Neurologija

Neurologija

Prednosti levetiracetama u liječenju farmakorezistentne epilepsije

Internacionalna liga protiv epilepsije (od eng. Internacional league against epilepsy,ILAE) definira farmakorezistentnu epilepsiju kao neuspjeh kontrole napadaja unatoč liječenju s bar dva adekvatno izabrana antiepileptička lijeka u adekvatnoj dozi i trajanju liječenja…

Neurologija

Imam probleme s vrtoglavicom, mučninom i pritiskom u glavi, molim Vaše mišljenje?

Neurologija

Levetiracetam u liječenju epilepsije

Epilepsija je kronični poremećaj koji zahtjeva dugotrajnu terapiju antiepileptičkim lijekovima. Po prilici polovica pacijenata ne reagira adekvatno na inicijalni antiepileptik, a oko 35% su refrakterni na medikametoznu terapiju, što naglašava trajnu potrebu za učinkovitijim i podnošljivijim lijekovima…

Neurologija

Depresija u Parkinsonovoj bolesti

Parkinsonova bolest i depresija često su združene, bilo da se depresija javlja premorbidno (mjesecima pa i godinama prije prvih motoričkih simptoma Parkinsonove bolesti) ili komorbidno-saznanjem o dijagnozi ili razvojem same bolesti…

Neurologija

Terapijske indikacije za primjenu antiepileptika

Približno 1% svjetske populacije boluje od epilepsija. U 80% slučaja se farmakoterapijom bolest dovodi pod kontrolu, ali u jednom dijelu oboljelih postoje nekontrolirani napadaji epilepsije unatoč uzimanju lijekova. Sama bolest je skup simptoma karakterizirani ponavljajućim napadajima (konvulzijama)…

Urologija

Liječenje erektilne disfunkcije kod kardioloških bolesnika

Erektilna disfunkcija je trajna nesposobnost postizanja i/ili održavanja erekcije dostatne za zadovoljavajuću spolnu aktivnost u trajanju duljem od tri mjeseca. ED je simptom sa kojim se suočava 30% muškaraca u dobi od 40 do 70 godina.

Neurologija

Imam problem s vidnim poljem, što mi je činiti?

Neurologija

Masnoće u krvi

Hiperlipidemije su skupina poremećaja koje karakterizira suvišak masnoća u krvi. Masnoće u krvi koje mogu biti povišene su kolesterol i trigliceridi, a dolaze u formi lipoproteina. Same masnoće su netopljive u vodi, pa se u krvi transportiraju u proteinskim kapsulama (lipoproteini).

Neurologija

Lamotrigin u profilaksi migrene

Ukoliko patite od migrene, niste sami jer migrena kao bolni, nepredvidivi poremećaj živčanog sustava zahvaća, prema nekim podatcima, oko 10-12 % stanovništva. Migrenu definiramo kao epizodičku glavobolju s tipično unilateralnom pulsirajućom boli koja je obično popraćena mučninom, povraćanjem, fotofobijom te osjetljivošću na buku.

Neurologija

Vrtoglavica i povraćanje, molim savjet što učiniti?

Neurologija

Lamotrigin u profilaksi migrene

Ukoliko patite od migrene, niste sami jer migrena kao bolni, nepredvidivi poremećaj živčanog sustava zahvaća, prema nekim podatcima, oko 10-12 % stanovništva. Migrenu definiramo kao epizodičku glavobolju s tipično unilateralnom pulsirajućom boli koja je obično popraćena mučninom, povraćanjem, fotofobijom te osjetljivošću na buku.

Psihijatrija

Konverzivni poremećaj – dijagnostika i liječenje

Dijagnozu konverzivnog poremećaja možemo postaviti tek nakon što detaljnim medicinskim pretragama isključimo postojanje neurološke ili neke druge bolesti.

Psihijatrija

Koja grana medicine se bavi poremećajima sna?

Neurologija

Kako izaći iz začaranoga kruga kronične boli

Razgovor s dr. sc. Marijanom Braš, dr. med., spec. psihijatricom na Klinici za psihološku medicinu Kliničkoga bolničkog centra Zagreb te hrvatskom predstavnicom međunarodnog udruženja Zajedno protiv boli i dopredsjednicom Radne skupine za liječenje boli Svjetske federacije udruženja za biologijsku psihijatriju.

Neurologija

Epilepsija najučestalija kronična neurološka bolest

Belupovi simpoziji uvijek su prepoznati u stručnoj javnosti, budući da pomno odabrane teme predavanja privlače kako kvalitetom sadržaja, tako i predavačima.