Dobra komunikacija liječnik – pacijent

Sposobnost liječnika da informativno, razumljivo, jednostavno i empatično komunicira s pacijentom osnova je uspješnog odnosa liječnik-pacijent…

Pacijent liječnika bira po nekim svojim uvjerenjima, neki će prednost dati ženskom/muškom liječniku, drugi mlađem/starijem liječniku, u nekim sljedećim situacijama od važnosti će biti angažiranost liječnika u društvu, lokacija ordinacije, prisutnost liječnika u medijima i slično. Koji god razlog bio za odabirom liječnika, važno je uspostaviti dobar odnos liječnik-pacijent i međusobno povjerenje.

Sposobnost liječnika da informativno, razumljivo, jednostavno i empatično komunicira s pacijentom osnova je uspješnog odnosa liječnik-pacijent. To je, pak, jamstvo kako će dijagnostička obrada, liječenje i kontrole doista biti odrađeni na odgovarajući način, što doprinosi osobnom zadovoljstvu pacijenta i njegovim povjerenjem u liječnika.

U vrijeme kada se i medicina nastoji svesti na brojke (sve veći broj osiguranika po timu na razini primarne zdravstvene zaštite, što veći broj obrađenih pacijenata s minimalno utrošenim sredstvima na svim razinama zdravstvene zaštite, pitanje prava na dijagnostiku i liječenje što pokriva osnovno zdravstveno osiguranje itd), dobra komunikacija liječnik-pacijent još je i važnija. Liječnici trebaju na odgovarajući način iskomunicirati s pacijentom prirodu bolesti, tijek i važnost dijagnostičke obrade i izložiti mogućnosti liječenja, ne smetnuvši s uma i individualan pristup. Sve to treba odraditi profesionalno, zatomivši pri tom svoje privatne okolnosti (svoje osobne i/ili svoje obiteljske probleme i/ili bolesti ili neke druge privatne situacije).

Naravno, uvijek će biti i pacijenata koji se zbog nekih svojih drugih situacija i/ili razmišljanja neće složiti s uputama liječnika i smatrat će kako im nije poklonjena odgovarajuća pažnja. Ipak, u većini slučajeva, pacijenti su zadovoljni svojim izborom liječnika.

U svakoj liječničkoj specijalnosti ima nekih osobitosti, koje je važno jasno i razumljivo približiti pacijentima.

U ginekologiji se te osobitosti odnose na razumijevanje nekih temeljnih pojmova, jer se veći dio dijagnostike i liječenja prilagođava upravo tome. Primjerice, to su pojmovi „menstruacijski ciklus“, MC (period od prvog dana jedne do prvog dana sljedeće menstruacije), „ovulacija“ (sredina MC-a u onih žena u kojih MC traje 28-30 dana), „zadnja menstruacija“ (to je prvi dan zadnje menstruacije), zatim računanje trajanja trudnoće (uobičajeno u tjednima, ne u mjesecima), itd.

Veći dio dijagnostičke obrade u žena generativne dobi odrađuje se u određenim fazama menstruacijskog ciklusa, ako nije u pitanju hitnost, kada je potrebno odgovarajuće postupiti odmah. U žena u kojih su MC uredni i redoviti jednostavno je naručiti se u odgovarajućoj fazi MCa na neku dijagnostičku pretragu ili zahvat, međutim u onih s neredovitim menstruacijskim ciklusima to predstavlja problem, pa se u tim situacijama termin za pretragu ili liječenje ostavlja nedefiniran; uobičajeno se daju upute kako je potrebno javiti se početkom menstruacije.

Medikamentozno liječenje u žena generativne dobi, koje uključuje hormonske lijekove, ponekad je potrebno uzimati također tijekom odgovarajućeg perioda MCa, a kirurško liječenje žena generativne dobi se u pravilu planira za prvu fazu MCa.

Za sve ovo ginekolog si treba uzeti dovoljno vremena, kako bi se upute od strane pacijentica jasno razumjele. Ponekad to podrazumijeva i posebne skice (npr. za uzimanje hormonskih lijekova ovisno o danu MCa; u tome su od pomoći i tzv. kalendari menstruacije, koji se mogu zatražiti u ginekološkim ordinacijama), više ponavljanja o načinu uzimanja hormonoterapije (tj. koliko god puta je potrebno, kako ne bi bilo nejasnoća i kako bi se osiguralo uzimanje hormonoterapije na doista odgovarajući način), zatim nabrajanje češćih nuspojava (kako se žena ne bi bespotrebno brinula), dogovaranje kontrola i drugo.

Ginekološka služba u RH vrlo je dobro organizirana i po pitanju dostupnosti i liječničkog kadra, pa žene u RH doista mogu biti sigurne kako se o njihovom ginekološkom zdravlju brinu vrsni ginekolozi.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika