Serumski biljeg “CA-125” i rak jajnika

Žene koje su nekada bile u situaciji iščekivanja nalaza određivanja vrijednosti serumskog biljega CA-125 iz krvi zbog promjena na jajniku.

Žene koje su nekada bile u situaciji iščekivanja nalaza određivanja vrijednosti serumskog biljega CA-125 iz krvi zbog promjena na jajniku, najčešće opisuju taj period kao iznimno stresan. To je i razumljivo, jer se taj marker najčešće povezuje s rakom jajnika. Međutim, o biomarkeru „CA-125“ ima se još mnogo toga za reći, pa ćemo razumljivo i ukratko o tome u nastavku.
„CA-125“ je glikoprotein, čije povišene vrijednosti u ljudi (u oba spola) mogu ukazivati na postojanje neke bolesti, ne nužno maligne.

Neke bolesti i stanja u kojima serumski biljeg „CA-125“ može biti povišen su:

  • maligne bolesti (rak jajnika, rak endometrija, rak jajovoda, rak pluća, rak organa gastroinestinalnog sustava),
  • benigne bolesti (endometrioza, upalne bolesti zdjelice, ciroza jetre, šećerna bolest),
  • ostalo (menstruacija, trudnoća) i drugo.

Određivanje vrijednosti serumskog biljega „CA-125“ najčešće se, mogli bi reći rutinski, traži u žena s nejasnim ili sumnjivim ultrazvučnim nalazom na unutarnjim genitalnim organima, ponajprije na jajniku, ali isto tako i na jajovodu i maternici. Nalaz sam za sebe nije dostatan za postavljanje dijagnoze, ali u korelaciji s nalazima drugih dijagnostičkih pretraga, kliničkim nalazom i kliničkom slikom, te anamnestičkim podacima može jasnije ukazati na dijagnozu. Isto tako, ne može se govoriti, a što često u svakodnevnom radu čujemo, o „malo“ i „puno“ povišenim vrijednostima, jer se temeljem toga ne može donositi sud o težini bolesti. Drugim rječima i „malo“ povišene vrijednosti mogu ići uz malignom, odnosno „puno“ povišene vrijednosti mogu ići uz benigno oboljenje.

Svaka vrijednost serumskog biljega „CA-125“ koja je iznad gornje granice zahtijeva daljnju obradu. Ali, uredne vrijednosti biomarkera „CA-125“ ne isključuju malignom ili neku drugu bolest, pa ako postoji temeljita sumnja, unatoč urednim vrijednostima biljega „CA-125“ trebaju se poduzeti i ostale dijagnostičke pretrage.
Upravo zato što vrijednosti „CA-125“ mogu biti uredne u malignoj bolesti, ne preporuča se rutinsko određivanje biomarkera „CA-125“ u svih žena, tj. u žena koje nemaju jasnu indikaciju za tu pretragu. Samo vađenje krvi radi te pretrage stresan je događaj, a vrijeme do čekanja nalaza taj stres i pojačava.
Osim kod jasne indikacije za tu pretragu (temeljem ginekološkog pregleda na ginekološkom stolu i ginekološkog ultrazvučnog pregleda postavljene sumnje na mogući maligni karakter promjene na jajniku, jajovodu, ili maternici), određivanje vrijednosti „CA-125“ traži se i tijekom procesa liječenja i iza provedenog liječenja raka jajnika, odnoso drugog ginekološkog raka (prati se učinak liječenja kemoterapijom, a važno je i u procjeni pojave recidiva, odnosno relapsa bolesti), kao i iza liječenja neke benigne bolesti kod koje je inicijalno ta vrijednost bila iznad gornje granice (najčešće je to endometrioza), u intervalima prema procjeni ginekologa.

Jednom postignute uredne vrijednosti biomarkera „CA-125“ iza liječenja ne isključuju mogućnost kako će njegova vrijednost opet početi rasti, zato je važno pridržavati se uputa ginekologa o potrebitim daljnjim kontrolama.

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika