Blic – informacije o cijepljenju u trudnoći

Smiju li se trudnice cijepiti? Na ovo se pitanje ne može odgovoriti s jednostavnim DA ili NE. Mnogo se toga mora uzeti u obzir, a najvažnije je procijeniti kolika je korist od cijepljenja.

Smiju li se trudnice cijepiti? Na ovo se pitanje ne može odgovoriti s jednostavnim DA ili NE. Mnogo se toga mora uzeti u obzir, a najvažnije je procijeniti kolika je korist od cijepljenja u odnosu na (eventualnu, teoretsku) štetnost za majku i nerođeno dijete.
Spoznaje o sigurnosti pojedinih cjepiva u trudnoći temelje se na istraživanjima na gravidnim animalnim modelima, stoga se može govoriti o teoretskoj štetnosti za humanu populaciju.
Zna se, međutim, kako su cjepiva od živih atenuiranih uzročnika kontraindicirana za primjenu u trudnoći, a za ostala cjepiva (inaktivirana, konjugirana, vektorska, proteinska, polisaharidna, rekombinirana, toksoid) nema objavljenih dokaza o štetnosti za razvoj ploda.

Što se mora uzeti u obzir kada se razmišlja treba li trudnicu cijepiti ili ne?

  • postoji li za trudnicu visoki rizik izloženosti uzročniku
    (npr. predsezona gripe, ugriz životinje, ozljeda nekim predmetom i posljedično krvarenje, putovanje u egzotične krajeve i sanitarni propisi pojedine države o obveznom cijepljenju itd)
  • opće zdravstveno stanje trudnice
    (npr. boluje li od prije trudnoće od nekih bolesti uz koje se ne preporuča provesti bilo kakvo cijepljenje, neovisno o trudnoći)
  • eventualne alergije
    (u osoba inače preosjetljivih na nešto, treba imati poseban oprez i kod cijepljenja, jer se alergije mogu javiti na bilo koju komponentu cjepiva  Alergije na bilo koju komponentu cjepiva mogu se javiti i u trudnica s negativnom anamnezom po pitanju alergija i to se ne smije smetnuti s uma).

Cjepiva sigurna za primjenu u trudnoći:
Cjepiva protiv: Hepatitisa B, Influence (inaktivirano cjepivo), Tetanusa, Difterije, Bjesnoće.

Cjepiva koja se smiju primijeniti ako se procijeni kako je rizik od razvoja infekcije i komplikacija veći od štetnosti za trudnicu i razvoj ploda:
Cjepiva protiv: Hepatitisa A, HPV-a, Meningokoka (MCV4, konjugirano) i Pneumokoka (PPV23); Polio cjepivo (OPV); uzročnika Antraxa, Japanskog ebcefalitisa, Žute groznice.

Cjepiva koja su kontraindicirana za primjenu u trudnoći:
Cjepiva protiv: Ospica / Mumpsa / Rubele, Varicella-Zoster-a, Influenze (živo cjepivo); BCG i Kolera cjepiva

U zaključku možemo reći – cijepljenje u trudnoći da, ali u strogo indiciranim situacijama. Rijetko kada se zbog cijepljenja u trudnoći odluči na medicinski indiciran prekid trudnoće, no ukoliko je cijepljenje u trudnoći ipak obavljeno, potrebno je dalje trudnicu posebno nadzirati, a također i novorođenče.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika