Preživljenje i kvaliteta života nakon premoštenja koronarnih arterija – 2. dio

Na preživljenje bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija utječe više čimbenika…

Na preživljenje bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija utječe više čimbenika. Rezultati više studija pokazuju da pridružene bolesti, funkcionalni status, disfunkcija lijeve klijetke, dob, pretilost i bolest perifernih arterija utječu na preživljenje nakon premoštenja koronarnih arterija. Rezultati studije koja je provedena u Španjolskoj na  1602 bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija pokazuju da dob bolesnika, bolest perifernih arterija, te  zatajivanje srca i moždani udar u anamnezi imaju negativan utjecaj na preživljenje. U navedenoj studiji petogodišnje preživljenje nakon premoštenja koronarnih arterija bilo je 86,4%. Rezultati istraživanja koje sam proveo na 153 bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija pokazuju preživljenje 85% nakon 15,5 godina praćenja. Premoštenje koronarnih arterija utječe na poboljašnje kvalitete života bolesnika.

Kvalitetu života bolesnika određuje fizičko, psihičko odnosno mentalno i socijalno zdravlje, prisutnost boli i subjektivna procjena općeg zdravlja. Za procjenu kvalitete života bolesnika koristimo upitnike s pitanjima o svim sastavnicama kvalitete života. Studija provedena u SAD-u na 1773 bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija pokazuje poboljšanje kvalitete života šest mjeseci nakon operacije u odnosu na stanje prije operacije.  Srednja dob bolesnika bila je 63,0 godina, arterijsku hipertenziju imalo je 59% bolesnika, šećernu bolest 25%, bolest perifernih arterija 27% bolesnika, a pušača je bilo 25%. Većina bolesnika (66%) bilo je  dobrog funkcijskog statusa, razred I ili II prema NYHA klasifikaciji. Na fizičku aktivnost bolesnika odnosno na njihovo fizičko zdravlje značajan negativan utjecaj ima bolest perifernih arterija, neurološka bolest, snižena istisna frakcija lijeve klijetke, arterijska hipertenzija i kronična opstruktivna plućna bolest.  Na mentalno zdravlje bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija negativan utjecaj imaju psihijatrijske bolesti, lošiji funkcijski status bolesnika, pušenje, viša životna dob i kronična opstruktivna plućna bolest. Rezultati istraživanja pokazuju da pridužene bolesti odnosno komorbiditet imaju glavni utjecaj na ishod operacije premoštenja koronarnih arterija i na kvalitetu života nakon operacije. U ovoj studiji je zanimljiv podatak da pušenje cigareta ima negativan utjecaj na fizičko i na mentalno zdravlje bolesnika nakon operacije.

Rezultati studije Coronary Artery Surgery Study (CASS) uz desetogodišnje praćenje bolesnika nakon operacije pokazuju da pušenje cigareta ima negativan utjecaj na preživljenje. U istraživanju koje sam objavio 2015. godine u International Journal of Cardiology ustanovljen je  nažalost veliki broj bolesnika (33%), koji nastavlja pušiti cigarete nakon operacije premoštenja koronarnih arterija unatoč upozorenju liječnika o štetnosti pušenja. U ispitivanoj skupini bolesnika bilo je 76% pušača prije operacije premoštenja koronarnih arterija.

Rezultati istraživanja pokazuju prediktore koji imaju loš utjecaj na kvalitetu života i na preživljenje bolesnika nakon operacije  premoštenja koronarnih arterija. Većina loših čimbenika za kvalitetu života i za preživljenje su nekardijalne prirode na koje se može utjecati. Na njih se može utjecati i promijeniti prije operacije sa ciljem boljeg ishoda, manje smrtnosti i bolje kvalitete života nakon operacije.

U zaključku možemo naglasiti da je većina prediktora nekardijalne prirode koji imaju negativan utjecaj na preživljenje i na kvalitetu života nakon premoštenja koronarnih arterija.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika