Psihijatrija

Psihijatrija

Narcistični poremećaj osobnosti

Poremećaj osobnosti započinje u adolescenciji ili ranoj odrasloj dobi te postupno dovodi do lezija koja se odražavaju na kognitivnoj, afektivnoj razini, kontroli agresivnih pulzija te u interpersonalnim odnosima. Mogu se prema svojim karakteristikama podijeliti na tri tipa: paranoidni, shizoidni, shizotipni antisocijalni, histironski, granični, narcistični izbjegavajući, ovisan, opsesivno komupulzivan poremećaj osobnosti Karakterne osobine su obilježje svakog […]

Psihijatrija

Terapija – pomoć

Psihijatrija

Bolni simptomi i somatizacije u depresivnom poremećaju

Poremećaji raspoloženja, od njih posebno depresivni poremećaj, ubrajaju se u češće psihijatrijske kliničke entitete koji se susreću u praksi. Depresija se može javiti kao simptom ili kao sindrom u okviru raznih psihijatrijskih poremećaja ili kao samostalan entitet, odnosno kao prateći simptom uz tjelesne bolesti. Ovisno o istraživanjima, životna prevalencija depresije procjenjuje se na 1 do […]

Psihijatrija

Mentalni poremećaji kod mladih osoba s kroničnim tjelesnim stanjima

Autori Adams, Chien i Wisk u svom istraživanju navode da mlade osobe s kroničnim tjelesnim bolestima (kao što su npr. astma ili šećerna bolest) mogu biti pod povećanim rizikom za razvoj kroničnih mentalnih stanja.

Psihijatrija

Kome da se prvo javim, psihijatru ili psihologu?

Psihijatrija

Utjecaj epidemije koronavirusa na mentalno zdravlje

Dva najvažnija negativna društvena učinka tijekom širenja epidemije korona virusa su stigma i ksenofobija.

Psihijatrija

Društvene mreže i mentalno zdravlje korisnika, 2. dio

Mnogi okrivljuju društvene mreže za osjećaj izolacije među mladim ljudima.

Psihijatrija

Mentalni poremećaji kod mladih osoba

Sklonost ograničenim sposobnostima da se uključe razvojno primjerene aktivnosti mogu dovesti do povećanog rizika za razvoj mentalnih poremećaja kod mladih osoba s kroničnim tjelesnim stanjima.

Psihijatrija

Nove smjernice u prevenciji postpartalne depresije

Prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema, 10. revizija, psihološke promjene vezane uz trudnoću i porod svrstane su pod nazivom: Mentalni poremećaji i poremećaji udruženi s babinjama..

Psihijatrija

Prekomjerna tjelesna težina i psihički poremećaji – 2. dio

Kod osoba oboljelih od shizofrenije prekomjerna tjelesna težina može biti posljedica sjedilačkog načina života, nezdravih prehrambenih navika..

Psihijatrija

„Razvoj psihofarmaka “

Danas sa ponosom možemo reći da živimo i radimo u vremenu erupcije novih, modernih i potentnih psihofarmaka, da su nam takvi lijekovi donijeli potpuno nove mogućnosti, ali i pred nas postavili nove ciljeve.

Psihijatrija

Senzibilna sam, osjetljiva i puno toga me izbaci iz takta. Molim vas pomoć!

Psihijatrija

Jesam li otupjela na neke osjećaje?

Psihijatrija

Kompulzivno kupovanje

Kompulzivno kupovanje, patološko kupovanje, ovisnost o kupovini ili poremećaj kompulzivnog kupovanja karakterizirano je pretjeranim, impulzivnim, stalnim i nekontroliranim kupovanjem…

Psihijatrija

Anksiozni poremećaji – 3. dio – specifične fobije

Prema definiciji specifične fobije su vezane uz određene objekte ili situacije, a osoba je ustrašena ili anksiozna ili izbjegava te objekte i situacije…

Psihijatrija

Što je shizofrenija

Većina ljudi psihičke bolesti identificira sa shizofrenijom. To je prava i trajna duševna bolest iz kruga tzv. endogenih psihoza o čijem podrijetlu ili nastanku postoji više teorijskih koncepata (genetski, virusni, upalni…)…