Zatajenje srca i komorbiditeti

Kod bolesnika sa zatajenjem srca i pridruženim drugim kroničnim bolestima važna je sveprisutnija telemedicina i monitoring srčanog rada na daljinu putem različitih uređaja.

Bolesnici koji boluju od zatajenja srca često  imaju više drugih pridruženih kroničnih bolesti: šećerna bolest, arterijska hipertenzija, fibrilacija atrija, poremećaji disanja u snu, koronarna bolest, maligna bolest, deficit željeza u krvi, neurofiziološke poremećaje…, te svi ti čimbenici utječu na kvalitetu i kvantitetu života bolesnika. Neki lijekovi kojima se liječe neke od navedenih bolesti (npr. neki antidijabetici, nesteroidni antireumatici, neki citostatici) mogu pogoršati srčano zatajenje. Stoga je veoma važan holistički pristup bolesniku sa zatajenjem srca kako bi se adekvatno liječile i pridružene bolesti. Takvi bolesnici trebaju biti pod skrbi tima specijalista koji ga kontroliraju, prilagođavaju terapiju ovisno o pridruženim bolestima i razvoju zatajenja srca. Kardiolog rutinski kod bolesnika prati elektrokardiogram (EKG), arterijski tlak, frekvenciju srca, markere bolesti, u određenim vremenskim intervalima ultrazvuk srca, funkcionalne testove i radiološke testove ovisno o progresiji bolesti. Veoma je važno da frekvencija srca ne bude prebrza, da arterijski tlak bude u granicama normale. EKG i 24h holter srca važni su u detekciji smetnji provođenja srčanih impulsa, poremećaja srčanog ritma od kojih neki mogu biti životno opasni. U prognozi bolesti prati se funkcija srčanih klijetki ultrazvukom srca. Ultrazvuk srca otkriva i moguće bolesti srčanih zalistaka, te drugih struktura srca. Rezultati svih navedenih pretraga daju informacije neophodne za određivanje adekvatne medikamentozne terapije, ali i u donošenju odluka o implantaciji različitih srčanih uređaja (elektrostimulator srca, resinkronizacijski uređaji, implantabilni kardioverter defibrilatori) kojima se poboljšava srčana funkcija, poboljšava srčani ritam, sprječava nagla srčana smrt.

Kod bolesnika sa zatajenjem srca i pridruženim drugim kroničnim bolestima važna je sveprisutnija telemedicina i monitoring srčanog rada na daljinu putem različitih uređaja. Time se reducira učestalo dolaženje bolesnika u ordinacije, a pruža se kontinuirani srčani nadzor nad bolesnikom. Kardiolog monitoringom bolesnika može u svakom trenutku korigirati bolesnikovu terapiju i odrediti daljnje dijagnostičke postupke.

Biomarkeri iz krvne plazme redovito se prate kod bolesnika sa zatajenjem srca jer imaju dijagnostičku i prognostičku vrijednost, pružaju podatke na osnovu kojih se korigira terapija.

Neophodno je i praćenje elektrolita, bubrežne funkcije, krvne slike, željeza, transferina, lipida i šećera u krvi. Sve poremećaje ovih parametara treba korigirati.

Poremećaj disanja u snu je čest kod bolesnika sa zatajenjem srca. Treba razlikovati centralni od opstruktivnog sindroma apneje u spavanju kako bi se adekvatno zbrinuo bolesnik.

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika