Primarni ili privatni ginekolog

Naime, prema zakonima RH, svaka punoljetna žena treba biti prijavljena u timu primarnoga ginekologa. Hoće li i redovne ili izvanredne ginekološke preglede obavljati ondje, ili u sustavu privatnog zdravstva, to je već druga priča.

Krajem kolovoza počinjemo razmišljati što nas sve čeka s početkom jeseni, možda i nove školske i akademske godine, te radimo planove što ćemo, kada i kako napraviti. U moru obaveza koje nas čekaju po povratku u svakodnevnicu, veliki je broj žena, mahom mlađe, školske ili studentske populacije, koje će se naći pred dilemom u koju se ginekološku ambulantu prijaviti. Naime, prema zakonima RH, svaka punoljetna žena treba biti prijavljena u timu primarnoga ginekologa. Hoće li i redovne ili izvanredne ginekološke preglede obavljati ondje, ili u sustavu privatnog zdravstva, to je već druga priča.

Ginekolog u domu zdravlja

Primarni ginekološki tim čine ginekolog i medicinska sestra u domovima zdravlja i njihova usluga pokrivena je obaveznim zdravstvenim osiguranjem iz sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Stvarni broj osiguranica prijavljenih u timu primarne zdravstvene zaštite žena varira, a o tome koliki je broj prijavljenih žena u nekoj primarnoj ginekološkoj ordinaciji ovisi i vrijeme čekanja na termin, vrijeme posvećeno pacijentici na pregledu, šture ili detaljne preporuke ginekologa itd. O svemu navedenome i o još nekim drugim momentima, kao što su lokacija primarne ginekološke ambulante i drugo, ovisit će i koju ćete primarnu ginekološku ambulantu izabrati kao „vašu“.
Dio osiguranica izabrat će, međutim, ginekološke preglede, dijagnostiku i liječenje obavljati u privatnim ginekološkim ordinacijama, klinikama i poliklinikama.

Privatni ginekolog

Žena će se iz raznih razloga odlučiti kontrolirati se kod privatnoga ginekologa, a ne kod ginekologa u domu zdravlja. To može biti zbog vremena čekanja na termin, vremena kojega privatni ginekolog ima na raspolaganju posvetiti svakoj pojedinoj pacijentici, dostupnosti privatnoga ginekologa itd., a naravno da će odluka privatni ili primarni ginekolog ovisiti i o njenim financijskim mogućnostima.
Odluka žene da se kontrolira kod privatnoga ginekologa ne isključuje njeno pravo, zapravo i obvezu, da bude prijavljena u timu primarne zdravstvene zaštite žena.

Kontrole kod privatnika, zašto onda i primarni ginekolog?

U situacijama kada žena izabere kontrolirati se u sustavu privatnog zdravstva, s obzirom na dogovor kojega ima s ginekologom u domu zdravlja, dostavit će nalaze privatnoga ginekologa, a primarni ginekolog će ili postupiti prema preporuci kolege privatnika (izdavanje recepata ili uputnica), ili će tražiti dodatne informacije. Važno je nikada ne smetnuti s uma kako svaki ginekolog ima važeću licencu za rad izdanu od nadležne institucije, te ni jedan ginekolog nije dužan postupati prema preporukama kolege, pogotovo ako smatra da preporuke nisu u korist pacijentice. Odnosno, primarni ginekolog nije obavezan postupiti prema preporukama kolege privatnika.
Kakva god odluka žene bila, tj. hoće li se kontrolirati kod privatnoga ili primarnoga ginekologa, ta dva sustava zdravstvene zaštite žena su zapravo komplementarna, nadopunjuju se i isključivo o ženi ovisi kome će pokloniti povjerenje za brigu o svom ginekološkom zdravlju.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika