U RAĐAONICI – VII dio: Vaginalni porod

Porod, u najširem smislu riječi, podrazumijeva period od pojave regularnih trudova ili spontanog početka curenja plodove vode do rađanja djeteta i posteljice.

Porod, u najširem smislu riječi, podrazumijeva period od pojave regularnih trudova ili spontanog početka curenja plodove vode do rađanja djeteta i posteljice.
U prvorotkinja porod može trajati 12-15 sati, u višerotkinja 7-9 sati. Tijekom cijelog vremena boravka u boksu, odjeljku u rađaonici prati se stanje rodilje (mjerenje arterijskog tlaka i temperature) i djeteta (CTG-zapis) i, ukoliko nema nekih odstupanja od urednog napredovanja poroda, trudnoća se dovrši vaginalnim putem.
Često trudnice vaginalni način poroda zovu i prirodnim porodom, iako i on često podrazumijeva i davanje nekih medikamenata (lijekovi za pospješenje trudova, lijekovi za ublažavanje bolova, epiduralna analgezija) i poduzimanje nekih instrumentalnih intervencija (amniotomija, epiziotomija, vakuum-ekstrakcija).

Kada očekivati porod vaginalnim putem?

Ako trudnica nema neke rizične čimbenike, trudnoća prolazi bez komplikacija i položaj djeteta je odgovarajući te tijekom poroda ne nastupe neke hitne situacije, trudnoća se planira dovršiti vaginalnim putem.

Kako se pripremiti za vaginalni porod?

Porod je sam po sebi stresan, pa se svakako preporučuje tijekom cijele trudnoće razmišljati i o tom činu. To bi značilo kako se odmjerena tjelovježba preporuča i trudnicama (u kojih trudnoća nije rizična), kako je idealni dobitak na tjelesnoj težini trudnice 10-12 kg, te od kolike je važnosti dovoljno spavati i ne izlagati se stresnim situacijama tijekom trudnoće. Sve navedeno je dobra osnova za rađanje.

O čemu treba razmisliti prije odlaska u rodilište?

U većini rodilišta prakticira se vaginalni porod u ležećem položaju, u nekima se omogućava porod u vodi, u nekima na stolčiću. O ovome je potrebno raspitati se prije odlaska u rodilište kako bi znali gdje možete što zatražiti.
U većini rodilišta novorođenče bude s majkom u boksu nekoliko sati, ukoliko je porod prošao bez komplikacija (otprilike 2 sata), u nekima se odmah premjesti u odjel neonatologije. I o ovome je uputno raspitati se prije odabira rodilišta.
Većina rodilišta dopušta boravak oca djeteta u boksu tijekom poroda. U nekim je rodilištima potrebno predočiti potvrdu o pohađanju trudničkog tečaja u tom rodilištu, u drugima je dovoljna potvrda o pohađanju trudničkog tečaja iz bilo koje zdravstvene ustanove (npr. većina domova zdravlja organizira besplatne trudničke tečajeve, neke privatne ginekološke ustanove organiziraju trudničke tečajeve uz participaciju).
Trudnica prešutno očekuje kako će joj porod voditi ginekolog kod kojega je obavljala zadnje preglede u trudničkoj ambulanti. To je moguće ukoliko dotični ginekolog bude u službi kada porod nastupi; inače porod nadziru i vode primalje i liječnici u rađaonici, odnosno dežurni.

Sam čin izgona

Doba izgona, drugo porođajno doba, vrhunac je boli, a koliko će dugo trajati uvelike ovisi i o suradnji rodilje. Potrebno je dobro pratiti upute medicinskog osoblja (npr. kada disati, kada tiskati) i sve to ponoviti nekoliko puta.
A nakon toga babica majci pokaže njeno dijete i položi joj ga na prsa.
Nerijetko tada uslijede slikanja, telefonski pozivi, čestitanja, … i u trenu se sva bol i sve eventualne nemile situacije zaborave.

Kada su moguće komplikacije tijekom vaginalnog proda?

Komplikacije su moguće tijekom cijelog vremena boravka u boksu, pa tako i tijekom samog čina izgona. Ovisno o ozbiljnosti situacije, porod se ili nastavlja vaginalnim putem bez posebnih intervencija, ili se dovrši vakuum-ekstraktorom ili hitnim carskim rezom. O tome odlučuju ginekolozi u datom trenutku, a rodilja je o svemu obaviještena.

Iza vaginalnog poroda

Nakon poroda djeteta, čeka se porod posteljice, koja se obično spontano porodi nakon nekoliko minuta do pola sata. Ako do tada porod posteljice nije uslijedio, ona će se izvaditi instrumentalno, odnosno manualno, a rodilja će tijekom tog zahvata biti u općoj anesteziji.
Nakon poroda posteljice, rodilja još 2 sata ostaje u rađaonici, a zatim se premješta u odjel gdje će boraviti do otpusta iz rodilišta.
Uobičajeno se otpust rodilje iz rodilišta nakon vaginalnog poroda, ako nema komplikacija, planira treći dan po porodu.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika