nakon operacijskih zahvata u koljenu ili prsnom košu, kao i kod oštećenja brahijalnog pleksusa.  

Intraduralna anestezija  koja se provodi putem katetera umetnutog u prostor leđne moždine kroz koji se daje anestetik (morfin) iz pumpe ugrađene u tijelo.  Navedena pumpa se već koristi u terapiji dijabetesa tip l, samo je sadržaj pumpe inzulin umjesto morfina.

Ukoliko se pojavi neuralgija trigemniusa koja ne odovara na bolove može se pokušati blokada živca  glicerolom, koju uglavnom izvode neurokirurzi.

Prilikom ovog tipa boli, pogotovo ukoliko traje duže vrijeme je moguća pojava i drugih simptoma kao: tjeskoba i depresija, koji uzrokuju poteškoće u psihosocijalnom funkcioniranju navedenih bolesnka. Multiprofesionalna rehabilitacija nakon ili uz farmakološko liječenje je dobar izbor za ove bolesnike.  Mjere liječenja bi trebale biti usmjerene na: poboljšanje funkcije, poticanje fizičke aktivnost, kao i učenje bolesnika da se nose s novonastalom životnom situacijom.

 

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Povezane teme

ACNES

ACNES – 2. dio

Simptomi koji se javljaju kod ACNES-a? Simptomi ACNES-a mogu biti akutni ili dugotrajni. Bol se opisuje kao lokalizirana, tupa i kao osjećaj pečenja. Bol se može pogoršati prilikom aktivnosti, npr. kada se bolesnik okreće ili saginje. Odmaranje može pomoći u smanjenju intenziteta bola. Bol se obično javlja kod mlađih ljudi i obično započinje noću. Bolesnici […]

Bol

Ozljeda koljena – molim uputu što mi je činiti

Bol

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 3. dio

Možemo li predvidjeti razvoj ovog stanja? Još ne možemo pouzdano predvidjeti hoće li netko razviti osjetljivost uzrokovanu opioidima ili ne. Postoje genetski i okolišni čimbenici koji igraju bitnu ulogu u razvoju ovog stanja. Kod nekih bolesnika je potrebna dugotrajna izloženost opioidima, dok kod drugih ide jako brzo, čak i kroz nekoliko dana. Za razvoj ovog […]

Artritis

Bolan zglob u pedijatrijskoj ambulanti – i djeca mogu imati artritis

Bol u zglobu čest je problem zbog kojega roditelji dovode dijete u primarnu pedijatrijsku ambulantu. Ove su tegobe najčešće uzrokovane benignim stanjima i prolaze spontano, ali ponekad se može raditi i o ozbiljnim bolestima koje mogu imati dugoročne posljedice po funkciju zahvaćenog zgloba, a mogu biti i životno ugrožavajuće ako se ne dijagnosticiraju i ne […]

Akutna bol

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 2. dio

Simptomi Prilikom ozljede tijelo pokušava samo popraviti oštećenje, primjerice zaustaviti krvarenje, spriječiti infekciju i očuvati pokretljivost. U ovoj fazi je bitno pomoći organizmu u oporavku i moderne preporuke ukazuju da su opioidi korisni u akutnoj boli s korištenjem tri do pet dana. Njihov svrha je pomoći tijelu u mobilizaciji nakon ozljede. Osim u pomoći pri […]

Bolovi

Trudnoća, sukrvica i povremeni bolovi – molim savjet

Iz iste kategorije

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 1. dio

Što je ACNES ? Sindrom uklještenja prednjeg kožnog živca (Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome – ACNES) je stanje koje može uzrokovati dugotrajnu bol u području trbuha. Može se pojaviti kada su završne grane donjih međurebrenih živaca pritisnute u području trbušnih mišića. ACNES se očituje kao intenzivna lokalizirana neuropatska bol. Budući da se radi o rijetkom […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 4. dio

Liječenje. Buprenorfin (djelomično se veže za opioidne receptore, a djelomično ih blokira), je korišten kao analgetik, a u kombinaciji s naloksonom (antidot za opioide) pri liječenje ovisnost. Postoji mogućnost da bi i rotacija na ovaj lijek mogla smanjiti bolnu osjetljivost uzrokovanu nekim drugi opioidom, no dugoročni učinci su još uvijek nejasni. Zaključak. Hiperalgezija je pojačan […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Trnci u rukama i slabost – je li moguće da je to post COVID?

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 1. dio

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? Hiperalgezija je pojačan doživljaj bola u odnosu na podražaj koji inače ne bi izazvao toliku bol. Dakle bolni podražaj koji uzrokuje blagu bol se doživi kao bol visokog inteziteta. Ponekad sami opiodi mogu uzrokovati pojačanu osjetljivost na bol ili hiperalgeziju. Na prvi pogled se čini dosta neobično da opioidi, lijekovi koji […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Spinalni hemangiom – 6. dio

Liječenje.  S obzirom da je velika većina hemangioma bez simptoma, tada je liječenje nepotrebno kod većine osoba s hemangiomom. Liječenje je potrebno kod neuroloških poremećaja ili jake boli. Mali i stabilni hemangiomi ne zahtijevaju operaciju samo kontrolne preglede. MR kontrolni pregled može pokazati je li se hemangiom povećao i pritišće li na okolne strukture. U […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Spinalni hemangiom – 5. dio

Dijagnoza bolesti. Kao i kod drugih bolesti i stanja u mišićno – koštanom sustavu prvo je potrebno uzeti anamnezu bolesnika. Razgovor između liječnika i bolesnika se uvijek fokusira na simptome koje bolesnik ima, a učestala pitanja koja nam mogu pomoći u postavljanju dijagnoze su: Nakon anamneze slijedi pregled bolesnika, dakle testovi za određeni dio mišićno […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

RTG križa – možete li mi očitati nalaz i dati Vaše mišljenje?

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Spinalni hemangiom – 4. dio

Simptomi Simptomi spinalnih hemangioma su: Kada hemangiom kralježnice pokazuje simptome, simptomi su obično slični kao i kod drugih bolnih stanja kralježnice. Spinalni hemangiomi mogu uzrokovati bol u leđima na mjestu gdje se nalaze, ali i nelagodu duž zahvaćenog živca u nozi, kao i simptome povezane s kralježničnom moždinom. Ukoliko je došlo do pritiska hemangioma na […]