Termin poroda

Kako izračunati termin poroda? Danas to može svatko, bez ikakvog medicinskog predznanja. Naravno, informatika ima svoje prste i u ovome. U odgovarajuću aplikaciju na mobilnom telefonu upiše se datum zadnje menstruacije i odmah potom prikaže se datum poroda.

Naegelovo pravilo

No, je li svaki porod prije tog datuma prijevremeni s većim rizicima za novorođenče i majku? Ili ako se porod ne desi do toga dana i taj dan, je li riječ o prenesenoj trudnoći i drugoj vrsti rizika za novorođenče i majku? To aplikacije ne objašnjavaju. Zato ćemo ovu tematiku, to jest, što zapravo znači termin poroda u širem, odnosno realnom smislu, pojasniti u ovom tekstu.

Standardno pravilo za računanje termina poroda je Naegelovo pravilo, usvojeno početkom 19-og stoljeća, a nazvano prema njemačkom porodničaru Franz Karl Naegelu.

Ovo se pravilo temelji na trajanju trudnoće od 280 dana, odnosno 40 tjedana, a počinje se računati od prvog dana zadnje menstruacije. Na ovom računu temelje se i izračuni na aplikacijama na gadgetima.

Ovaj račun, međutim, ne uzima u obzir trajanje menstruacijskog ciklusa u žene, datum inseminacije ako se radi o medicinski potpomognutoj oplodnji i druge čimbenike. Zato se u stvarnosti i dešava da često porod ne bude baš u dan koji se dobije ovim izračunom.

Trajanje trudnoće prema amenoreji i ultrazvuku

U kontekstu predviđanja termina poroda od velike je važnosti prvi ultrazvučni pregled, koji se uobičajeno obavlja između 7-og i 8-og tjedna amenoreje, izostanka menstruacije. Tada se utvrđuje sukladnost ultrazvučnog trajanja trudnoće i trajanja trudnoće po zadnjoj menstruaciji.

Ako su odstupanja veća od oko tjedan dana, tada se u nalazima navodi kako je trudnoća po ultrazvučnom mjerenju veća ili manja za toliko tjedana u odnosu na trajanje trudnoće prema zadnjoj menstruaciji.

Kao vjerodostojniji podatak uzima se trajanje trudnoće prema ultrazvučnom mjerenju, pa se prema tome i korigira termin poroda, ako je potrebno. No, ni to ne znači kako će porod i po toj računici biti točno toga dana.

Period termina poroda

Tako zapravo govorimo o periodu termina poroda, koji obuhvaća period od započetog 38-og do napunjenog 42-og tjedna trudnoće. Drugim rječima, porodi koji se dese od 38-og tjedna (od 37 tjedana i 1 dan) do 42-og tjedna (do 41-og tjedna i 6 dana) su terminski porodi.

 Treba li se svaki porod koji započinje prije 37-og tjedna odgovarajućim postupcima nastojati zaustaviti, odnosno treba li svaku trudnoću koja traje iza 41-og tjedna i 6 dana potaknuti? Pratite nas i dalje i saznat ćete važne informacije i o ovome.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika