Endoskopija probavne cijevi video kapsulom

Unatoč tehnološkom napretku koji je nakon uvođenja endoskopije gornjeg i donjeg dijela probavne cijevi ( jednjak, želudac,  dvanaesnik te debelo crijevo) iste učinio rutinskim i relativno lako dostupnim…

Piše: Dr. Škurla Bruno, spec.gastroenterolog, KB Merkur

Unatoč tehnološkom napretku koji je nakon uvođenja endoskopije gornjeg i donjeg dijela probavne cijevi ( jednjak, želudac,  dvanaesnik te debelo crijevo) iste učinio rutinskim i relativno lako dostupnim, dijagnostika  tankog crijeva je donedavno bila  limitirana. Iako je i tanko crijevo zahvaljujući gore spomenutom tehnološkom napretku postalo dostupno i  endoskopskom pregledu putem enteroskopije,  ista još uvijek nije zaživjela kao rutinski, široko dostupan pregled.
Uvođenje pregleda tankog crijeva video kapsulom  predstavlja inovativnu, visoko tehnologiziranu pretragu čija je glavna prednost jednostavnost primjene i uklanjanje neugode kod pacijenta. Glavni nedostatak pregleda video kapsulom čini nemogućnost uzimanja biopsije te terapeutskih zahvata.
Slike dobivene video kapsulom su visoke rezolucije (320×320 piksela), uz osmerostruko uvećanje slike što je više nego kod konvencionalnih endoskopa.

nlčp

Slika 1.

Dimenzije video kapsule kojom se koristimo u KB“Merkur“ ( MiroCam®, IntroMedic)  je 11×24 mm, što je trenutno najmanja video kapsula na tržištu.

8o

Slika 2.

Posebnost navedene video kapsule je tehnološko rješenje kojim se prijenos slike omogućuje korištenjem prirodnih električnih impulsa ljudskog tijela, za razliku od ranije korištene radio frekvencije kao put prijenosa slike. Na taj način je omogućen dulji rad video kapsule – preko 11 sati, uz snimanje 3 sličice u sekundi. Nepotrebno je naglašavati da je u toj situaciji puno lakše za očekivati kompletan pregled tankog crijeva, neovisno o vremenu koje kapsula provede u želucu.
Endoskopija video kapsulom polazi od koncepta „fiziološke endoskopije“ budući da crijevo nije distendirano zrakom kao u konvencionalnoj endoskopiji.
Indikacije za pregled video kapsulom se razvijaju. Primarne indikacije za pregled predstavlja otkrivanje mjesta okultnog krvarenja , sumnja na Crohnovu bolest  (slika 4) te tumori  tankog crijeva. Nadalje, video kapsula je korisna u otkrivanju lezije sluznice tankog crijeva kod korištenja nesteroidnih antireumatika ( slika 5), u dijagnostici abdominalne boli nejasne etiologije te vjerojatno u dijagnostici celijakije.
Naša je rutina da pacijent prije pregleda napravi RTG pasažu tankog crijeva radi dijagnosticiranja suženja lumena tankog crijeva u kojem bi video kapsula mogla „zapeti“, i napraviti ozbiljne kliničke komplikacije.

thffasfda

 Slika 3.                     Slika 4.                   Slika 5.

Pacijenti za pregled trebaju biti dobro pripremljeni, jer će nečisto crijevo pregled učiniti insuficijentnim. Pacijent pred pregled 12 sati ne smije uzimati hranu. O primjeni prokinetika  nije donešen jasan stav, i  kod nas se oni ne primjenjuju. Pacijent dan pred pregled dobiva pripremu za kolonoskopiju . Tom pripremom se osim dodatnog čišćenja crijeva smanjuje količina žuči koja može smanjiti vidljivost unutar lumena .
Pred ingestiju kapsule se po koži trupa i abdomena nalijepe elektrode po točno određenom rasporedu.  Elektrode su putem kablova spojene sa prijamnikom čije dimenzije omogućuju jednostavno nošenje za pasom  tijekom snimanja.
Vađenjem kapsule iz originalnog pakiranja dolazi do automatskog pokretanja kapsule,  i  u tom trenutku se kapsula guta. Pacijent još 4 sata ne smije ništa jesti, ali može obavljati uobičajene aktivnosti. Nakon cca 12 sati se cijeli set vraća u Endoskopski laboratorij, a prijamnik spoji sa računalom koji sa svojim  programom generira prikaz u realnom vremenu. Iako softverska rješenja omogućuju brzu detekciju mjesta krvarenja, važno je napomenuti da je očitanje nalaza povezano sa višesatnim  pažljivim pretraživanjem, ponekad sliku po sliku da bi se otkrio patološki proces.
U zaključku, endoskopski pregled video kapsulom je vrijedan doprinos  u dijagnosticiranju bolesti prvenstveno tankog crijeva. Kao i kod svih drugih pretraga, valja pažljivo procijeniti koji pacijenti zahtijevaju pregled video kapsulom, a dijagnozu donijeti u suglasju sa drugim dijagnostičkim metodama.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika