Značenje skraćenog cerviksa u prognozi prijetećeg prijevremenog porođaja

U patofiziologiji prijetećeg prijevremenog porođaja sudjeluju mnogi čimbenici, ne samo skraćeni cerviks, vrat maternice. Zato su mnogi postupci i mjere koje se poduzimaju za sprječavanje nastanka prijevremenog poroda.

U patofiziologiji prijetećeg prijevremenog porođaja sudjeluju mnogi čimbenici, ne samo skraćeni cerviks, vrat maternice. Zato su mnogi postupci i mjere koje se poduzimaju za sprječavanje nastanka prijevremenog poroda više empiričke, odnosno temelje se na iskustvu.

Jedan od mogućih čimbenika koji mogu provocirati prijevremeni porod je i skraćeni cerviks. Cerviks može biti skraćen iz mnogih razloga, od kojih su neki djelomično predvidljivi (npr. razni endokrinološko-biokemijski mehanizmi, odnosno promjene u trudnoći, različito izražene), a neki su poznati (npr. kirurško skraćenje cerviksa zbog liječenja nekih premalignih ili malignih promjena na vratu maternice).

Prvi korak u dijagnostici skraćenog cerviksa je pregled na ginekološkom stolu, bimanualni palpacijski. Izvodi se tijekom rutinskog pregleda trudnice, sam pregled nije bolan (ništa više od uobičajenog ginekološkog pregleda), a trudnica skraćenje cerviksa u pravilu ne osjeća. U dijagnostici skraćenog vrata maternice veliku ulogu ima i ultrazvučni pregled vaginalnom sondom, pri čemu se mjeri duljina cerviksa i opisuje se oblik unutarnjeg ušća (T, Y, U).

Ovisno o stupnju skraćenja vrata maternice, predlažu se određene mjere za sprječavanje prijevremenog poroda, kao što su:

  • mirovanje (umjereno ili strogo),
  • gestagensko liječenje (do određenog tjedna trudnoće ili tokom cijele trudnoće),
  • drugi medikamenti za sprječavanje daljnjeg skraćenja vrata maternice i za sprječavanje prijevremenih kontrakcija maternice, trudova, te
  • (preventivna) serklaža, kirurško „zatvaranje” cerviksa.

O poduzimanju navedenih mjera i postupaka u svrhu sprječavanja prijevremenog poroda zbog skraćenog cerviksa ne postoji jedinstveni stav, naročito po pitanju gestagenskog liječenja i preventivne serklaže. Osim što u medicinskoj literaturi postoje brojni radovi koji govore u prilog, ali i protiv svake od navedenih mjera, postupanja se razlikuju ne samo među državama, nego i među različitim zdravstvenim ustanovama u istoj državi, pa i među ginekolozima u istoj zdravstvenoj ustanovi. Tako da će preporuka o poduzimanju odnosno o ne-poduzimanju navedenih mjera ovisiti o mnogim faktorima, pa tako i o stavu nadležnog ginekologa, koji se opet temelji na znanju i iskustvu.

Na ovim stranicama, kada se radi o prijetećem prijevremenom porodu zbog skraćenog cerviksa, podupiremo stav o potrebitosti mirovanja, uzimanja gestagena peroralno i nekih drugih lijekova za sprječavanje daljnjeg skraćenja vrata maternice i prijevremenih kontrakcija (npr. diazepam), a protiv smo preventivne serklaže. Uz napomenu kako postupanje ipak mora biti individualizirano, odnosno svakoj se trudnici treba pristupiti na odgovarajući način.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika