Važnost ultrazvučnog pregleda u dijagostici razvojnog poremećaja kuka

Razvojni poremećaj zgloba kuka je najčešća anomalija koštano zglobnog sustava koja ako se ne prepozna i ne liječi na vrijeme može dovesti do značajnih deformiteta i invaliditeta u kasnijoj životnoj dobi. Zbog toga je rana dijagnostika ovog poremećaja izuzetno važna.

Što je razvojni poremećaj kuka?

Kuk je kuglasti zglob koji se sastoji od glave bedrene kosti koja je umetnuta u čašicu zdjelične kosti. Normalan zglob kuka omogućuje široki opseg pokreta natkoljenice i prenošenje težine tijela kod hodanja. Razvojni poremećaj kuka obuhvaća spektar stanja u kojima su glava bedrene kosti, čašica zdjelične kosti ili obje strukture slabije razvijene ili deformirane. U najblažem obliku radi se o nezrelosti i slabijem razvoju navedenih struktura, potom nestabilnosti kuka, a u najtežem obliku o isčašenju glavice bedrene kosti.

Zašto kod neke djece dolazi do poremećaja u razvoju kuka?

Učestalost razvojnog poremećaja kuka u Hrvatskoj je 2 do 4%. Točan uzrok ovog poremećaja nije poznat, ali je prepoznato više čimbenika rizika (položaj zatkom, pozitivna obiteljska anamneza za razvojni poremećaj kuka, ženski spol). Razvojni poremećaj zgloba kuka može biti jednostran ili obostran.

Kako se otkriva ovaj poremećaj?

Zbog velike učestalosti razvojnog poremećaja kuka, klinički pregled kukova važan je dio prvog pregleda u rodilištu i svakog idućeg sistematskog pregleda u dojenačkoj dobi. Kliničkim pregledom u prvim tjednima života može se utvrditi postoji li nestabilnost ili isčašenje kuka i može li se kod isčašenog kuka glava bedrene kosti vratiti u svoj normalan položaj u čašici zdjelične kosti. Iza dobi od 3 mjeseca važno je ispitati opseg kretnji u oba zgloba kuka, uočiti razliku u duljini nogu, te bilo kakvu drugu asimetriju. Neke druge anomalije koštano-zglobnog sustava, poput malformacija stopala i tortikolisa, javljaju se češće kod djece s razvojnim poremećajem kuka.

Kada je najbolje napraviti UZV kukova?

Ultrazvuk kukova je bezbolna i bezopasna dijagnostička metoda koja odlično nadopunjuje klinički pregled u ranoj dijagnostici razvojnog poremećaja zgloba kuka. Ortopedska društva preporučuju ultrazvučni pregled kukova za svu novorođenčad i dojenčad u dobi od 4 do 12 tjedana, a osobito za onu djecu koja imaju poznate čimbenike rizika ili odstupanja u kliničkom pregledu kukova.

Kako pripremiti dijete za pregled?

Posebna priprema za ovaj pregled nije potrebna. Bilo bi dobro da dijete na sebi ima odjeću koja se jednostavno skida i oblači. Pomoći će ako dijete tijekom pregleda nije gladno i umorno, a ako inače koristi dudu varalicu, može ga se pokušati tako umiriti. Važno je da roditelj tijekom pregleda pogledom i glasom umiruje dijete. Pregled se obavlja u položaju na leđima ili na boku. Nakon nanošenja gela za ultrazvučni pregled, prislanja se sonda iznad zgloba kuka i na ekranu se stvara crno bijela slika koja predstavlja presjek kroz strukture koje oblikuju ovaj zglob. Na temelju izgleda i međusobnih odnosa tih struktura određuje se je li zglob kuka urednog nalaza ili postoje promjene koje upućuju na neki od razvojnih poremećaja kuka. Pregled obično traje oko 20 minuta.

Koje su moguće metode liječenja?

Način liječenja ovisi o težini stanja i dobi djeteta u vrijeme postavljanja dijagnoze. Cilj liječenja je postići normalan odnos zglobnih struktura, te omogućiti njihovo zadržavanje u tom položaju do potpune stabilizacije kuka. U tu se svrhu najčešće koriste Pavlikovi remenčići koji omogućuju zadržavanje kukova u položaju u kojem su noge savijene u kukovima i široko razmaknute. Važno je roditelje educirati o važnosti dosljednog provođenja liječenja i planirati redovne kliničke i ultrazvučne kontrole. U slučajevima kada se dijagnoza postavi nakon dobi od 6 mjeseci, a osobito iza navršene prve godine, češće su potrebni drugi konzervativni i kirurški načini liječenja.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika