„Čišćenje“

„Čišćenje“ je kolokvijalni izraz koji neke žene rabe za menstruaciju, a neke za zahvat – kiretažu….

Čišćenje“ je kolokvijalni izraz koji neke žene rabe za menstruaciju, a neke za zahvat – kiretažu. U ovom ćemo se tekstu osvrnuti na zahvat u ginekologiji, koji se stručno zove kiretaža ili frakcionirana kiretaža; o menstruaciji smo ranije pisali.

Zahvat kiretaže izvodi se u lokalnoj ili općoj anesteziji, posebnim instrumentima, a materijal se šalje na patohistološku analizu, te se temeljem tog nalaza dogovara daljnje postupanje.

Kod kiretaže uzima se uzorak iz unutrašnjosti tijela maternice, a kod frakcionirane kiretaže prvo se uzima uzorak iz unutrašnjosti vrata maternice, te potom i iz unutrašnjosti tijela maternice.

Indikacije za ove postupke su različite, kao npr:

loš PAPA-nalaz (nalaz abnormalnih stanica u PAPA-nalazu),
nepravilno krvarenje iz maternice (naročito u premenopauzalnih, te meno- i post-menopauzalnih žena),
ultrazvučno nađen promijenjeni endometrij,
abnormalni produkti začeća, tj. patološka trudnoća (blighted ovum, missed abortion i dr),
namjerni pobačaj i drugo.

Ovaj se zahvat ubraja u tzv. male kirurške zahvate, izvodi se najčešće u odjelnoj, maloj sali, u lokalnoj ili kratkotrajnoj općoj, intravenskoj anesteziji. Žena bude primljena u bolnicu u jutarnjim satima (pripremljena prema ranije danim uputama) i istoga dana, nekoliko sati iza zahvata (ako nema komplikacija), bude otpuštena iz bolnice. Kontrola je uobičajeno kroz oko 2 tjedna kada se treba prokomentirati patohistološki nalaz (osim kod namjernih pobačaja), te po potrebi obaviti kontrolni pregled. S obzirom na patohistološki nalaz i kontrolni pregled dogovorit će se što je potrebno sljedeće učiniti. To može biti kontrola kroz različiti vremenski period, a može biti i potreba za daljnjim kirurškim ili medikamentoznim liječenjem.

Prije zakazane kontrole žena se treba javiti ako se dese neke nepredvidive situacije (ali ne nužno i neočekivane), kao što su pojačano vaginalno krvarenje, bolovi u trbuhu, povišena tjelesna temperatura, mučnina, povraćanje i drugo. To mogu biti kasne, odgođene reakcije na zahvat, a može se raditi i o nečemu što nije povezano sa samim zahvatom, ni uopće s ginekološkim organima.

(Frakcionirana) kiretaža, narodski „čišćenje“ ponekad je zahvat koji „spašava glavu“. Ponekad se već tim tzv. malim zahvatom, jednim od prvih u slijedu dijagnostičke obrade, ako je pravilno napravljen, problem može rješiti, odnosno može se postaviti dijagnoza. Alternative ovom zahvatu nema (osim, iznimno u nekim indikacijama, kada se može napraviti histeroskopija) i, kako se ne bi gubilo dragocjeno vrijeme, preporuča se prihvatiti preporuku ginekologa kada je ovaj zahvat potrebno učiniti, bez nepotrebnog odgađanja.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika