Povišeni arterijski tlak u trudnice … zbog ginekologa

U ginekološkoj se ordinaciji trudnicama na svakoj kontroli rutinski mjeri i arterijski tlak. Uputno je prije mjerenja krvnog tlaka posjesti trudnicu i pričekati 10-ak minuta, naročito ako je do ordinacije hodala stepenicama, možda i potrčala, ili pak duže vrijeme provela u javnom prijevozu u ne baš ugodnom položaju i slično. Rječju, ako je u ginekološku ordinaciju ušla zadihana i iscrpljena.

Naime, u opisanim se slučajevima i mogu očekivati možda blago povišene vrijednosti krvnog tlaka. No kako je u trudnoći potrebno osobitu pažnju posvetiti i, između ostaloga, vrijednostima arterijskog tlaka, bit će potrebno ponovno mjeriti krvni tlak, možda i posebno naručiti trudnicu za koji dan samo na mjerenje krvnog tlaka, kako bi se sa sigurnošću utvrdilo jesu li blago povišene vrijednosti arterijskog tlaka izmjerene netom po ulasku u ordinaciju doista zbog mjerenja u neprikladnim okolnostima, ili je potrebno dodatno praćenje.

Njezin je ginekolog/ginekologinja predivna osoba, ali …

Osim, dakle, urednih vrijednosti arterijskog tlaka u trudnoći i onih prema svim kriterijima patoloških, postoji i još jedan fenomen. Laički rečeno, povišeni arterijski tlak u trudnice zbog (nesvjesnog) straha od ginekologa.

Pri tom ginekolog / ginekologinja može biti najdivnija osoba na svijetu, može ju i sama trudnica upravo obožavati. No u ginekološkoj ordinaciji, trudnica redovito ima granično povišene vrijednosti arterijskog tlaka. Prije i poslije toga, mjerenjem u kućnim uvjetima, pa i u ljekarni ili negdje drugdje, vrijednosti arterijskog tlaka su uredne. A anamnestičkim podacima ne mogu se ustanoviti potencijalni upozoravajući simptomi. Napokon, otklonjene su sve mogućnosti neispravnog tlakomjera u ginekološkoj ordinaciji, kao i nestručno mjerenje arterijskog tlaka od strane medicinske sestre ili ginekologa.

O čemu se onda tu radi? Radi se o strahu od ginekologa, o strahu od doktora – o „sindromu bijele kute“.

Sindrom, hipertenzija, efekt … „bijele kute“

Kako je „sindrom bijele kute“ (engl. White Coat Syndrome, WCS) najčešće povezan s labilnom hipertenzijom u pacijenta u liječničkoj ordinaciji, ovaj je poremećaj poznat i pod nazivom „hipertenzija bijele kute“ (engl. White Coat Hypertension, WCH), ili pak „efekt bijel kute“ (engl. „White Coat Effect“, WCE), ako pacijent inače uz redovitu anihipertenzivnu terapiju ima zadovoljavajuće vrijednosti arterijskog tlaka, no uvijek su te vrijednosti više u liječničkoj ordinaciji.

U struci ima podijeljenih mišljenja treba li „hipertenziju bijele kute“ liječiti generalno, ili možda u trudnoći, ili pak ne.

No, daljnje razmišljanje o ovom fenomenu ipak nije u domeni ginekologa. U ginekološkoj ordinaciji važno je svaku trudnicu i kod sumnje na „hipertenziju bijele kute“ primjereno bazično obraditi, te potom uputiti radi daljnje obrade internisti. Uslijedit će detaljna dijagnostička obrada i postavljanje konačne dijagnoze. Koja može biti i „sindrom/hipertenzija bijele kute“.

„Bijela kuta“ nije bauk

Dodat ćemo kako unatoč možda zabavnom nazivu, čak i smiješnim i simpatičnim situacijama u ginekološkoj ordinaciji, ovo uopće nije bezazlen sindrom.

Štoviše, trudnicama u kojih se postavi ovakva dijagnoza potrebno je i češće raditi kontrole (mjerenje arterijskog tlaka, hematološko-biokemijske pretrage), a po porodu, dodatnim angažmanom ponajprije nadležnog liječnika opće/obiteljske medicine poraditi na dugotrajnijem rješenju.

Kada znamo uzrok problema, onda problema nema, ili će rješavanje problema biti jednostavnije i učinkovitije – Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika