Utjecaj ranih životnih čimbenika na rizik za razvoj shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja

Istraživanje autora Robinson, Ploner, Leone, Lichtenstein, Kendler i Bergen koje je objavljeno 2023. godine u časopisu Schizophrenia Bulletin odnosi se na hipotezu kako shizofrenija i bipolarni poremećaj imaju zajedničke genetske rizične čimbenike i kliničke simptome, no usprkos tome u kojoj su im mjeri okolišni čimbenici zajednički, još uvijek nije dobro poznato. Autori ovog istraživanja istražili su povezanost izloženosti ranim čimbenicima s rizikom za razvoj shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja.

Studija je uključila švedski registar koji je sadržavao 4184 osoba sa shizofrenijom i 18 681 osoba s bipolarnim afektivnim poremećajem kojima je poremećaj dijagnosticiran u periodu od 1988. do 2013. godine, a koji su individualno uspoređivani s kontrolnim ispitanicima prema godini rođenja, spolu i mjestu rođenja. Evaluiran je rizik od shizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja prema sezonalnosti, teškim prenatalnim infekcijama i perinatalnim čimbenicima.

Rezultati istraživanja su pokazali kako je sezonalnost imala jednak obrazac rizik kod oba poremećaja. Veći je rizik za osobe rođene u studenom-prosincu, a manji rizik za osobe rođene u travnju-lipnju. Vezano uz različite perinatalne čimbenike općenito se može reći da su bili povezani sa značajnije većim rizikom od shizofrenije, a manje kod bipolarnog afektivnog poremećaja. Prenatalne infekcije bile su jedino povezane s većim rizikom od shizofrenije.

Nekoliko perinatalnih čimbenika bilo je povezano s oba poremećaja, a značajnije izražena povezanost bila je veća kod shizofrenije i nižu tjelesnu težinu kod poroda, niži APGAR i visok broj poroda nakon 20. tjedna trudnoće. Kongenitalne malformacije bile su jedino povezane s visokim rizikom od shizofrenije te žutica s bipolarnim afektivnim poremećajem.

Zaključno se može reći kako su nepovoljni perinatalni čimbenici i vrijeme rođenja u zimskom periodu bili rizični čimbenici kod oba poremećaja, dok su teške prenatalne infekcije bile jedini rizični čimbenik za shizofreniju. Izloženost u ranom periodu života bila je povezana s većim rizikom za razvoja oba poremećaja, ali ipak može igrati veću ulogu u razvoju shizofrenije nego bipolarnog afektivnog poremećaja.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika