Kada planirati sljedeću trudnoću

Ako su prethodna trudnoća i porod prošli sasvim u redu, kada ćete se odlučiti za sljedeću trudnoću ovisit će samo o vama. Pa ako se sljedeća trudnoća desi ubrzo iza poroda (i to je moguće!), s medicinske strane to nije problem.

Kada je optimalno vrijeme za prvu trudnoću žena, odnosno par odlučit će sami. Međutim, postoje situacije kada je sljedeću trudnoću potrebno planirati, u dogovoru s ginekologom i drugim specijalistima, jer je možda prethodna bila patološka, ili je porod bio carskim rezom, možda žena boluje od neke bolesti koju je potrebno imati pod strogim nadzorom, itd. Stoga ćemo na ovom mjestu navesti preporuke, koje se temelje i na znanju i na iskustvu. 

Trudnoća iza prethodne patološke trudnoće.

Ako se prethodna trudnoća završila kao tzv. blighted ovum ili missed abortion (s ili bez instrumentalnog zahvata, tzv. kiretaže), bilo bi optimalno sa sljedećom pričekati 2-3 mjeseca (odnosno nakon 2-3 menstruacije). No, ako se trudnoća neplanirano desi odmah u sljedećem ciklusu, ni to ne bi trebao biti problem. Ako se prethodna trudnoća završila kao spontani pobačaj u višim tjednima trudnoće, obično ženi treba nešto više vremena, ponajprije za psihički oporavak. Ako je prethodna trudnoća bila rizična, ali je završila rođenjem živog i zdravog djeteta, ovisno o razlozima zbog čega je tretirana kao rizična (npr. zbog nekih bolesti majke) dat će se preporuke za sljedeću trudnoću (npr. nakon određenih pretraga, liječenja i sl). 

Trudnoća iza prethodne trudnoće iz postupka medicinski potpomognute oplodnje.

Ovisno o uzrocima neplodnosti, planirat će se sljedeća trudnoća. Naime, ponekad sljedeća trudnoća može biti spontana, ponekad će biti potrebno ponoviti isti ili neki drugi postupak medicinski potpomognute oplodnje. U tim slučajevima sljedeća trudnoća ovisit će i o dobi žene (žene više životne dobi ranije će doći na red za postupak), o postupku koji se namjerava primijeniti, o financijskim mogućnostima para i dr. 

Trudnoća iza poroda carskim rezom.

Idealno bi bilo sljedeću trudnoću planirati 2-3 godine iza prethodne koja je završila carskim rezom. Hoće li se i naredna trudnoća dovršiti operativno, ovisi o više razloga, ponajviše o stavu rodilišta (pa ako prethodni porod nije bio carskim rezom zbog npr. sužene zdjelice, osnovne bolesti majke ili nečeg sličnog i bio je prije više od dvije godine, može se planirati porod vaginalnim putem, tzv. VBAC, vaginal birth after cesarean; sve uz vlastoručni potpis rodilje). 

Trudnoća iza više prethodnih vaginalnih poroda (više od 3) u žene uredne anamneze.

U ovakvim situacijama problem mogu biti eventualna viša životna dob žene i možebitne komplikacije u tijeku poroda (kada se posebna pozornost treba usmjeriti na aktivno vođenje trećeg porođajnog doba i posebno nadgledanje rodilje naredna dva sata). Preporučljivo bi bilo ne zanijeti naredne dvije godine, no u ovakvim situacijama trudnoće obično slijede jedna za drugom. Iz iskustva znamo kako, uz osobiti oprez sa strane medicinskog osoblja, sve prolazi u redu.

Sljedeća trudnoća u žena s opterećenom osobnom anamnezom.

Ako žena boluje od neke bolesti (šećerna bolest, povišeni arterijski tlak, hipo/hipertireoza, neurološke ili psihijatrijske, te maligne bolesti i drugo), ili je ovisnica o drogama i/ili alkoholu, ili uzima lijekove koji su kontraindicirani u trudnoći, svakako je potrebno narednu trudnoću dogovoriti i s ginekologom i sa specijalistom druge specijalnosti, ovisno o zdravstvenom problemu. U tim je situacijama, naime, potrebno prilagoditi vrstu i dozu lijeka, odnosno planirati operacijski zahvat, kemoterapiju ili terapiju zračenjem, te posebno nadzirati plan odvikavanja od ovisnosti, a također se dovoljno rano mora misliti i o načinu i vremenu dovršenja trudnoće, te eventualnom primitku u bolnicu, radi nadzora i liječenja do poroda.

Ako su prethodna trudnoća i porod prošli sasvim u redu, kada ćete se odlučiti za sljedeću trudnoću ovisit će samo o vama. Pa ako se sljedeća trudnoća desi ubrzo iza poroda (i to je moguće!), s medicinske strane to nije problem. Drugo je pitanje kako će se par organizirati ….

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika