Novi lijek u terapiji zatajenja srca

Bolesnici zbog zatajenja srca najčešće dolaze na pregled kod liječnika opće medicine ili u hitnu službu bolnice. Unatoč suvremenim dijagnostičkim i terapijskim postupcima broj bolesnika sa zatajenjem srca u stalnom je porastu.

Zatajenje srca glavni je razlog za hospitalizacije bolesnika. Zbog visoke smrtnosti i čestih hospitalizacija bolesnika sa zatajenjem srca svaki novi lijek za ovu tešku bolest dobro je došao. Na kongresu Europskog kardiološkog društva (ESC) održanom početkom ovog mjeseca u Barceloni, Španjolska, prezentirani su rezultati kliničkog ispitivanja novog lijeka za liječenje zatajenja srca. U kliničkoj studiji PARADIGM-HF ispitivan je novi lijek inhibitor angiotenzinskog receptora neprilizina (ARN-inhibitor). Inhibicija neprilizina povećava razinu natriuretskog peptida, bradikinina i adrenomedulina što rezultira natriurezom i vazodilatacijom.

Ispitivanje je provedeno na 8 442 bolesnika sa zatajenjem srca koji su bili u kliničkom stadiju II-IV prema NYHA klasifikaciji. Vršena je usporedba učinkovitosti novog lijeka oznake LCZ969, ARN- inhibitora s enalaprilom poznatim ACE-inhibitorom. Prosječna dob bolesnika bila je 64 godine, sa značajno sniženom istisnom frakcijom lijeve klijetke (EFLV), srednja vrijednost EF bila je 30%. Novi lijek ARN-inhibitor jedna skupina bolesnika uzimala je u dozi 2×200 mg na dan, a druga skupina uzimala je ACE-inhibitor enalapril u dozi 2×10 mg na dan. Uz ispitivane lijekove bolesnici su primali svoju redovnu terapiju, digitalis (29%), beta-blokator (93%) i antagonist mineralokortikoida (54%) bolesnika.

U kliničkoj studiji PARADIGM-HF bilo je 21% žena i 79% muškaraca, prosječna vrijednost indeksa tjelesne mase bila je 28 kg/m2. Etiologija zatajenja srca bila je ishemijska u 60% bolesnika,  infarkt miokarda preboljelo 43%, a šećernu bolest imalo je 35% bolesnika. U skupini bolesnika koji su primali ARN-inhibitor ustanovljen je niži sistolički krvni tlak za 3,2 mmHg nego u skupini koji su primali ACE-inhibitor. Bolesnici su novi lijek dobro podnosili, nije zabilježen veći broj nsupojava nego u skupini s enalaprilom, osim nešto većeg broja simptomatske hipotenzije, 14% v.s 9,2% bolesnika. Bilo je i manje povećanja kretainina, kalija i manje kašlja nego u skupini s enalaprilom. Angioedem kao nuspojava nije zabilježen niti u jednoj skupini bolesnika. Studija je prekinuta nakon 27 mjesci praćenja zbog etičkih razloga. Naime, rezultati su bili tako dobri da je bilo neetički dalje nastaviti ispitivanje zbog bolesnika koji nisu primali novi lijek, jer su oni imali značajno veću smrtnost i značajno više hospitalizacija.

Rezultati studije PARADIGM-HF  pokazali su značajno smanjenje kardiovaskularne smrtnosti za 20% i smanjenje hospitalizacija zbog zatajenja srca za 21% u skupini bolesnika koji su liječeni s novim lijekom ARN-inhibitorom. Razlika u smrtnosti i u broju hospitalizacija između skupina statistički je značajna.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika