Premoštenje koronarnih arterija kod dijabetičara

Odgovorna ovo pitanje dali su rezultati studije FREEDOM. Rezultati ove studije prezentirani su na ovogodišnjem kongresu Američkog Kardiološkog Udruženja (AHA), koji je održan.

Odgovor na ovo pitanje dali su rezultati studije FREEDOM. Rezultati ove studije prezentirani su na ovogodišnjem kongresu Američkog Kardiološkog Udruženja (AHA), koji je održan od 3. studenog do 7. studenog 2012. godine u Los Angelesu, SAD.

Studija je provedena u 18 zemalja na 4 kontinenta (Sjeverna i Južna Amerika, Europa i Australija). U studiju bilo je uključeno 1900 bolesnika s dijabetesom tipa 1 ili tipa 2 koji su imali višežilnu koronarnu bolest. Jedna skupina bolesnika bila je podvrgnuta premoštenju koronarnih arterija, a druga skupina perkutanoj koronarnoj intervenciji (PCI) uz impantaciju stentova. Broj bolesnika u obje skupine bio je gotovo identičan. Bolesnici su praćeni tijekom 5 godina. Vršena je usporedba smrtnosti, pojavnosti infarkta miokarda i moždanog udara između obje skupine bolesnika. Tijekom praćenja bolesnici su primali adekvatnu medikamentnu terapiju.

U skupini  bolesnika koji su bili podvrgnuti premoštenju koronarnih arterija rizik od smrti, infarkta miokarda i moždanog udara bio je za 30% manji nego u skupini koja je bila podvrgnuta PCI i impantaciji stentova. Zaključak studije je da premoštenje koronarnih arterija u dijabetičara s višežilnom koronarnom bolešću značajno poboljšava ishod liječenja u usporedbi s perkutanom koronarnom intervencijom i implantacijom stentova.

Komparativna prednost premoštenja koronarnih arterija prema PCI i implantaciji stentova je u manjoj smrtnosti (10,9%) prema (16,3%) i  u manjoj incidenciji infarkta miokarda (6,0%) prema (13,9%). Za obje varijable razlika je statistički značajna.

Ranije istraživanje ove problematike bilo je provedeno prije gotovo 20 godina, a radi se o poznatoj studiji BARI. Rezultati studije također su pokazali bolji ishod liječenja u skupini bolesnika koji su bili podvrgnuti premoštenju koronarnih arterija nego u skupini koji su bili podvrgnuti PCI i implantaciji stentova. U to vrijeme implantirani su stentovi prve generacije tzv. (BMS) stentovi. U studiji FREEDOM implantirani su stentovi novije generacije tzv. (DES) stentovi. Možemo reći da su rezultati FREEDOM studije kao zrcalna slika studije BARI.

Temeljem objavljenih rezultata FREEDOM  studije  preporuka je da bi bolesnici dijabetičari s višežilnom koronarnom bolešću trebali biti upoznati o potencijalnim prednostima i koristima premoštenja koronarnih arterija. Svakako je potrebna rasparava između bolesnika i njegovih članova obitelji s jedne strane i članova kardiološkog tima s druge strane još prije učinjene koronarografije. Na taj način bilo bi lakše donošenje odluke o optimalnom načinu liječenja u cilju očekivanog boljeg ishoda liječenja.

U zaključku važno je naglasiti da je premoštenje koronarnih arterija superiornije od perkutane koronarne intervencije s implantacijom DES stentova u dijabetičara s višežilnom koronarnom bolešću. Premoštenje koronarnih arterija značajno smanjuje stopu smrtnosti i stopu infarkta miokarda. Prednosti premoštenja koronarnih arterija u odnosu na PCI i implantaciju stentova u liječenju dijabetičara s višežilnom koronarnom bolešću vjerojatno će ući u buduće smjernice za liječenje takvih bolesnika. Po svemu sudeći to će biti Razred I preporuke, a  znači: dokazi i/ili opće slaganje da navedeno liječenje ili postupak pomaže, da je korisno, učinkovito.

Rezultati studije FREEDOM objavljeni su u prestižnom časopisu New England Journal of Medicine, u studenom 2012. godine.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika