Kada boli trtična kost

Terapija kokcigodinije može biti konzervativna i kirurška (kokcigektomija).

Terapija kokcigodinije može biti konzervativna i kirurška(kokcigektomija). Konzervativna terapija uključuje medikamentnu terapiju (nesteroidni antireumatici), mirovanje (fraktura, luksacija), jastuk za bolnu trticu, izbjegavanje duljeg sjedenja, akupunkturu, fizikalnu terapiju (tople kupelji, TENS, dijatermija), manualnu terapiju. Ako (nesteroidni antireumatici, tople kupelji, TENS, jastuk za bolnu trticu, akupunktura) ne postignu zadovoljavajuće rezultate, indicirana je primjena manualne terapije i lokalnih injekcija.

Manualna se terapija primjenjuju se tri oblika manualne terapije:

  1. masaža m. levatora ani, 
  2. istezanje m. levatora ani i 
  3. mobilizacija kokcigisa

Sve tri manualne tehnike izvode se rektalnim putem. Primjenom manualne terapije Maigne i Chatellier postiže se značajno smanjenje boli. Na manualnu terapiju najbolje reagiraju bolesnici s normalnom pokretljivošću kokcigisa. Rezultati su slabiji u bolesnika s abnormalnom pokretljivošću kokcigisa (subluksacija, hipermobilnost) te u bolesnika s nepokretnim kokcigisom. Primjenjuju se obično 3 do 4 tretmana u intervalima od 2 do 3 dana. Učinkovitost manualne terapije može se objasniti relaksacijom spastičnog čmara. Mobilizacijom  kokcigisa prema Maigneu mobilizira se kokcigis i istodobno isteže m. levator ani. U jednom tretmanu kokcigis se mobilizira 3 do 5 puta. Obično se primjenjuju 3 do 4 tretmana u razmacima od nekoliko dana.

Terapijske intervencije

Terapijske intervencije izvode se u bolesnika koji dobro reagiraju na dijagnostičku blokadu. One uključuju injekcije lokalnog anestetika i kortikosteroida u bolne strukture (hvatišta mišića i ligamenata oko vrška kokcigisa), te radiofrekventnu ablaciju kokcigealnih diskova i Waltherova ganglija. Terapijske intervencije izvode se ambulantno pod kontrolom fluoroskopa ili CT-a. Transsakrokokcigealna blokada Waltherova ganglija (gangliju se pristupa odostraga kroz SK segment) tehnički je sigurna i učinkovita metoda liječenja kokcigodinije. U slučaju recidiva boli, ponovne blokade daju dobre rezultate. Komplikacije lokalnih injekcija su rijetke (bol i krvarenje na mjestu uboda igle, infekcija).
Rezultati radiofrekventne termokoagulacije Waltherova ganglija, indicirane u bolesnika koji dobro reagiraju na terapijske blokade, vrlo su dobri i dugotrajni.

Kokcigektomija

U refrakternim slučajevima indicirana je parcijalna ili totalna kokcigektomija (kirurško odstranjenje mobilnog dijela ili cijeloga kokcigisa), ponajprije u bolesnika s abnormalnom pokretljivošču kokcigisa. Dobri rezultati postižu se u 60–91% bolesnika. Rezultati kokcigektomije u bolesnika s idiopatskom kokcigodinijom manje su predvidivi.
Kokcigektomija je indicirana i u bolesnika s tumorima kokcigisa. Najčešće postoperativne komplikacije jesu infekcija i dehiscencija rane. Neki autori ne preporučuju kokcigektomiju zbog nesigurnih rezultata i mogućih teških komplikacija (fekalna inkontinencija uzrokovana ozljedom rektuma, analnog sfinktera i podizača čmara).

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika