„Prirodno liječenje“ spolno prenosivih infekcija

Spolno prenosive infekcije grupa su bolesti za koju se često traže tzv. alternativni pristupi liječenju.

Žene koje opetovano imaju spolno prenosive infekcije, bilo da se uvijek iznova javljaju (uzrokovane istim ili drugim uzročnicima), ili se radi o svojevrsnom kronicitetu zbog možda i neprimjerenog inicijalnog liječenja (bilo da nije ordiniran odgovarajući lijek, ili nije ordiniran u odgovarajućoj dozi i po odgovarajućoj shemi, možda se partner nije liječio itd.), nerijetko traže drugačije pristupe za svoje tegobe od onoga što oficijelna medicina predlaže.

Liječenje se prilagođava uzročniku

Kao i inače, kada se radi o tzv. prirodnom liječenju, ovdje također vrijedi ono da prirodno nije uvijek najbolje i da je savjete o tzv. prirodnom liječenju potrebno također komunicirati s doktorom ili ljekarnikom.

Uzročnici spolno prenosivih infekcija su različiti i mogu biti bakterije, virusi, paraziti. Prema uzročniku se planira liječenje, koje je pak, kada se radi o spolno prenosivim infekcijama, najčešće kombinirano – primjenjuju se i antibiotici i antimikotici, u vidu tableta za peroralnu ili vaginalnu primjenu, u obliku krema ili masti za lokalnu primjenu, u vidu otopina za ispiranje rodnice i slično.

U nekim slučajevima ginekolog već temeljem simptoma koje žena ima može zaključiti o čemu se radi i preporučiti adekvatno liječenje. U drugim slučajevima bit će potrebno napraviti određene pretrage. U trećim slučajevima bit će potrebno najprije rješiti, primjerice, gljivičnu komponentu upale, pa potom ordinirati drugo ciljano liječenja, s ili bez dodatnih pretraga.

Liječenje može trajati različito dugo, a što duže traje, žene razmišljaju o drugim načinima liječenja, o čemu se najčešće savjetuju s prijateljicama, na raznim internetskim adresama i sličnim, najčešće nestručnim izvorima. Ponovno je potrebno istaknuti kako se internetom treba odgovorno koristiti i takve, medicinske sadržaje tražiti na provjerenim stranicama.

„Prirodno liječenje“ koje je i poželjno i preporučljivo je zapravo preventivno

Doktori će najčešće na upite o „prirodnom liječenju“ spolno prenosivih infekcija reći kako se sve što dokazano ne šteti smije koristiti, pogotovo ako žena ima dojam kako od nečega ima koristi. No, u kontekstu spolno prenosivih infekcija i tzv. prirodnog liječenja, doktori ipak prednost daju preventivnom postupanju, kao što su odgovorno spolno ponašanje, primjerena higijena, posebno intimnog područja, odgovarajuća prehrana, … rječju – urednim životnim navikama.

O svemu ostalome, kao što su sirupi, tinkture, vaginalete … na biljnoj bazi, preporuka je interesirati se u ljekarni, ili u odgovarajućim savjetovalištima, ili pak na odgovarajućim internetskim stranicama.

Apeliramo – ne odgađati oficijelno liječenje zbog potrage za odgovarajućim tzv. prirodnim lijekovima, jer posljedice ponekad mogu biti ozbiljnije negoli je to bila (prva) epizoda spolno prenosive infekcije.

Ovaj osvrt završavamo sa „Primum non nocere“ („Prvo, ne naštetiti.“). Što bi drugo bilo prikladnije od ove mudrosti starih Latina.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika