Hemofilna artropatija – dijagnostika bolesti

Kompjutorizirana tomografija (CT)

Kompjuterizirana tomografija vrlo je osjetljiva u otkrivanju promjena na kostima, ali ne može dati detaljne podatke o zahvaćenosti mekih tkiva, a zahtijeva veliku količinu zračenja bolesnika i zbog toga se ne koristi često u dijagnostici ove bolesti.

Magnetska rezonancija (MR)

Magnetska rezonancija omogućuje ranu procjenu zahvaćenosti mekih tkiva, koštanih cista i oštećenja hrskavice. MR se smatra zlatnim standardom za snimanje zglobova, a nedostaci su cijena i nedostupnost u svim zdravstvenim ustanovama. Također kad se radi kod djece, ona se moraju uspavati. MR je relativno osjetljiv u otkrivanju zadebljanja sinovijalne membrane, ali ne može uvijek razlikovati sinovijalnu tekućinu od krvi u zglobu.

Ultrazvuk (UZV)

UZV zgloba ima mnoge prednosti u odnosu na običan rendgen jer ne koristi zračenje i pruža informacije o zahvaćenosti mekog tkiva. Također ima prednosti u odnosu na magnetsku rezonancu jer se djeca ne moraju uspavljivati, oduzima manje vremena, jeftinija je pretraga i dostupna je u većini zdravstvenih ustanova. Postoji dobra korelacija između nalaza učinjenim UZV-om i MR-om.

Ultrazvuk je vrlo koristan za utvrđivanje abnormalnosti tkiva odgovornih za bol u zglobovima kod ovih bolesnika. Također otkriva prisutnost krvarenja zglobova brzo i točno, čime se omogućuje diferencijalna dijagnoza akutne hemartroze (akutnog krvarenja u zglob) i praćenje kronične artropatije (kroničnih promijena u zglobu). U usporedbi s MR-om, mišićno-koštani UZV puno je osjetljiviji u otkrivanju krvarenja u zglobu i njihovo razlikovanje od „nekrvavih „izljeva. No, MR je bolji u otkrivanju i praćenju zadebljanja sinovijalne ovojnice.

Ultrazvuk se također može koristiti za otkrivanje promjena u kostima kao na primjer:

  • rubne koštane erozije,
  • površinske koštane ciste i
  • defekte periferne zglobnu hrskavice.

Moguće ograničenje ultrazvuka je da dječji zglobovi imaju potpuno drugačiji izgled od zglobova odraslih osoba. U nedostatku pedijatrijskih atlasa zglobova i iskustva ispitivača, ove razlike mogu otežati tumačenje ultrazvuka dječjih zglobova.

Ultrazvuk se trenutno smatra točnim sredstvom za rano dijagnosticiranje artropatije, no njegova osjetljivost na promjene u zglobu i razvoj bolesti tijekom dugotrajnog praćenja i dalje nije potvrđena studijama. Treba imati na umu i da je UZV tehnika ovisna o ispitivaču.

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Povezane teme

Bol

Spinalni hemangiom – 5. dio

Dijagnoza bolesti. Kao i kod drugih bolesti i stanja u mišićno – koštanom sustavu prvo je potrebno uzeti anamnezu bolesnika. Razgovor između liječnika i bolesnika se uvijek fokusira na simptome koje bolesnik ima, a učestala pitanja koja nam mogu pomoći u postavljanju dijagnoze su: Nakon anamneze slijedi pregled bolesnika, dakle testovi za određeni dio mišićno […]

CT

Hoću li zbog CT-a imati posljedice na moje zdravlje?

Arterijski tlak

Aterosklerotska bolest arterija gornjih udova

Aterosklerotska bolest gornjih udova, odnosnu ruku, većinom zahvaća granu aortnog luka, odnosno brahiocefalično deblo, potključne i pazušne arterije. Udaljenije arterije ruku većinom su zahvaćene drugim bolestima. Kod aterosklerotske bolesti samo jedne potključne arterije bolesnik ne mora imati simptome, ali prilikom mjerenja arterijskog tlaka na obje ruke bilježi se razlika sistoličkih tlakova veća za 10-15mmHg. U […]

Farmakološko liječenje

Hemofilna artropatija – liječenje boli

Farmakološko liječenje. Često su potrebni lijekovi za akutno i kronično liječenje boli kod hemofilne artropatije. Prikladnost odabranog lijeka ovisi o intenzitetu boli i profilu nuspojava svakog lijeka osobno. Kao i za druga mišićno-koštana stanja lijekove za ublažavanje boli treba koristiti tako da se krene od lijekova slabijeg djelovanja i niže incidencije nuspojava kao što su […]

Fizioterapija

Hemofilna artropatija – kirurško liječenje i rehabilitacija

Kirurško liječenje. Za otvorenu artrodezu mogući su različiti pristupi: prednji, bočni i stražnji. Ovaj pristup liječenju hemofilne artropatije kod zgloba gležnja je pokazao dobre rezultate. Konkretno se misli na dugotrajno ublažavanja bola, funkcionalnost zgloba, korekcija deformiteta, prevencija krvarenja i poboljšanje kvalitete života. Otvorena artrodeza je pokazala nisku stopu komplikacija kao što su odgođeno srastanje kosti, […]

Ergometrija

Sildenafil i arterijska hipertenzija – molim savjet

Iz iste kategorije

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Spinalni tumori – 1. dio

Uvod. Spinalni tumori ili tumori kralježnične moždine i kralježnice predstavljaju tumorsko tkivo unutar ili oko kralježnične moždine. Tumori kralježnice klasificirani su prema: Tumori leđne moždine, koji se naziva i intraduralni tumori, su tumori kralježnice koji počinje unutar leđne moždine ili tvrde ovojnice leđne moždine (dura). Intraduralni tumori se dijele na: Tumor koji zahvaća kosti kralježnice […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 4. dio

Liječenje ACNES-a – nastavak. Lijekovi kao što su paracetomol i nesteroidni protuupalni lijekovi (ibuprofen, naproxen) koji se koriste kod akutnog bola i većine drugih bolnih stanja ovdje nisu pokazali veliku učinkovitost. Lijekovi kao antikonvulzivi, antidepresivi (duloksetin) koje koristimo kod neuropatske boli, kao i lokalna terapija koju koristimo kod neuropatkse boli kao lidokain flaster i kapsaicin […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Molim Vas tumačenje UZV-a koljena

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 3. dio

Liječenje ACNES-a. ACNES (Sindrom uklještenja prednjeg kožnog živca) se može dijagnosticirati primjenom lokalne injekcije anestetika u kanal u ravnom trbušnom mišiću gdje prolazi zahvaćeni kožni živac. Injekcija lokalnog anestetika blokira osjet u živcu, ali se pretpostavlja i da smanjuje pritisak u kanalu koji uzrokuje uklještenje živca. Studije su potvrdile pozitivan učinak lokalne injekcije anestetika kod […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 2. dio

Simptomi koji se javljaju kod ACNES-a? Simptomi ACNES-a mogu biti akutni ili dugotrajni. Bol se opisuje kao lokalizirana, tupa i kao osjećaj pečenja. Bol se može pogoršati prilikom aktivnosti, npr. kada se bolesnik okreće ili saginje. Odmaranje može pomoći u smanjenju intenziteta bola. Bol se obično javlja kod mlađih ljudi i obično započinje noću. Bolesnici […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Možete li mi pojasniti MR vratne kralježnice?

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 1. dio

Što je ACNES ? Sindrom uklještenja prednjeg kožnog živca (Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome – ACNES) je stanje koje može uzrokovati dugotrajnu bol u području trbuha. Može se pojaviti kada su završne grane donjih međurebrenih živaca pritisnute u području trbušnih mišića. ACNES se očituje kao intenzivna lokalizirana neuropatska bol. Budući da se radi o rijetkom […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 4. dio

Liječenje. Buprenorfin (djelomično se veže za opioidne receptore, a djelomično ih blokira), je korišten kao analgetik, a u kombinaciji s naloksonom (antidot za opioide) pri liječenje ovisnost. Postoji mogućnost da bi i rotacija na ovaj lijek mogla smanjiti bolnu osjetljivost uzrokovanu nekim drugi opioidom, no dugoročni učinci su još uvijek nejasni. Zaključak. Hiperalgezija je pojačan […]