Prečesto ili nedovoljno često mokrenje u žena

U jednom od prošlih nastavaka razmotrili smo koliko puta dnevno je normalna frekvencija mokrenja u žena, te posebno u trudnica.

Prisjetimo se – 6 do 7 puta dnevno je očekivana frekvencija mokrenja u zdrave odrasle žene uredne tjelesne mase koja dnevno konzumira preporučenu količinu od oko 2 litre vode, odnosno i između 4 i 10 puta, ako žena pri tom nema tegoba. U nekompromitirane trudnice, očekuje se frekvencija mokrenja od oko 8 puta dnevno, do poroda.

Dakle, u urednim, normalnim, svakodnevnim situacijama, frekvencija mokrenja u vezi koje žena ne treba biti zabrinuta je čak između 4 i 10 puta. Kako onda procijeniti kada je potrebno potražiti liječničku pomoć?

Potrebno se javiti nadležnom LOM-u

Ako se ima dojam prerijetkog ili prečestog mokrenja, te se tijekom mokrenja, ili neposredno prije, ili nakon mokrenja javi bol u leđima ili nisko u trbuhu, ako je mokrenje otežano, ako postoji osjećaj nepotpunog izmokravanja, ako je urin obojan (narančasti ili crveni), s lebdećim česticama i neugodna mirisa, te ako još postoji i povišena tjelesna temperatura, ako se naizgled bez razloga pojavi potreba za mokrenjem noću, bez puno razmišljanja treba se javiti nadležnom liječniku opće/obiteljske medicine. Čak i slučajevima kada ništa od ovoga nije prisutno, a žena je primijetila (možda nakon nekog vremena), kako rjeđe ili češće ide mokriti, a da pri tom nije promijenila svoju dnevnu rutinu, to je također razlog za javiti se nadležnom liječniku. 

Na frekvenciju mokrenja u žena više toga može utjecati

S obzirom na moguće i vjerojatne uzroke promijenjene frekvencije mokrenja, o čemu će liječniku putokaz biti anamnestički podaci (razgovor s pacijenticom), te orijentacijski klinički pregled, uslijedit će odgovarajuća dijagnostička obrada.

Od bolesti najčešće dolaze u obzir infekcije urinarnog i genitalnog sustava (na bilo kojoj razini), preaktivni mokraćni mjehur, šećerna bolest, hipo- i hiperkalcemija, neke vrste anemije, slabost mišićja dna male zdjelice i drugo.

Najčešće odgovorni lijekovi za poremećaj frekvencije mokrenja, ponajprije u smislu povišene frekvencije, su neki antihipertenzivi (lijekovi protiv povišenog arterijskog tlaka) i drugi.

Vrsta konzumirane tekućine također utječe na frekvenciju mokrenja, opet prvenstveno u smislu učestalijeg uriniranja. U tom smislu djeluju kofeinski napitci (kava, čaj, energetska pića) i drugo.

Napokon, frekvencija uriniranja povećava se s dobi, te je u menopauzalnih žena očekivano viša i ako nema pridruženih tegoba, frekvencija od preko 7 (ili čak 10) puta mokrenja dnevno je normalna. Također za višu životnu dob žene nije neuobičajen nagon na mokrenje i jednom do dva puta noću.

Liječenje je nekada potrebno

Kako smo ranije vidjeli, normalan raspon frekvencije mokrenja tijekom 24 sata je prilično širok i neovisno je li to 4 ili 6 ili 10 puta dnevno, ako žena / trudnica nema pridruženih tegoba, odnosno dobro se osjeća, te pogotovo ako je takva frekvencija mokrenja oduvijek (odnosno, u trudnica tijekom cijele trudnoće), liječenje u pravilu nije potrebno.

Kada postoje tegobe koje se javljaju uz mokrenje, ili ako tegoba nema, ali se frekvencija osjetno promijenila, ako je sama mokraća drugačijih karakteristika od normalne itd., potrebno je odgovarajuće dijagnostički i terapijski postupiti.

Ponekad je liječenje u vidu savjeta o promjeni stila života i prehrambenih navika, a ponekad je potrebno medikamentozno ili kirurško liječenje; ponekad je liječenje dugotrajno, a ponekad je potrebno u kraćem razmaku više puta intervenirati.

Ponekad liječenje uključuje i posebne savjete o vježbama, npr. Kegelovim vježbama, što je tema za neki sljedeći nastavak.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika