Srce

Poštovani,
imam 20 godina i nisam imala nikakvih posebno zdravstvenih problema. Međutim, često me zna probadati i stezati oko srca. Nekad to zna biti baš probadanje, kao od prehlade kao da me promaja svlada. A nekad baš stezanje da imam osjćaj kao da krv pokušava proći, a ne može. Bila sam nedavno na EKGu i sve je u najb oljem redu. Također sam prije 2 odine bila i privatno na ultrazvuku srca gdje mi je doktor rekao da je sve u redu sa srcem, samo da imam neki “nježniji” zalisak koji vremenom tako može prouzorkovati taj osjećaj. Mene zanima smože li išta biti ozbiljno? EKG svaki put pokazuje sve uredno, planirala sam otići još i internistu pa ako b ude sve u redu nema potrebe ponovno za ultrazvukom? Malo me brine to sve, što mislite što može biti?
Lijep pozdrav,
Valentina

21.11.2016

Odgovara

Prof.dr.sc. Josip Vincelj dr.med.

Poštovana,

Probadanje u prsima nije znak bolesti srca. Sigurno nema mjesta zabrinutosti. Tome u prilog idu i uredan nalaz EKG-a kao i ultrazvuka srca, a također i Vaša dob (20 godina). Nalaz ultrazvuka srca koji govori za “nježniji zalistak” nije nikakav znak bolesti i sigurno ne može uzrokovati simptome. U  dobi od 20 godina izuzetno su rijetke stečene bolesti srca, a prirođena srčana bolest također kod Vas nije ustanovljena. Možemo kazati da je Vaše srce zdravo i da ne trebate biti zabrinuti za zdravlje srca.

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika