Kada boli trtična kost

Terapija kokcigodinije može biti konzervativna i kirurška (kokcigektomija).

Terapija kokcigodinije može biti konzervativna i kirurška(kokcigektomija). Konzervativna terapija uključuje medikamentnu terapiju (nesteroidni antireumatici), mirovanje (fraktura, luksacija), jastuk za bolnu trticu, izbjegavanje duljeg sjedenja, akupunkturu, fizikalnu terapiju (tople kupelji, TENS, dijatermija), manualnu terapiju. Ako (nesteroidni antireumatici, tople kupelji, TENS, jastuk za bolnu trticu, akupunktura) ne postignu zadovoljavajuće rezultate, indicirana je primjena manualne terapije i lokalnih injekcija.

Manualna se terapija primjenjuju se tri oblika manualne terapije:

  1. masaža m. levatora ani, 
  2. istezanje m. levatora ani i 
  3. mobilizacija kokcigisa

Sve tri manualne tehnike izvode se rektalnim putem. Primjenom manualne terapije Maigne i Chatellier postiže se značajno smanjenje boli. Na manualnu terapiju najbolje reagiraju bolesnici s normalnom pokretljivošću kokcigisa. Rezultati su slabiji u bolesnika s abnormalnom pokretljivošću kokcigisa (subluksacija, hipermobilnost) te u bolesnika s nepokretnim kokcigisom. Primjenjuju se obično 3 do 4 tretmana u intervalima od 2 do 3 dana. Učinkovitost manualne terapije može se objasniti relaksacijom spastičnog čmara. Mobilizacijom  kokcigisa prema Maigneu mobilizira se kokcigis i istodobno isteže m. levator ani. U jednom tretmanu kokcigis se mobilizira 3 do 5 puta. Obično se primjenjuju 3 do 4 tretmana u razmacima od nekoliko dana.

Terapijske intervencije

Terapijske intervencije izvode se u bolesnika koji dobro reagiraju na dijagnostičku blokadu. One uključuju injekcije lokalnog anestetika i kortikosteroida u bolne strukture (hvatišta mišića i ligamenata oko vrška kokcigisa), te radiofrekventnu ablaciju kokcigealnih diskova i Waltherova ganglija. Terapijske intervencije izvode se ambulantno pod kontrolom fluoroskopa ili CT-a. Transsakrokokcigealna blokada Waltherova ganglija (gangliju se pristupa odostraga kroz SK segment) tehnički je sigurna i učinkovita metoda liječenja kokcigodinije. U slučaju recidiva boli, ponovne blokade daju dobre rezultate. Komplikacije lokalnih injekcija su rijetke (bol i krvarenje na mjestu uboda igle, infekcija).
Rezultati radiofrekventne termokoagulacije Waltherova ganglija, indicirane u bolesnika koji dobro reagiraju na terapijske blokade, vrlo su dobri i dugotrajni.

Kokcigektomija

U refrakternim slučajevima indicirana je parcijalna ili totalna kokcigektomija (kirurško odstranjenje mobilnog dijela ili cijeloga kokcigisa), ponajprije u bolesnika s abnormalnom pokretljivošču kokcigisa. Dobri rezultati postižu se u 60–91% bolesnika. Rezultati kokcigektomije u bolesnika s idiopatskom kokcigodinijom manje su predvidivi.
Kokcigektomija je indicirana i u bolesnika s tumorima kokcigisa. Najčešće postoperativne komplikacije jesu infekcija i dehiscencija rane. Neki autori ne preporučuju kokcigektomiju zbog nesigurnih rezultata i mogućih teških komplikacija (fekalna inkontinencija uzrokovana ozljedom rektuma, analnog sfinktera i podizača čmara).

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Povezane teme

Dijete

Kako liječiti lišaj na ruci djeteta?

Higijena spavanja

Kognitivna bihevioralna terapija

Nesanica je učestali poremećaj spavanja koji pogađa milijune ljudi diljem svijeta, narušavajući kvalitetu života i povećavajući rizik od raznih zdravstvenih problema. Manifestira se kao poteškoće s uspavljivanjem, zadržavanjem sna ili preranim buđenjem. Kronična nesanica je trajno stanje koje karakteriziraju poteškoće u započinjanju ili održavanju sna, najmanje tri noći tjedno tijekom razdoblja od najmanje tri mjeseca. […]

Antidepresivi

Depresija i tjeskoba kod oboljelih od karcinoma

Kod osoba oboljelih od karcinoma važno je voditi računa o mogućem prisustvu anksioznih ili depresivnih simptoma. Prisustvo ovih simptoma može dovesti do pojave značajnog distresa i dizabiliteta, lošije kvalitete života, povećanog broja tjelesnih smetnji (uključujući bol ili mučninu), lošije prihvaćanje terapije, lošiju prognozu bolesti te povišen mortalitet. Kliničari trebaju razlikovati nepatološka stanja poput zabrinutosti, nesigurnosti, […]

Kriurški zahvat

Minimalno invazivna kirurgija u urologiji

Ovdje govorimo o specifičnom obliku kirurških zahvata koji su usmjereni minimiziranju traume za bolesnika poglavito birajući pristup pojedinom kirurškom zahvatu, a to se u najvećoj mjeri odnosi na izbjegavanje tzv. klasične kirurgije otvorenim širokim rezom. Poanta minimalne invazivnosti je, dakle, u pristupu operativnom polju jer „unutra“ se gotovo uvijek opet mora napraviti isti kirurški postupak […]

Dermatoskop

Okrugla izraslina nalik žulju na madežu – što je to?

Šećerna bolest tip 2

Smjernice za bolesnike u dijagnostici i liječenju šećerne bolesti tip 2 i pridružene srčanožilne bolesti

Bolesnici koji boluju od šećerne bolesti imaju veći rizik nastanka srčanožilnih bolesti (SŽB), bilo da se radi o aterosklerotskoj bolesti ili zatajenju srca. Također su u većem riziku nastanka kronične bubrežne bolesti (KBB) koja povećava srčanožilni (SŽ) rizik. Stoga je od ključne važnosti bolesnicima koji boluju od šećerne bolesti (ŠB) tip 2 ustanoviti postojanje SŽB […]

Iz iste kategorije

Fizikalna medicina i rehabilitacija

HLA nalaz – molil da mi očitate nalaze

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 3. dio

Liječenje ACNES-a. ACNES (Sindrom uklještenja prednjeg kožnog živca) se može dijagnosticirati primjenom lokalne injekcije anestetika u kanal u ravnom trbušnom mišiću gdje prolazi zahvaćeni kožni živac. Injekcija lokalnog anestetika blokira osjet u živcu, ali se pretpostavlja i da smanjuje pritisak u kanalu koji uzrokuje uklještenje živca. Studije su potvrdile pozitivan učinak lokalne injekcije anestetika kod […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 2. dio

Simptomi koji se javljaju kod ACNES-a? Simptomi ACNES-a mogu biti akutni ili dugotrajni. Bol se opisuje kao lokalizirana, tupa i kao osjećaj pečenja. Bol se može pogoršati prilikom aktivnosti, npr. kada se bolesnik okreće ili saginje. Odmaranje može pomoći u smanjenju intenziteta bola. Bol se obično javlja kod mlađih ljudi i obično započinje noću. Bolesnici […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 1. dio

Što je ACNES ? Sindrom uklještenja prednjeg kožnog živca (Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome – ACNES) je stanje koje može uzrokovati dugotrajnu bol u području trbuha. Može se pojaviti kada su završne grane donjih međurebrenih živaca pritisnute u području trbušnih mišića. ACNES se očituje kao intenzivna lokalizirana neuropatska bol. Budući da se radi o rijetkom […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 4. dio

Liječenje. Buprenorfin (djelomično se veže za opioidne receptore, a djelomično ih blokira), je korišten kao analgetik, a u kombinaciji s naloksonom (antidot za opioide) pri liječenje ovisnost. Postoji mogućnost da bi i rotacija na ovaj lijek mogla smanjiti bolnu osjetljivost uzrokovanu nekim drugi opioidom, no dugoročni učinci su još uvijek nejasni. Zaključak. Hiperalgezija je pojačan […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bol u laktu – imam li razloga za brigu?

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 3. dio

Možemo li predvidjeti razvoj ovog stanja? Još ne možemo pouzdano predvidjeti hoće li netko razviti osjetljivost uzrokovanu opioidima ili ne. Postoje genetski i okolišni čimbenici koji igraju bitnu ulogu u razvoju ovog stanja. Kod nekih bolesnika je potrebna dugotrajna izloženost opioidima, dok kod drugih ide jako brzo, čak i kroz nekoliko dana. Za razvoj ovog […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 2. dio

Simptomi Prilikom ozljede tijelo pokušava samo popraviti oštećenje, primjerice zaustaviti krvarenje, spriječiti infekciju i očuvati pokretljivost. U ovoj fazi je bitno pomoći organizmu u oporavku i moderne preporuke ukazuju da su opioidi korisni u akutnoj boli s korištenjem tri do pet dana. Njihov svrha je pomoći tijelu u mobilizaciji nakon ozljede. Osim u pomoći pri […]