Nove preporuke za liječenje mokraćnih infekcija

Američko udruženje ginekologa i porodničara izdalo je nove smjernice za dijagnostiku, liječenje i prevenciju akutnog bakterijskog cistitisa i pijelonefritisa kod žena koje nisu trudnice.

Američko udruženje ginekologa i porodničara (The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) izdalo je nove smjernice za dijagnostiku, liječenje i prevenciju akutnog bakterijskog cistitisa i pijelonefritisa kod žena koje nisu trudnice.

Akutni bakterijski cistitis se obično prezentira sa dizurijom (bolnim mokrenjem), učestalim mokrenjem (polakisurijom), suprapubičnim bolovima ili pritiskom, a rijetko sa pojavom krvi u mokraći (hematurijom) ili povišenom tjelesnom temperaturom. Akutni pijelonefritis je infekcija gornjeg dijela urinarnog trakta koji se manifestira vrućicom, zimicom, tresavicom, bolovima u lumalnim ložama, dizurijom i polakizurijom.

U SAD-u urinarne infekcije predstavljaju sve veći klinički i financijski problem. Više od 62 milijuna odraslih osoba ima najmanje 1 epizodu mokraćne infekcije godišnje, a više od 50 milijuna pacijenata je ženskog spola. Procjenjuje se da oko 11% žena u SAD-u odlazi svom liječniku najmanje jednom godišnje zbog urinarne infekcije, a vjerojatnost da će osobe ženskog spola imati urinarnu infekciju tijekom svog života iznosi oko 60%.  3-5% žena će imati učestale, rekurentne urinarne infekcije.

Tijekom 2000. godine na dijagnostiku i liječenje urinarnih infekcija se samo u SAD-u potrošilo oko 3.5 milijarde dolara. Nove preporuke glede dijagnostike i liječenja urinarnih infekcija su sljedeće:

 • Probir na asimptomatsku bakterijuriju i njeno liječenje se ne preporučuje kod žena koje nisu trudnice.  
 • Kada je stopa rezistencije veća od 15% -20%, treba promijeniti skupinu antibiotika.
 • Za akutni pijelonefritis se preporučuje liječenje od 14 dana, bez obzira da li se radi o bolničkim ili ambulantnim pacijentima.
 • Žene sa nekompliciranim akutnim bakterijskim cistitisom, uključujući i starije od 65 godina, trebaju uzimati antibiotike 3 dana.
 • Za početno liječenje simptomatske urin. infekcije donjeg dijela urotrakta sa nalazom bakterija i leukocita u urinu, urinokultura nije potrebna.
 • Za liječenje akutnog cistitisa, beta-laktami poput amoksicilina ili 1. generacije cefalosporina, su manje učinkoviti.
 • Za nekomplicirani akutni bakterijski cistitis, prepuručuje se sljedeća terapija: Trimetoprim–sulfametoksazol: 1 tableta (160 mg trimetoprim+800 mg sulfametoksazol) 2 puta dnevno tijekom 3 dana (osim u područjima sa rezistencjom većom od 15-20%), Trimetoprim 100 mg 2 puta dnevno tijekom 3 dana, Ciprofloksacin 250 mg 2 puta dnevno tijekom 3 dana, levofloksacin 250 mg jednom dnevno tijekom 3 dana, norfloksacin 400 mg 2 puta dnevno tijekom 3 dana, Nitrofurantoin (u obliku makroksristala) 50-100 mg 4 puta dnevno tijekom7 dana, ili nitrofurantoin monohidrat 100 mg 2 puta dnevno tijekom 7 dana.
 • Kod žena sa učestalim rekurentnim infekcijama donjeg urotrakta, kontinuirana profilaksa smanajuje rizik rekurencija za 95%. 
 • Pogodna profilaktička terapija koja se odnosi na jednodnevno kontinuirano liječenje je sa:  nitrofurantoinom, norfloksacinom, ciprofloksacinom, trimetoprimom, trimetoprim–sulfametoksazolom.
 • Potrebu za daljnom profilaksom potrebno je re-evaluirati nakon 6-12 mjeseci. 
 • Akutni pijelonefritis se tradiocionalno liječi u bolnici, parenteralnom terapijom, uz što raniji prijelaz na peroralne lijekove.

Belupova paleta: Sulotrim, Ninur, Cefaleksin, Urosal Lady (pomoć u liječenju urinarnih infekcija)

Literatura: Obstet Gynecol. 2008;111:785-794.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika