Psihotični poremećaj

Psihijatrija

Depresija u osoba starije životne dobi

Depresija je najčešći mentalni poremećaj kod osoba starije životne dobi. Procjenjuje se da će u Hrvatskoj do 2040. godine biti oko 25 % osoba starijih od 65 godina…

Psihijatrija

Psihoterapija psihoza, da li je potrebna?

Kad govorimo o psihozi, najčešće mislimo na shizofreniju. Svaka psihoza, pa tako i shizofrenija ima svoje osobitosti, svaki bolesnik koji boluje od psihoze ima svoj specifičan skup simptoma…

Psihijatrija

Aripiprazol u tretmanu bolesnika s psihotičnim poremećajima

Kliničko iskustvo sa aripiprazolom potvrdilo je efektivnost i sigurnost ovog novog antipsihotika u pacijenata sa shizofrenijom, ako i u tretmanu manije u bipolarnom poremećaju tipa I…

Psihijatrija

Imam bipolarni poremećaj, psihotične napadaje i depresiju. Molim Vaš savjet što da radim kako bi mi bilo bolje!

Psihijatrija

Možete li mi reći malo više o mojoj dijagnozi koja je F23.2?

Psihijatrija

Generalizirani anksiozni poremećaj – 2. dio

Glavni simptom generaliziranog anksioznog poremećaja predstavlja zabrinutost i razmišljanje koje izlaze izvan granica okolnosti.

Psihijatrija

Generalizirani anksiozni poremećaj – 1. dio

Možemo reći da generalizirani anksiozni poremećaj (GAP) predstavlja prototip anksioznog poremećaja, no često ga se prilikom dijagnosticiranja zanemaruje i marginalizira…

Psihijatrija

Specifičnosti diferencijalne dijagnostike i terapije kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja

Imajući u vidu model razvoja psihotičnih poremećaja od ranih nespecifičnih simptoma preko „DUP-a“ (trajanja neliječene psihoze) do postavljanja dijagnoze akutnog psihotičnog poremećaja, danas u svakodnevnoj kliničkoj praksi možemo identificirati brojne specifičnosti diferencijalno dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod prvih epizoda psihotičnih poremećaja…

Psihijatrija

Primjena fototerapije u psihijatriji

Već duže vrijeme poznato je da ljudski organizam svjetlosnu energiju elektromagnetskih valova pretvara u elektrokemijsku energiju staničnih procesa koja u konačnici dovodi do niza biokemijskih reakcija u našem tijelu…

Nutricionizam

Depresija ili demencija kod gerijatrijskog bolesnika

Istraživanja su pokazala povezanost između depresije i demencije. Njihovo je razlikovanje kod gerijatrijskog bolesnika komplicirano radi preklapanja kliničkih manifestacija, a mogu se javiti i u komorbiditetu. Depresija je često prodrom ili čimbenik rizika za degenerativne demencije, a cerebrovaskularna bolest čimbenik rizika za demenciju, ali i za depresiju kod gerijatrijskog bolesnika.

Psihijatrija

Uloga psihoterapije u liječenju prvih psihotičnih poremećaja, 1. dio

Prva psihotična epizoda najčešće se javlja u kasnoj adolescenciji, tako da značajno utječe na separaciju od obitelji, formiranje identiteta, završavanje školovanja i zapošljavanje, razvoj prijateljstava i intimnih odnosa.