Liječenje GERB-a inhibitorima protonske pumpe

GERB je patološko stanje uvjetovano refluksom gastrointestinalnog sadržaja u jednjak, usnu šupljinu i dišne puteve s različitim spektrom simptoma i znakova bolesti. Simptomi ne moraju korelirati uvijek s endoskopski ustanovljenim stupnjem I težinom refluksne bolesti.

GERB je patološko stanje uvjetovano refluksom gastrointestinalnog sadržaja u jednjak, usnu šupljinu i dišne puteve s različitim spektrom simptoma i znakova bolesti. Simptomi ne moraju korelirati uvijek s endoskopski ustanovljenim stupnjem i težinom refluksne bolesti.

Principi liječenja

 • oslobađanje simptoma kako tipičnih tako i atipičnih,
 • sprečavanje i liječenje komplikacija (Ulkusi, Barret jednjak, Strikture i Adeno Ca),
 • održavanje remisije.

Metode liječenja

 • promjena načina življenja,navika i prehrane,
 • primjena lijekova (Antacidi, Prokinetici, Antagonisti H2 receptora i  IPP preparati,
 • nove endoskopske tehnike (mukozektomija..) i 4)Kirurška terapija.

Inhibitori protonske pumpe su na tržištu već 20 godina. Zadovoljavaju sva tri postavljena principa liječenja:

 • uklanjaju simptome,
 • zacjeljuju ezofagitis i sprečavaju komplikacije te
 • održavaju remisiju.

Područje primjene IPP-a

Duodenalni ulkus 1×40 mg 2-4 tjedna. Želučani ulkus 1×40 mg 4-8 tjedana. Eradikacija H. pylori 2×40 mg+2AB 7-14 dana. Refluksni ezofagitis 1×40 mg 4-8 tjedana. Terapija održavanja refluksnog ezofagitisa 1×20 do 1x 40 mg. Ako traje duže od godinu dana pacijent treba biti pod kontrolom liječnika. Simptomatska refluksna bolest 1×20 mg  2do 8 tjedana. Terapija održavanja simptomatske refluksne bolesti 20 mg prema potrebi ili 1x dnevno – Ako traje duže od godinu dana pacijent treba biti pod kontrolom liječnika.

Profilaksa gastropatije kod bolesnika koji uzimaju  NSAR 1×20 mg i Zollinger Ellisonov sindrom 80-240 mg /die,

Strategija liječenja

Nakon provedene INICIJALNE terapije i nestanka simptoma na raspolaganju su nam tri mogućnosti daljnje terapije

 • trajna terapija
 • povremena terapija i
 • on-demand (na poziv)

Jasno je da postoji određena zabrinutost zbog trajne terapije i uloga je liječnika da objasni svakom bolesniku odnos rizika i koristi terapije. Za pantoprazol postoje podaci dužeg praćenja (preko lo godina) koji potvrđuju da je terapija pantoprazolom sigurna i dobro podnošljiva.

Kada primjenjujemo IPP 2x dnevno:

 • neuspjeh terapije jednom dnevno,
 • atipični simptomi (kašalj, bol u prsima, promuklost, karijes…),
 • barret oesophagus i
 • javljanje noćnih simptoma.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika