Sigurnost upotrebe beta blokatora u liječenju kardiovaskularnih bolesnika s kroničnom opestruktivnom bolešću pluća

80-th i 90-tih godina prošlog stoljeća lijekovi iz skupine blokatora beta receptora (beta blokatori) bili su kontraindicirani u liječenju kardiovaskularnih bolesti (KVB) kod bolesnika koji boluju od bronhalne astme ili kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB). Danas znamo da beta blokatore možemo bez straha koristiti kod bolesnika s KOPB, ali uz oprez. Beta blokatori su nezamjenjivi u terapiji mnogih KVB-i, osobito u liječenju srčanog zatajenja i ishemijske bolesti srca. U praksi često vidimo da bolesnici koji boluju od KOPB-a, boluju i od srčanog zatajenja. Ujedno se simptomi tih bolesti često preklapaju: zaduha, slabija tolerancija tjelesnih opterećenja. KOPB povećava rizik nastanka KVB, osobito srčanog zatajenja. Ta skupina bolesnika često ima prisutne kardiovaskularne čimbenike rizika: pretilost, pušenje cigareta, kronične upalne bolesti, starija životna dob, onečišćen zrak životne okoline. Istovremena prisutnost KOPB-a i KVB kod bolesnika povećava rizik kardiovaskularnih komplikacija i mortaliteta.

Smjernice Europskog kardiološkog društva u terapiji srčanog zatajenja ističu važnost primjene blokatora beta receptora i pri tome su date upute primjene tih lijekova kod bolesnika koji boluju od KOPB:

  1. Beta blokatori nisu kontraindicirani kod bolesnika koji boluju od KOPB-a, a relativno su kontraindicirani kod bolesnika koji boluju od bronhalne astme. Prednost se daje kardioselektivnim blokatorima beta 1 receptora: bisoprolol, nebivolol, metoprolol sukcinat.
  2. Kod bolesnika s KOPB-om i srčanim zatajenjem liječenje kardioselektivnim blokatorima beta 1 receptora treba započeti niskim dozama uz pažljivo praćenje znakova opstrukcije dišnih putova (na primjer: zviždanje u grudima, otežano disanje uz produljen izdisaj).
  3. Bronhalna astma nije apsolutna kontraindikacija za primjenu blokatora beta receptora, ali ih treba primijeniti pod liječničkim nadzorom uz pažljive kontrole.

Starije osobe češće obolijevaju od srčanog zatajenja, a kod njih se rijetko javljaju teži oblici bronhalne astme.

Metaanaliza Yanga i suradnika bolesnika koji su bolovali od KOPB-a i srčanog zatajenja, a liječeni su beta blokatorima je pokazala da su ti bolesnici imali za 33% manje hospitalnog mortaliteta i za 31% manje ukupnog mortaliteta. Slične rezultate su pokazale i druge metaanalize.

Danas se u liječenju KVB-i, osobito srčanog zatajenja, uz pridružen KOPB, beta blokatori mogu koristiti bez opasnosti za bolesnika. Pri tome prednost treba dati kardioselektivnim blokatorima beta 1 receptora, a liječenje započeti s niskim terapijskim dozama. Ti su lijekovi relativno kontraindicirani kod bolesnika s bronhalnom astmom, a princip je isti: započeti liječenje srčanog zatajenja niskim dozama kardioselektivnog blokatora beta 1 receptora uz pomno praćenje bolesnika kako bismo na vrijeme zamijetili simptome bronhospazma.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika