Simptomi poremećenog mokrenja

Znaci poremećenog mokrenja (mikcije, od lat.-mictio) još do nedavno su se nazivali skupnim imenom „prostatizam“ što je krivo jer podrazumijeva da ti poremećaji postoje samo u muškaraca…

Piše: Prim. dr. mr. sc. Ante Reljić, urolog, KB Sestre Milosrdnice

Znaci poremećenog mokrenja (mikcije, od lat.-mictio) još do nedavno se se nazivali skupnim imenom „prostatizam“ što je krivo jer podrazumijeva da ti poremećaji postoje samo u muškaraca, a istodobno uzroke poremećaja vezuje uz jedan organ – prostatu. Posljedično krivom nazivu i liječenje je bilo usmjereno na prostatu a svodilo se na kirurško odstranjenje dijela prostate. S namjerom da se to ispravi u prvoj polovici devedesetih godina skupno ime se mijenja u „simptomi donjeg mokraćnog sustava“ (od engl., lower urinary tract symptoms – LUTS), naziv koji ne implicira ništa od gore navedenog – niti spol, niti uzročni organ, niti terapiju. Sve više u liječenje ulaze lijekovi i to blokatori alfa-receptora (npr. Tamosin) i blokatori enzima 5-alfa-reduktaze. Istodobno broj kirurških zahvata se smanjuje.

Danas simptome poremećenog mokrenja dijelimo u 3 kategorije:

Simptomi poremećenog akta mikcije (opstruktivni) – tanki i/ili isprekidan mlaz mokraće, čekanje na početak mokrenja, naprezanje pri mokrenju.
Simptomi poremećene faze pohrane urina (iritativni) – učestalo mokrenje danju, noćno mokrenje, neodgodiva potreba za mokrenjem, neodogodiva potreba za mokrenjem s inkontinencijom.
Postmikcijski simptomi – osjećaj nepotpunog pražnjenja mjehura, kapanje urina na kraju mokrenja.

Ovdje je uputno i etimološki razjasniti često korištene nazive:

Noćno mokrenje – niktuija ili nokturija (grč.Nyx ili lat.Nox-boginja noći)
Učestalo mokrenje – polakisurija (grč.pollákis-često)
Urgencija – neodgodiva potreba za mokrenjem (lat.urgere-prisiljavati)
Inkontinencija – nemogućnost zadržavanja mokraće (lat.in-ne + continere-zadržati).

Uzroci navedenih simptoma su mnogobrojni i različitog porijekla, a manifestiraju se poremećenom funkcijom donjeg mokraćnog sustava. U pozadini tih simptoma mogu biti bolesti donjeg mokraćnog sustava koje zahvaćaju mokraćni mjehur, prostatu ili/i mokraćnu cijev. Međutim i druge organske (dijabetes, teške srčane bolesti, endokrinološke bolesti, uzimanje nekih lijekova i sl.) te psihičke bolesti ili poremećaji mogu rezultirati smetnjama mikcije. Pored navedenoga tu su i navike (konzumacija mnogo tekućine, kofeina i alkohola) te uzimanje diuretika.

I dok opstruktivne smetnje mokrenja više zabrinjavaju urologa, bolesnika znatno više brinu i smetaju simptomi poremećene faze pohrane mokraće jer te faze znatno dulje traju nego same faze izmokravanja. Među simptomima koji najviše smetaju i zabrinjavaju bolesnika su noćno mokrenje (nikturija), neodgodiva potreba za mokrenjem (urgencija) i kapanje urina na kraju mikcije.

U terapijskom smislu najčešće se propisuju alfa-blokatori (npr. Tamosin) i blokatori 5-alfa-reduktaze. Međutim, govorimo li o nikturiji i urgenciji, svakako je najprije potrebno pokušati pronaći specifični uzrok rečenog poremećaja, a tek tada ciljano usmjeriti terapijske pokušaje. Nađe li se, na primjer, neadekvatno lučenje antidiuretskog hormona kao uzrok učestalog noćnog mokrenja može se pokušati liječenje desmopresin acetatom. Ukoliko alfa-blokatori ili blokatori 5-alfa-reduktaze ne postignu željeni efekt, a utvrdimo da je uzrok navedenim tegobama opstrukcija uvećanom prostatom, najčešće je potrebno kirurško liječenje uz pažljivo postavljenu indikaciju iskusnog urologa operatera. Naime, kirurško liječenje pouzdano otklanja opstrukciju uvećanom prostatom (uklanja opstruktivne simptome) ali ne utječe, a može čak i pogoršati, iritativne simptome koji nisu posljedica opstrukcije nego su drugog uzroka. Podsjećam, iritativni simptomi su oni koji najviše zabrinjavaju bolesnika i njihova „težina“ je izrazito subjektivna kategorija. Dakle, nakon krivo indiciranog kirurškog liječenja ostatne iritativne smetnje mokrenja mogu biti percipirane od strane bolesnika zaključkom: „sad mi je još gore nego prije operacije“.

Govoreći o medikamentoznoj terapiji još vrijedi spomenuti i čitav niz blokatora muskarinskih receptora koji se propisuju s ciljem smanjenja intenziteta i učestalosti kontrakcija mišićne stjenke mokraćnog mjehura. Time navedeni lijekovi reduciraju učestalost dnevnog i noćnog mokrenja te jačinu i frekvenciju urgencije.

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Povezane teme

Bubreg

Neplodnost zbog varikokele

Varikokela je dobro poznato stanje i često viđen poremećaj venske drenaže, gotovo redovito, lijevog testisa. Radi se o proširenju venskog spleta (lat. – plexus pampiniformis) neposredno iznad lijevog testisa, a to proširenje može varirati svojim ekstenzitetom od subkliničke, samo ultrazvučno vidljive varikokele, do jasno vidljivog proširenja rečenog venskog spleta koje palpacijom podsjeća, i redovito se […]

Ovulacija

Je li moguća trudnoća u neplodnim danima?

Arterijska hipertenzija

Nove strategije boljeg upravljanja arterijskom hipertenzijom – 2. dio  

Promjena loših životnih navika je mjera u prevenciji, ali i liječenju AH. Zdrave životne navike uključuju redovitu tjelesnu aktivnost, održavanje optimalne tjelesne težine, zdrave prehrambene navike (redukcija soli u prehrani, alkoholnih pića, veći unos voća i povrća). Svakom bolesniku sa dijagnosticiranom AH treba uključiti odgovarajuću medikamentoznu terapiju u odgovarajućoj dozi s ciljem optimalne kontrole arterijskog […]

Anomalija

Dvostruki mokraćovod

Ovdje govorimo o jednoj anomaliji koja, kao i sve ostale anomalije, nastaje tijekom embrionalnog i fetalnog razvoja ploda. Ne radi se o stečenom već o prirođenom stanju koje postoji, kao takvo, već pri porodu djeteta. Čitav spektar anomalija može postojati od kojih su neke gotovo zanemarive preko onih koje zahtijevaju ozbiljnije kirurške korekcije do onih […]

Alge

Ima li smisla uvrstiti alge u prehranu?

U doba kada potrošači imaju sve veće zahtjeve po pitanju nutritivne vrijednosti hrane koju konzumiraju, alga kelp privlači pažnju kao potencijalni dodatak u obitelji „super hrane“. Kelp se smatra bogatim izvorom vitamina i mineralnih tvari pri čemu se posebno ističe jod. Iako je  “super hrana” vrlo uspješan pojam u marketingu, nutricionisti ga izbjegavaju, jer je […]

Lice

Je li dezinfekcija lica visokom frekvencijom sigurna u trudnoći?

Iz iste kategorije

Urologija

Recidivne uroinfekcije u trudnoći

Urologija

Što su to sjemeni mjehurići?

Postoje tako organi koji su velikoj većini prosječnog pučanstva potpuno nepoznati. Nikad nisu za njih ni čuli, ne znaju da postoje, a još manje čemu služe, jer svaki organ u tijelu ima svoju funkciju (bila ona nama poznata ili ne). Biološki luksuz ne postoji. Tako smo svi čuli za štitnu žlijezdu (tzv. štitnjača ili lat. […]

Urologija

Mokraćni mjehur – funkcije i inervacija

Iako bi se površnim opažanjem moglo zaključiti kako mokraćni mjehur većinom vremena miruje i ne radi ništa, dok se ne pojavi potreba za mokrenjem, bila bi to sasvim kriva konstatacija. Glavne su funkcije, u najkraćem, pohrana urina i sam akt mokrenja. Te funkcije mokraćni mjehur obavlja 24 sata dnevno – dakle, cijeli život neprekidno. Ogromnu […]

Urologija

Minimalno invazivna kirurgija u urologiji

Ovdje govorimo o specifičnom obliku kirurških zahvata koji su usmjereni minimiziranju traume za bolesnika poglavito birajući pristup pojedinom kirurškom zahvatu, a to se u najvećoj mjeri odnosi na izbjegavanje tzv. klasične kirurgije otvorenim širokim rezom. Poanta minimalne invazivnosti je, dakle, u pristupu operativnom polju jer „unutra“ se gotovo uvijek opet mora napraviti isti kirurški postupak […]

Urologija

Nadbubrežne žlijezde

Kirurške bolesti nadbubrežnih žlijezda također su uključene u kirurški interes urologije. Radi se o parnim endokrinim žlijezdama (žlijezde s unutrašnjim izlučivanjem) koje su smještene uz sam gornji pol oba bubrega. Nazivamo ih još i suprarenalnim (doslovno – nadbubrežnim), ali i adrenalnim (u slobodnijem prijevodu – „onaj koji je uz bubreg“). Lijeva žlijezda je više priljubljena […]

Urologija

Poremećaji mokrenja

Općenite definicije stanovitih stanja znaju biti vrlo korisne u razumijevanju uzroka i manifestacija raznih bolesti i tegoba. Tako je i s mokrenjem. Premda ta je funkcija vrlo često, dok ne nastanu značajnije tegobe, ispod razine svijesti i obavlja se gotovo automatski pa ljudi na nju i ne obraćaju osobitu pozornost. Već tijekom razgovora s bolesnikom, […]

Urologija

Testosteron i razvoj – molim Vaše struno mišljenje

Urologija

Renovaskularna hipertenzija

Pod pojmom hipertenzija podrazumijevamo povišenje krvnog tlaka. Daleko najčešće se radi o tzv. esencijalnoj ili primarnoj hipertenziji. Drugim riječima, ne znamo joj uzrok. U malom broju slučajeva uzrok se može identificirati, kada govorimo o tzv. sekundarnoj hipertenziji, pa i ciljano liječiti, a u nekim slučajevima takva, sekundarna, hipertenzija se može i trajno izliječiti. Takvi su […]