Miješana bolest vezivnog tkiva – 3. dio

Za ispravnu dijagnozu bolesti važno je da liječnik porazgovara s bolesnikom i obavi dobar klinički pregled.

Dijagnoza bolesti

Pitanja liječnika su usmjerena na ukupno zdravlje bolesnika radi identifikacije ili isključenja određenih bolesti, dok će se klinički pregled sastojati od ispitivanja specifičnih znakova i simptoma vezanih uz ovu bolest.   

Fizikalnim pregledom bi trebalo obratiti pažnju na sljedeće značajke:

 • povišena tjelesna temperatura – može biti jedan od početnih znakova bolesti, ali i upućivati na neku infekciju koja se javila u sklopu MBVT. Valja imati na umu da primjena kortikosteroida i imunosupresivnih sredstava dodatno povećava rizik od infekcije kod ovih bolesnika.
 • simptome i nalaze vezane uz srce i pluća treba pažljivo procijeniti zbog mogućnosti razvoja plućne hipertenzije u sklopu ove bolesti.
 • kapilarna mikroskopija može pomoći u pronalaženju promjena na koži prstiju (sklerodermija).
 • Raynaud-ov fenomen na prstima šaka i stopala.
 • slabost mišića, upala i bol u zglobovima, otečeni prsti koji izgledaju kao „kobasice“
 • bolesti bubrega i sl.

Krve pretrage su nam također od značajne pomoći pri dijagnozi ove bolesti. Koristimo se kombinacijom standardnih laboratorijskih testova i imunoloških pretraga na specifična protutijela.  Od krvnih pretraga radimo: kompletnu krvnu sliku, pregled urina, SE ili CRP, mišićne enzime ako bolesnik ima sliku polimiozitisa, antinuklearnia antitijela, te anti-U1-RNP antitijelo.

Od drugih imunoloških pretraga u nam korisni: antifosolipidno protutijelo (uključujući i antikardiolipinska protutijela) koji može biti povezan s plućnom hipertenzijom, reumatoidni faktor, te protutijela specifična za sklerodrmiju kao SCL-70 protutijelo.

Pregled enzima gušterače, jetre te specifične pretrage sa bubrege se rade u slučaju potrebe ili sumnje na zahvaćenost navedenih organa.

Od slikovnih metoda su nam korisne:

 • rendgenska snimka srca i pluća – može se ocijeniti postojanje upale, fibroze ili izljeva u plućima, te povećanje srca
 • ultrazvuk srca – za procjenu izljeva, bolesti srčanih zalistaka ili plućne hipertenzije
 • ultrazvuk ili CT trbuha – koriste se za procjenu bolova u trbuhu (upala gušterače, upala krvnih žila trbušnih organa)
 • MR mozga – procjena neuroloških simptoma

Ostali testovi kojima se koristimo u praćenju bolesti su: 

 • ispitivanje plućne funkcije – zbog plućne hipertenzije
 • EKG i / ili srčani enzimi – za ocjenu rada srca i postojanje infarkta ili upale srčanog mišića
 • analiza cerebrospinalne tekućine – bitno zbog simptoma infekcija ili neuroloških poremećaja
 • šestominutni test hoda – za ocjenu za funkcije srca i pluća
 • kateterizacija srca radi dijagnoze plućne hipertenzije

U diferencijalnu dijagnozu spadaju bolesti koje mogu imati slične simptome kao MBVT zato je jako važno da ih prilikom sumnje na ovu bolest isključimo. U navedene bolesti spadaju: dermatomiozitis, polimiozitis, primarna plućna hipertenzija, Raynaudov fenomen, sklerodermija i sustavi eritemski lupus. Kada nemamo razvijene karakteristične znakove bolesti, često se postavlja radna dijagnoza “nediferencirana bolest vezivnog tkiva.”  

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika