Datum zadnje menstruacije

Datum zadnje menstruacije …
… kao osnovni anamnestički podatak u ginekologiji, žena bi trebala znati kod telefonskog naručivanja, te potom i kod dolaska u ordinaciju.

„Jooojjjj! Opet to pitate. Samo da pogledam u mobitel.“ Poznato? Nama, ginekolozima je ovo jako poznato.
„… da vidim … zadnji dan je bio … ne, ne, prvi dan, je li tako? A je li prvi dan i ona sukrvica prije menstruacije ili ne …“ Poznato i ovo? Nama, ginekolozima je i ovo jaaakoo poznato.
Pa, zašto mi ginekolozi toliko inzistiramo na ovom podatku, koji je spremljen tamo negdje u virtualnim bespućima. Ako uopće je. Ili kao datum zadnje menstruacije kažete otprilike neki dan po sjećanju, pa ginekolog onda razmatra je li vaše stanje uredno ili nije.

Jedan od najvažnijih anamnestičkih podataka u ginekologiji …
… je datum zadnje menstruacije i to prvi dan zadnje menstruacije.
U žena generativne dobi, ako nije u pitanju hitna situacija, sve se u ginekologiji planira s obzirom na datum zadnje menstruacije, odnosno fazu menstruacijskog ciklusa. Koja se opet računa prema datumu zadnje menstruacije.
Za datum zadnje menstruacije najprije pita medicinska sestra kod naručivanja. Termin pregleda ovisit će o datumu zadnje menstruacije i vrsti pregleda koji se traži.
Redovan, preventivni ginekološki pregled u spekulima, uzimanje uzoraka za PAPA-test i ultrazvučni pregled idealno je raditi u prvoj fazi menstruacijskog ciklusa, tj. do otprilike 15-og dana menstruacijskog ciklusa; znamo da se menstruacijski ciklus računa od prvog dana zadnje menstruacije.
Operativni zahvati također se izvode u prvoj fazi menstruacijskog ciklusa, ako nije u pitanju hitno stanje.
Neke pretrage, ponajprije status spolnih hormona, u sklopu obrade ginekološkog stanja rade se u različitim fazama menstruacijskog ciklusa – opet se treba znati datum zadnje menstruacije.
Žene u perimenopauzi fiziološki imaju „poremećaj“ menstruacijskog ciklusa. O datumu zadnje menstruacije (uz barem ultrazvučni pregled) ovisit će treba li, te ako treba, kako djelovati na „regulaciju“ menstruacijskog ciklusa.
Žene u menopauzi, koje dvije godine (24 mjeseci) uopće nemaju menstruaciju, trebaju se sjećati godine zadnje menstruacije.

Datum zadnje menstruacije …
… kao osnovni anamnestički podatak u ginekologiji, žena bi trebala znati kod telefonskog naručivanja, te potom i kod dolaska u ordinaciju. Pacijentice vjerojatno nemaju takav dojam, no traženje datuma zadnje menstruacije u mobitelu zahtijeva barem koju minutu. U primarnim ginekološkim ambulantama, gdje radni dan ne prođe bez 20-ak pacijentica u smjeni, tih nekoliko minuta traženja datuma zadnje menstruacije u mobitelu po pacijentici je ….. koliko ono vremena? Koliko se još pacijentica moglo primiti …? Tko će napraviti radni proces u ginekologiji efikasnijim i ugodnijim, ako to nećemo mi sami – pacijentice i ginekološki tim? Primjerice, na način da se na razmišljanje o datumu zadnje menstruacije ne gubi dragocjeno vrijeme.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika