Kronična konstipacija češća kod žena

Sindrom iritabilnog crijeva i kronična idiopatska konstipacija su česti gastrointestinalni poremaćaji koji se sa većom učestalošću javljaju kod osoba ženskog spola.

Sindrom iritabilnog crijeva (SIC) se klinički manifestira u više oblika te prema tome postoji više podtipova: sa predominantnom konstipacijom (zatvor), predominantnim proljevom, miješani oblik (konstipacija i proljev), tip gdje se naizmjenice javljaju proljev i zatvor, te nespecifični tip.

Klinički simptomi koji razlikuju SIC (podtip sa predominantnom konstipacijom) od kronična idiopatska konstipacija (KK) je prisutnost abdominalnih bolova koji su glavno obilježje SIC, ali ne i KK. Kronična konstipacija zahvaća više od 40 milijuna ljudi u SAD-u., a sa starenjem populacije raste i njena prevalencija. Smatra se da je konstipacija uzrok više od 90 000 hospitalizacija godišnje u SAD-u.

SIC se u dvije trećine slučajeva javlja kod osoba ženskog spola, a posebno je češći podtip SIC sa konstipacijom kod žena, dok ostali podtipovi nemaju veću prevalenciju kod žena. Konstipacija u okviru SIC je 2-3 puta češća kod žena nego li kod muškaraca, a razlozi za ovakvu spolnu raspodjelu nisu jasni, iako se smatra da su multifaktorijelne i kompleksne geneze.

Kao i kod SIC, i KK je mnogo češća kod žena koje se 2-2.5 puta češće žale na konstipaciju od muškaraca. Studije ukazuju da je upotreba laksativa veća kod žena bez obzira na životnu dob. Vrijeme prolaza stolice kroz crijevo je kraće kod muškaraca, a ororektalno tranzitno vrijeme je duže kod trudnica u 3. trimestru nego li nakon poroda, što ukazuje na moguću važnost hormona progesterona na usporenje crijevne peristaltike. Nedavne studije ukazuju na prekomjernu ekspresiju progesteronskih receptora koje mogu biti povezane sa konstipacijom.  

Sindrom iritabilnog crijeva i kronična idiopatska konstipacija su češće kod žena, te su povezane sa povećanim zdravstvenim troškovima i slabijom kvalitetom života.

Liječenje oba tipa poremećaja uključuje farmakolološke mjere:

  • laksativi (laktuloza, sorbitol, polietilen glikol, magnezij hidroksid), 
  • spazmolitici, 
  • antibiotici (neomicin, metronidazol), 
  • probiotici  (B. infantis, B. animali) 
  • parcijalni 5-HT4 agonisti,
  • triciklički antidepresivi, 
  • SSRI (selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina).

i nefarmakološke mjere (dijeta, vježba, promjena životih navika, bihevioralna kognitivna terapija, hipnoza, kirurgija).

Terapija: FAVORA FITOLAX ® prašak, PORTALAK sirup

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika