Poremećaji prehrane 1. dio

Poremećaji prehrane predstavljaju ozbiljan problem koji uključuje svakodnevne promjene u načinu prehrane, od uzimanje iznimno malih količina hrane do prejedanja.

Poremećaji prehrane predstavljaju ozbiljan problem koji uključuje svakodnevne promjene u načinu prehrane, od uzimanje iznimno malih količina hrane do prejedanja. U početku se radi o premalim ili prevelikim količinama hrane, no u određenoj točki osoba počinje gubiti kontrolu nad svojom prehranom.
Ovaj poremećaj također uključuje pretjeranu brigu ili okupiranost tjelesnom težinom ili izgledom. Često ga se opisuje kao vanjski izričaj unutarnje emocionalne boli i konfuzije. Misli i ponašanje koji su fokusirani na hranu predstavljaju neadekvatan način nošenja s emocionalnim problemima jer se osoba ne uspijeva izraziti na drugi zadovoljavajući način. Često se u podlozi nalazi negativan doživljaj sebe, osjećaj da se „loše” i neprihvatljive stvari u vezi sebe ne mogu promijeniti, pa hrana predstavlja pokušaj preuzimanja kontrole. Često postoji konfuzija u vezi vanjskog izgleda posebno stoga što moderna kultura sve više ističe značaj i važnost idealne tjelesne građe, pa različite dijete i restriktivan način ishrane postaju sve prihvaćeniji.

Poremećaji prehrane imaju najvišu stopu mortaliteta od svih mentalnih poremećaja, a čak 10 do 20% osoba s ovim poremećajem na kraju umre od komplikacija. Iako se manifestiraju problemima vezanim uz prehranu, problem kod ovih poremećaja je u načinu suočavanja s dubljim problemima jer je direktan način nošenja s problemom za osobu odviše bolan ili pretežak. Stoga ovi poremećaji predstavljaju kompleksna stanja u podlozi kojih se nalaze problemi identiteta, samopoštovanja i slike o sebi. Često ih je teško prepoznati, a rijetki prihvaćaju i priznaju postojanje problema.

Poremećaj se obično pojavljuje u pubertetu ili ranoj adolescenciji, no može se javiti u djetinjstvu ili kasnije tijekom života. Javlja se u oba spola. Često se uz njega javljaju druge psihičke bolesti kao što su depresija, zlouporaba psihoaktivnih tvari ili anksiozni poremećaj. Najčešći poremećaji prehrane su anoreksija nervoza, bulimija nervoza i pretjerano prejedanje.

Obično postoji više uzroka ovog poremećaja – sniženo samopoštovanje, osjećaj neadekvatnosti ili nedostatka kontrole, usamljenost, depresija, ljutnja, poremećeni obiteljski odnosi, povijest fizičkog ili seksualnog zlostavljanja, poteškoće u izražavanju emocija, itd. Moguća je i biokemijska ili biološka podloga u nastanku ovog poremećaja.

Znakovi upozorenja:

  •  socijalno povlačenje
  •  težnja da se bude savršen
  •  problemi s koncentracijom
  •  sniženo samopoštovanje
  •  negiranje problema
  •  snižena tolerancija
  •  pretjerano razmišljanje o hrani, tjelesnoj težini, kalorijama i mišljenju drugih ljudi
  •  doživljaj osobe da je debela čak i kada je stvarna tjelesnatežina normalna ili snižena.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika