Najčešće nuspojave zbog kojih se prekida liječenje LUTSA

LUTS je grupa simptoma koja je  karakteristična za oboljenja donjeg urinarnog sustava. Najčešći su simptomi kao posljedica opstrukcije i poremećaja kapaciteta.

Nakon dijagnostičke obrade i određivanja primarnoga uzroka,da li je to opstrukcija ili poremećaj kapaciteta pristupa se liječenju .

Za liječenje simptoma LUTSA i BHP već oko 20 godina koristi  se tamsulozin. To je blokator alfa 1 receptora koji se apsorbira u crijevima i gotovo u cijelosti je bioraspoloživ.  Kinetika tamsulozina je uvijek linearna a 99% posto ga se veže za proteine plazme. Tamsulozin se metabolizira u jetri a većina lijeka prisutna je u plazmi u nepromijenjenom obliku. Tamsulozin i njegovi metaboliti najvećim djelom se izluči urinom

Terapijske koncentracije u plazmi postižu se 6 sati nakon jednokratne doze tamsulozina ako se lijek uzima nakon obroka. Kod bolesnika postoje znatne razlike u plazmatskoj koncentraciji lijeka nakon jednokratne doze kao i nakon višekratnih doza. Naše kliničko iskustvo naučilo nas je da efekti liječenja i poboljšanja simptoma LUTS-a pri liječenju tamsulozinom od 0,4 mg  javljaju se 3-4 tjedna nakon početka uzimanja lijeka.

Najčešće dolazi do smanjenja broja noćnog mokrenja, broja dnevnog mokrenja, poboljšanje mlaza urina i dizuričnih tegoba. Sve to utiče ukupnu kvalitetu života bolesnika i njegovog općeg zadovoljstva. Kao i kod svih lijekova, tako i kod upotrebe tamsulozina javljaju se različite nuspojave. Te nuspojave su različitog intenziteta, mogu biti blage ili dramatične kao npr kod pojave sinkope.

Tijekom godinu dana pratili smo ukupan broj nuspojava i razvrstali prema organskim sustavima na kojima se javljaju. Najčešće nuspojave u našoj urološkoj ambulanti bile su urtikarije i svrabež koja se pojavljivala se  na rukama nešto manje u predjelu prepona i skrotuma. Zbog ortostatske hipotenzije jedina dio bolesnika je prestao sa uzimanjem lijeka, jedan dio koji je uzimao i antihipertenzive, korigirao je dozu uz pomoć liječnika interniste istih nakon čega se podnošljivost lijeka popravila.

U slučajevima kada je omagica bila blaga bolesnici su nastavili uzimanje lijeka, a tijekom vremena omaglica bi prestajala ili se znatno smanjila. Poremećaj ejakulacije se javljao kao problem i značajna nuspojava sve do trenutka kada se bolesniku objasnio razlog nastanka ovog kliničkog simptoma. Nakon toga obično ta nuspojava nije predstavljala neki značajan problem, bolesnici više na nju ne bi obraćali pažnju.

Isto tako značajno je napomenuti da povremeno imamo bolesnike kojima je tamsulozin nužan radi ublažavanja kliničkih simptoma,zbog nus pojava prestali su sa njegovim uzimanjam na nekoliko mjeseci. Zbog pogoršavanja simptoma LUTSA uključen je lijek drugog proizvođača i nije bilo nus pojava te treba imati u vidu da različite pomoćne tvari mogu izazvati nuspojave bez obzirana osnovnu supstanciju.

 

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika