Detekcija fibrilacije atrija u starijih osoba

Otkrivanje fibrilacije atrija u starijih bolesnika važno je u smanjenju rizika za nastanak moždanog udara. Fibrilacija atrija najčešća je aritmija srca.

Otkrivanje fibrilacije atrija u starijih bolesnika važno je u smanjenju rizika za nastanak moždanog udara. Fibrilacija atrija najčešća je aritmija srca. Prema literaturnim podacima učestalost fibrilacije atrija je oko 0,5 – 1% , a ima i studija koje nalaze učestalost 1,5-2% u općoj populaciji. Rezultati studije Stroke Stopa koja je provedena u Švedskoj pokazuju da je preventivnim pregledima starijih bolesnika ustanovljena fibrilacija atrija u 11% ispitanika. Uvođenjem antikoagulantne terapije smanjuje se incidencija moždanog udara i do 70%.

Poznato je da fibrilacija atrija koja se ne liječi predstavlja vrlo visoki rizik nastanka tromboembolijskih događaja. Osobe koje imaju fibrilaciju atrija, a ne uzimaju lijekove ne mogu biti svjesni koliko je fibrilacija atrija opasna bolest. Rezultati navedene studije pokazuju da stariji bolesnici imaju veliku korist od preventivnih pregleda. Koristi su u otkrivanju fibrilacije atrija, liječenju ove aritmije i smanjenju rizika nastanka moždanog udara. U studiju Stroke Stop bilo je uključeno 25 000 bolesnika u dobi 75-76 godina. Za otkrivanje fibrilacije atrija korišten je uređaj za snimanje EKG u trajanju od jedne minute svakog dana tijekom 2 tjedna. Fibrilacija atrija ustanovljena je u 11% bolesnika. Važan je podatak da je u 3% bolesnika ranije ustanovljena fribrilacija tarija, a 2% ispitanika imalo je podatak u anamnezi o fibrilaciji atrija, ali su bili bez terapije. Godišnja incidencija moždanog udara kod bolesnika s fibrilacijom atrija je 4,5%. Nakon uvođenja antikoagulantne terapije godišnja incidencija moždanog udara smanjuje se na 1,4%.

U članku kojeg sam nedavno napisao već sam naveo da fibrilacija atrija može biti asimptomatska, kao subklinička tako da bolesnik često ne traži liječničku pomoć. Ovaj podatak je potrebno ponovno istaknuti jer upravo ovi bolesnici imaju najviše koristi od preventivnih pregleda. Nakon otkrivanja ove aritmije srca započeti ćemo liječenje i na taj način značajno smanjiti rizik nastanka moždanog udara ili drugih tromboembolijskih događaja. Autori studije Stroke Stop navode da je fibrilacija atrija asimptomatska u oko jedne trećine bolesnika, ali mišljenja su da je prevalencija sigurno i veća. Autori također navode da je rizik nastanka moždanog udara pet puta veći u bolesnika s fibrilacijom atrija nego u osoba koje su u sinusnom ritmu.

Rezultati studije ohrabrujući su i puni nade za uštedu sredstava za prevenciju moždanog udara. Prevencija moždanog udara sigurno je opravdana što se tiče troškova za preventivne preglede otkrivanja fibrilacije atrija. Vjerojatno je korisna i prihvatljiva strategija preventivnih pregleda za otkrivanje i liječenje fibrilacije atrija bolesnika starije dobi. U zaključku želim naglasiti da rezultati studije Stroke Stop imaju veliki klinički značaj, a pokazali su korisnost preventivnih pregleda starijih bolesnika. Otkrivanjem fibrilacije atrija i uvođenjem antikoagulantne terapije smanjujemo rizik nastanka moždanog udara za gotovo 70% u starijih bolesnika.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika