Dijabetička polineuropatija

Dijabetička polineuropatija zahvaća osjetna, motorička i autonomna vlakna perifernog živčanog sustava, tako da bilo koje živčano vlakno može biti oštećeno, što znači da simptomi.

Dijabetička polineuropatija zahvaća osjetna, motorička i autonomna vlakna perifernog živčanog sustava, tako da bilo koje živčano vlakno može biti oštećeno, što znači da simptomi dijabetičke polineuropatije mogu biti mnogobrojni.
Srećom samo mali broj ima neuropatsku bol, ali je tragično da je većina bez simptoma sve dok komplikacije ne postanu teške i ireverzibilne.

Distalna  simetrična polineuropatija
Bolest počinje postupno, prvo se javlja smanjen osjet bola kao i parestezije. Oštećenje zahvaća velika aferenetna vlakna (koja prenose propriocepciju – položaj u prostoru, hladnoću i vibraciju), kao i mala aferentna vlakna (koja prenose osjet topline, dodira i boli). Simptomi se javljaju na distalnim dijelovima (prsti, šake, stopala) i zatim se postupno šire prema gore. Pozitivni simptomi su  bol (javlja se do 30% slučajeva) i parestezije, a negativne kao gubitak osjeta su češće. Gubitak motoričke inervacije dovodi do hipotrofije mišića (obično stopala) što uz ranije navedeni gubitak osjeta dovodi i do mogućeg razvoja ulceracija. Senzomotorna polineuropatija je primarni čimbenik rizika za razvoj dijabetičkih ulceracija na stopalima koja je odgovorna za 85% amputacija nogu u dijabetičkih pacijenata.

Kardiovaskularna autonomna neuropatija
Smatra se da je njena incidencija 15% kod dijabetesa tip I i 20% kod tipa II. Također je jedan od glavnih uzroka smrti kod dijabetičara (u 10-godišnjem praćenju smrtnost kod dijabetičara sa kardiovaskularnom neuropatijom je bila 27% veća nego kod dijabetičara koji je nisu imali). Zahvaća i simpatička i parasimpatička vlakna. Glavni simptomi su ortostatska hipotenzija i poremećaji srčanog ritma. Smatra se kako u komorbiditetu sa koronarnom bolešću  djeluje sinergistički na kardiovaskularnu disfunkciju, smanjenje postotka preživljavanja kod srčanog infarkta, kao i povećanje učestalosti maligne aritmije i iznenadne smrti.

Gastrointestinalna autonomna neuropatija
Najčešći simptomi su: GERB (30% pacijenata sa dijabetesom) i usporeno pražnjenje želuca ( 25-50%) koje se manifestira kao nadimanje, epigastrična bol, mučnina, povraćanje i gubitak apetita. Navedene tegobe također kompliciraju i terapiju dijabetesa, radi usporene resorpcije lijekova. Poremećaj funkcije kolona (25%) manifestira se sa opstipacijom, dijarejom i inkontinencijom.

Genitourinarna autonomna neuropatija
Erektilna disfunkcija kod muškaraca javlja se kod 50% dijabetičara starijih od 50 godina kao i kod 75% starijih od 60 godina. Kod žena manifestira se kao smanjen libido što je posljedica vaginalne suhoće i bolnosti tijekom koitusa Idispareunija). Neurogeni mjehur kao posljedica poremećaja inervacije, manifestira se kao urinarna retencija te posljedična inkontinencija urina.

Terapija

Razlikuje se:

  • primarna prevencija – bolja regulacija šećera dramatično smanjuje ili odgađa pojavu polineuropatije
  • simptomatska terapija . problem je polipragmazija jer pacijent već uzima više različitih lijekova kao i nuzpojave
  • modificirajuća terapija – budućnost

Terapija  senzomotorne polineuropatije:

  • triciklički antidepresivi – analgetički efekt zasnovan je na inhibiciji povrata serotonina i noradrenalina, postoji određeno poboljšanje,problem su nuzpojave
  • SSRI – bolje se toleriraju od tricikličkih antidepresiva, ali je učinak manji
  • gabapentin  – antiepileptik koji je u prvoj liniji terapije za neralgijsku bol kod neuropatije, učinak mu je jednak kao kod tricikličkih antidepresiva, ali su reakcije sa drugim lijekovima manje (što je važno jer se radi o starijim pacijentima koji uzimaju različite lijekove) tako da ima prednost pri izboru u odnosu na tricikličke antidepresive
  • karbamazepin i oxcarbazepin – također imaju jednak učinak, ali su problem češće nuspojave (vrtoglavica, pospanost, ataksija)
  • opioidni analgetici (tramadol) i NSA – problem su nuspojave kod dugotrajnog uzimanja
  • drugi tretmani: elektrostimulacija – dolazi do poboljšanja, ali se simptomi vraćaju nakon tjedan dana, tioktatna kiselina – smanjuje pojavu simptoma ali je treba uzimati od samog početka simptoma ili čak prije pojave istih (ne djeluje kada je došlo do ireverzibilnih oštećenja)

Terapija kardiovaskularne neuropatije

Prevencija je esencijalna jer nema učinkovitog tretmana. Može biti reducirana pojavnost za 68% dobrim tretmanom dijabetesa, hipertenzije i hiperkolesterolemije. Simptomi posturalne hipotenzije se reduciraju nefarmakološkim mjerama – uzimanjem većih količina vode npr. Treba misliti na to kako antihipertenzivi mogu dovesti do paradoksnog skoka tlaka, radi poremećaja u inervaciji alfa 1, alfa 2 i beta receptora. Disbalans simpatičke i parasimpatičke aktivnosti može se popraviti sa ACE inhibitorima i beta blokatorima.

Terapija autonomne neuropatije

Primarna terapija je kontrola glikemije. Hiperglikemija usporava kontrakcije želuca i brzinu pražnjenja, a osjet sitosti i punoće u stomaku su također rezultat povišenog šećera u krvi. Studije su također pokazale kako su simptomi izrazitiji kod pacijenata sa lošijom kontrolom glikemije. Preporuča se pacijentima da smanje unos masti a povećaju unos vlakana. Možda najviše frustrira to da pacijenti koji imaju izrazitije gastrointestinalne simptome teže mogu i kontrolirati šećer jer je i resorpcija lijekova smanjena. U simptomatskoj terapiji preporuča se metoklopramid, domperidon.

Terapija genitourinarne autonomne neuropatije

Neurogeni mjehur slabo reagira na terapiju, postoji i sklonost urinarnim infekcijama. Doxazosin poboljšava praženjenje mjehura, ali ne u potpunosti.
Tretman seksualne disfunkcije počinje sa dobrom kontrolom glikemije. Erektilna disfunkcija direktno korelira sa nivoom HbA1c. i lijekovi koje pacijent uzima mogu dovesti do erektilne disfunkcije (beta blokatori, antidepresivi, spirinolaktoni). Na kraju ulogu igraju i psihogeni faktori.

Zaključak

Dijabetička polineuropatija se javlja kao komplikacija dijabetesa, simptomi mogu zahvatiti bilo koji organski sustav. Ispravno liječenje dijabetesa je važno jer se odlaže pojava bolesti, a i simptomi su blaži. Terapija polineuropatije je još uvijek uglavnom simptomatska.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika