Neurologija

Neurologija

Mišićna distrofija i terapija

Neurologija

Glavobolja

Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Pod glavoboljom se podrazumijeva bol u glavi, što se opet može razgraničiti na bol neurokranija i bol lica.

Neurologija

Kako pomoći osobi koja ima epileptički napadaj?

Kada primijetite da osoba u Vašoj blizini ima epileptički napadaj, koliko god napadaj bio dramatičan, morate ostati smireni i prisebni. Potrebno je mjeriti vrijeme napadaja.

Neurologija

Ketogena dijeta u liječenju epilepsije

Ketogena dijeta je način prehrane koji podrazumijeva visok unos masti te nizak unos ugljikohidrata i proteina. Cijeli niz istraživanja ukazao je da navedena dijeta može biti značajna pomoć.

Neurologija

Problemi s vidom

Neurologija

Cluster glavobolja – najbolnija i najneprepoznatija glavobolja

Cluster glavobolja je primarna glavobolja iz skupine trigeminalnih autonomnih cefalalgija za koju su karakteristični napadaji u nakupinama.  

Neurologija

Ne – epileptičke atake

Ne-epileptičke atake su ponavljajući paroksizmalni poremećaji koji klinički podsjećaju na epileptičke atake, no nisu uzrokovane epileptičkim neuronalnim izbijanjima u mozgu.

Neurologija

Podjele epilepsije

Epilepsija je neurološko stanje paroksizmalnih poremećaja funkcija sive tvari mozga odnosno njegovih neuronalnih grupacija. Prema definiciji, epilepsija je povremeni poremećaj živčanog sustava koji se događa zbog prekomjernog.

Neurologija

Refleksne epilepsije

Prevalencija od 4–7% u osoba koje boluju od epilepsije idiopatske, simptomatske ili vjerovatno simptomatske odlikuju se postojanjem posebnog precipitirajućeg stimulusa kao i kliničkim i EEG.

Neurologija

Kako očuvati memoriju i štititi mozak od demencije

Zdrava hrana jedan je od najvažnijih čimbenika koji utječu na sigurnost i ispravnost rada mozga, te ga štiti od bolesti. Također zaustavlja pad u vještini razmišljanja, pamćenja.

Neurologija

Migrene i glavobolje – molim savjet za terapiju

Neurologija

Dijabetička polineuropatija

Dijabetička polineuropatija zahvaća osjetna, motorička i autonomna vlakna perifernog živčanog sustava, tako da bilo koje živčano vlakno može biti oštećeno, što znači da simptomi.

Neurologija

Vertigo

Vertigo je izrazito učestala smetnja zbog koje se pacijenti javljaju u neurološku ambulantu. Radi se o iluzija kretanja bolesnika ili njegove okolice. Osjećaj vrtoglavice može se opisati kao okretanje, vrtnja oko osi, ljuljanje ili naginjanje, što je često popraćeno vegetativnim.

Neurologija

Prevencija primarnih glavobolja topiramatom

Jedan od češćih problema s kojima se liječnici opće medicine i neurolozi svakodnevno susreću u svojoj praksi su glavobolje. Termin glavobolja trebao bi obuhvatiti sve vrste boli lokalizirane u glavi, no obično se taj termin.

Neurologija

Kirurško liječenje epilepsije – implantacija vagusnog stimulatora

U skladu s najnovijim svjetskim smjernicama posljednjih godina posvećuje se sve više pažnje neurokirurškom liječenju pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom, kod kojih se lijekovima ne može postići odgovarajuća kontrola.

Neurologija

MR mozga – što moram učiniti?